Neděle 24. ledna 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V prostorách Nové auly VŠB – TUO proběhla slavnostní imatrikulace malých studentů Junior Univerzity

Během sobotního dopoledne proběhla v prostorách Nové auly VŠB – TUO slavnostní imatrikulace malých studentů Junior Univerzity – vzdělávání mladých záchranářů. Na projektu, který je podpořen Evropským sociálním fondem a rozpočtem ČR, spolupracuje především Krajské sdružení hasičů MSK, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a Střední škola techniky a služeb Karviná ve spolupráci s HZS MSK a dalšími subjekty. A je určen školákům ZŠ ve věku 11 – 14 let v území MSK, vyjma velkých měst.

Již v pátek 1. 11. 2013 se začalo v odpoledních hodinách sjíždět 62 budoucích malých studentů ze všech koutů Moravskoslezského kraje do objektu Ústřední hasičské školy v Jánských Koupelích vstříc novým zážitkům. Mohli se tak poprvé setkat, poznat se a zadat první krůčky k novým přátelstvím. Hned po vydatné večeři se jim představili pan ředitel ÚHŠ JK Ing. Jan Karger, pan Ing. Petr Vícha, zástupci VŠB-TUO a pedagogický dozor zabezpečující jejich bezpečnost, následně se seznámili se základními pravidly Junior Univerzity a zahráli si společenské hry, během nichž se potupně chodili vyfotografovat, abychom mohli zhotovit studentské průkazy na imatrikulaci.

V sobotu 2. 11. 2013 nastal den D. Po snídani jsme se všichni vydali dvěma autobusy směr Nová aula VŠB-TUO. Zde napřed dostali studenti instruktáž o celém průběhu imatrikulace, mezitím již do sálu přicházeli rodiče, příbuzní a kamarádi malých školáků. V 10:00 hod. imatrikulace započala, za zvuku famfár přišla na podium odborná rada, následovala státní hymna ČR, představení všech členů rady Ing. Jan Karger – náměstek starosty SH ČMS a ředitel ÚHŠ JK, prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. – děkan FBI VŠB-TUO, doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák – FBI VŠB-TUO, Mgr. Věra Palková – náměstkyně hejtmana MSK pro školství a mládež, sport a tělovýchovu, Ing. Monika Němečková – náměstkyně starosty SH ČMS, RNDr. Iva Sandriová – ředitelka Střední školy technické a služeb Karviná, RSDr. Miroslav Opálka – poslanec poslanecké sněmovny parlamentu ČR, Ing. Richard Franc – ředitelství HZS MSK a další.

Proběhly proslovy, od řečnického pultíku svá slova pronášeli ředitel ÚHŠ JK Ing. Jan Karger, děkan FBI prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD., poslanec RSDr. Miroslav Opálka, kteří motivovali malé studenty k dalšímu studiu, především pak k vysokoškolskému studiu na některé z našich technických univerzit. Následně byl pronesen studentský slib jednou statečnou studentkou. A poté již po skupinkách přicházeli malí studenti na podium přebrat z rukou pana Ing. Kargera své studentské průkazy. Po závěrečných proslovech ze strany náměstkyně hejtmana MSK Mgr. Věry Palkové a náměstkyně starosty SH ČMS Ing. Moniky Němečkové, které především zdůraznily motivaci k dalšímu studiu, zazněla studentská hymna Gaudeamus Igitur a s odchodem odborné rady přišel i konec imatrikulace. Novopečení malí studenti se dále seznámili pomocí videí a procházkou kampusem se samotnou VŠB-TUO. V 13:00 hod. se naši malí kolegové i se svým pedagogickým dozorem přesunuli do Hasičského muzea města Ostravy, kde si v přátelském duchu vychutnali hodinovou prohlídku s odborným výkladem. Poté se plni dojmů a zážitku přepravili za pomoci autobusů zpět do ÚHŠ JK. Kde zbytek dne prožili v herním duchu.

V neděli 3. 11. 2013 prožili v dopoledních hodinách své první vyučování na Junior Univerzitě. Všech 62 studentů absolvovalo předmět Chemie hoření a výbuchu, kdy vyučující Ing. Jan Ondruch a Ing. Kristýna Kutilová (FBI VŠB-TUO) zvolili takovou formu, aby posluchači lehce porozuměli dané disciplíně a při praktické části své nově nabyté znalosti mohli lehce a efektivně implementovat. Jelikož hlavním motem tohoto projektu je škola hrou, kdy si malý záchranáři osvojí nabyté vědomosti a oblasti požární ochrany je následně dokáží použít. Po vyučování všechny čekal oběd a poté cesta do svých domovů. Již teď se jistě těší na další víkendová setkání.

Bc. Martin Schneider
FBI VŠB-TUO

Sdílet