Středa 27. ledna 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Poděkování hasičům na požární stanici Blansko za záchranu životů

Dne 8.11. v dopoledních hodinách se na požární stanici Blansko setkali příslušníci Územního odboru Blansko s ředitelem odboru a náměstkem pro úsek operačního řízení HZS JMK.

Cílem tohoto setkání bylo poděkování příslušníkům, kteří se v měsíci říjnu podíleli na záchraně lidských životů při dvou mimořádných událostech.

Dne 11.10. při návratu na základnu po ukončení zásahu u nehody nákladního automobilu zpozorovali příslušníci z požární stanice Boskovice dopravní nehodu u obce Mladkov. Zaregistrovali vozidlo, které se nacházelo mimo komunikaci, zastavili a provedli prvotní průzkum. Zjistili, že ve vozidle se nachází pět osob, z toho tři osoby byly zaklíněné a dvě osoby byly v bezvědomí, bez známek dýchání.

Událost oznámili na operační středisko se žádostí o vyslání posilové jednotky a zdravotnické záchranné služby. Hasiči okamžitě zahájili resuscitaci a následně byly u obou osob obnoveny základní životní funkce. Po příjezdu lékaře hasiči zahájili vyprošťování osob a to již ve spolupráci s příslušníky z požární stanice Kunštát. Posádka Zdravotnické záchranné služby převzala do své péče celkem 4 osoby.

Druhou událostí byl požár rodinného domu v obci Lysice dne 17.10. v ranních hodinách. Při cestě do zaměstnání příslušník HZS JMK Jaroslav Zhoř zpozoroval hustý dým a šlehající plameny z řadového rodinného domu. Následně viděl, že v podkroví domu došlo k otevření střešního okna, ze kterého na velmi strmou střechu vylezl malátný muž a za ním se vyvalil hustý dým. Nezaváhal a okamžitě se snažil dezorientovaného mladíka uklidnit a upozornil ho, že se nemá pokoušet o návrat do domu ani skákat dolů, protože střecha domu byla ve velké výšce. Doporučil mu vyčkat na příjezdu hasičů. Na místě byla rovněž sousedka z přilehlého domu, kterou napadlo, že mladík může přelézt na sousední střechu. Tímto způsobem se mladý muž následně dostal do bezpečí. Jaroslav Zhoř s majitelem objektu vyhledali zbylé obyvatele domu a následně i evakuovali drobnější majetek a motorové vozidlo.

Všem příslušníkům, kteří se na obou událostech podíleli, náleží poděkování za vykonanou práci a jejich nadstandardní přístup při řešení těchto mimořádných událostí. Svým jednáním dokázali beze zbytku naplnit jeden z bodů služebního slibu příslušníka – „Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru“. Tito příslušníci dokázali, že právě za takové činy máme právo být na své kolegy hrdí a že stále platí staré heslo Bohu ke cti, vlasti k ochraně a bližnímu ku pomoci.

plk. Ing. Martin Oujezský
ředitel HZS JMK ÚO Blansko

Sdílet