Čtvrtek 28. ledna 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Taktické cvičení složek IZS na zimním stadionu ve Studénce prověřilo hasiče, záchranáře i policisty

Dne 7. listopadu 2013 se uskutečnilo taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) na zimním stadionu ve Studénce. Cvičení se zúčastnily všechny složky IZS, tedy Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, Policie ČR a Městská policie Studénka.

Námětem cvičení byl únik čpavku ve strojovně zimního stadionu ve Studénce, na místě se měly nacházet celkem dvě zraněné osoby. Událost byla operačnímu středisku HZS MSK ohlášena v 9:04 hodin. Na místo byly vyslány jednotky HZS MSK ze stanic v Bílovci a Novém Jičíně a spolu s nimi i JSDH Studénka a Bílovec.

U události tak zasahovalo celkem pět cisternových automobilových stříkaček (CAS) a jeden speciální protichemický automobil. Zároveň byla u události vyžádána spolupráce ZZS MSK, Policie ČR a Městské policie Studénka. Cílem cvičení bylo ověřit aktuálnost havarijní karty, prověřit systém vyrozumění zabezpečovaného provozovatelem a OPIS HZS MSK, prohloubit celkovou připravenost a schopnosti velitelů složek IZS při společném řízení zásahu, procvičit spolupráci s JSDH, které jsou cvičeny pro zásahy u úniků nebezpečných látek a ověřit znalosti a dovednosti při použití technických prostředků určených pro zásahy při únicích nebezpečných látek.

Po příjezdu na místo se hasiči vybavili ochrannými protichemickými obleky a zahájili průzkum. Při něm nalezli u dveří strojovny jednu zraněnou osobu při vědomí, kterou zachránili a předali do péče osádky ZZS MSK. Od ní se také dozvěděli, že uvnitř strojovny se nachází další osoba, kterou nalezli v bezvědomí a pomocí páteřové desky taktéž zachránili a předali po dekontaminaci do péče osádky ZZS MSK. Následně provedli utěsnění potrubí, ze kterého simulovaně unikal čpavek a zabránili tak dalšímu úniku do okolí. Již uniklý čpavek byl srážen pomocí vodního proudu.

Po celou dobu cvičení zajišťovaly hlídky Policie ČR a Městské policie Studénka uzávěry v okolí místa cvičení tak, aby se do blízkosti místa simulovaného úniku a zásahu složek IZS nedostaly nepovolané osoby.

Ještě před cvičením byla vyzkoušena mobilní siréna, která v okolí cvičení vysílala čtený text, který upozorňoval obyvatele okolních domů na cvičení. Byla tak prakticky vyzkoušena v podmínkách reálného zásahu.

Po ukončení cvičení bylo provedeno krátké vyhodnocení a poté se všichni zúčastnění vrátili zpět na své základny.

kpt. Ing. Petr Holub
zastupující tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezské­ho kraje
Sdílet