Neděle 10. prosince 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Velikonoce přinesly zvýšený počet požárů

Teplé a suché jarní počasí v poslední době nahrává vzniku požárů. Výjimkou nebyly ani uplynulé Velikonoce, kdy se hasiči rozhodně nenudili a často vyjížděli k požárům travin, odpadů, polí nebo keřů.Od čtvrtka 5. 4. 2007 do pondělí 9. 4. 2007 likvidovaly jednotky požární ochrany celkem 570 požárů, což je více než dvojnásobek dlouhodobého průměru. Nejvíce hořelo ve čtvrtek 5. 4. 2007 (139 požárů) a také včera 9. 4. 2007 (130 požárů).

Příčinou tohoto nárůstu počtu požárů je teplé a suché počasí přinášející zvýšené riziko požárů v přírodním prostředí a také víkendové spalování odpadů.
Právě neopatrnost lidí při pálení biologického odpadu (zbytky staré strávy, listí, větve), či klestí v lese způsobuje každoročně na jaře a na podzim stovky požárů. Bohužel se stále objevují také případy zakázaného a velmi nebezpečného vypalování suchých porostů.

Opět je třeba připomenout, že pálení klestí v lese, stejně jako spalování jiných biologických odpadů na volném prostranství (zejména větší množství), je třeba předem oznámit na příslušné operační a informační středisko HZS kraje a uvést přitom místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktů na ni a také přijatá protipožární opatření. Omezí se tak riziko planých poplachů a zbytečných výjezdů jednotek požární ochrany.

Duben je vůbec již tradičně měsícem, který patří k těm nejhorším, co se týká počtu požárů – např. v loňském roce museli hasiči na počátku dubna denně likvidovat i přes 500 požárů.

Bohužel přibývá i velkých lesních požárů – posledním příkladem je čtvrtek 5. 4. 2007, kdy desítky profesionálních i dobrovolných hasičů s rozsáhlými lesními požáry bojovaly hned na dvou místech – na Chebsku a Pardubicku.

Ze statistik vyplývá, že 2/3 lesních požárů jsou způsobeny lidskou nedbalostí. Jedná se většinou buď o nedbalost při zakládání ohně (vloni 180 požárů), nebo je příčinou kouření v lese, které je mimochodem zákonem zakázáno (vloni 202 požárů).

Lesní požáry se hasičům obtížně likvidují, protože k nim mnohdy dochází v těžce přístupném terénu, kde nelze plně využít požární techniku. Chování ohně v lese je navíc mnohdy nevyzpytatelné (požár se může šířit pod zemí). Podobné zásahy jsou tak mnohdy časově velmi náročné a vyžádají si povolání většího množství jednotek požární ochrany.

Oheň v přírodě se může velice snadno vymknout kontrole a napáchat značné majetkové a ekologické škody. Zvlášť při současném suchém počasí je nutné, aby občané při pohybu v lese a vůbec v přírodním prostředí (pole, louky, parky ) dodržovali základní pravidla, která omezí riziko vzniku požáru:

• V přírodním prostředí se pokud možno vyhněte použití jakéhokoliv zdroje otevřeného ohně (sirky, cigareta, zapalovač, vařič). Stačí málo, třeba nenápadná jiskra spadlá do jehličí, a můžete svou neopatrností způsobit požár.
• V lese je kouření a rozdělávání ohně mimo k tomu vyhrazená místa ze zákona zakázáno. V případě porušení tohoto striktního zákazu mohou provinilci dostat pokutu až do výše 15 000 Kč, pokud dojde k požáru a nejedná se o trestný čin (nevznikne škoda vyššího rozsahu), sankce se může vyšplhat až do výše 25 000 Kč. Zakázáno je samozřejmě i odhazování hořících nebo doutnajících předmětů.
• Pozor na používání propanbutanového nebo lihového vařiče! Ty nesmíte ani na okamžik pustit z dozoru, nebezpečí hrozí například při převržení nestabilního spotřebiče.

por. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
E-mail:petr.kopa­cek@grh.izscr­.cz

 -kuw-
Sdílet