Neděle 24. ledna 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Soutěž pro střední školy MOSTTECH vyhráli budoucí hasiči z Frýdku-Místku

Soutěž pro střední školy MOSTTECH je zaměřena na zvyšování protipožární bezpečnosti obcí a míst. Poslední ročník Střední odborné školy a Vyšší odborné školy požární ochrany ve Frýdku Místku se soutěže zúčastnil pod vedením pplk. Ing. Martiny Peichlové v šestičlenném tý­mu.

Do toho patřili Jakub Matušinský, Jakub Šejna, Lukáš Janík, Petr Havelka, Petr Malinský a Ondřej Miklas, spolu s řidiči kpt. Mrg. Jakubem Krčkem a nstržm Tomášem Fišerem.

Pro soutěžní téma si škola stanovila 4 cíle – preventivně výchovná činnost (PVČ), evakuace, požární zásah a zásobování požární vodou.

Pro jejich splnění byla navázána spolupráce s MŠ Barvička ve Frýdku-Místku. Studenti nejdříve spolupracovali s dětmi v učebně, kde jim představili práci hasiče, jeho ústroj a výzbroj pomocí her – Oblékni si svého hasiče, Koho volám, když… a hry na hasiče.

Budoucí hasiči tak pomocí těchto her zábavnou formou seznámili děti s tématy okolo dané problematiky. Následně jim na zahradě ukázali školní techniku (CAS T815, DA Mercedes Sprinter). Následovala evakuace, kdy děti byly vyvedeny před budovu na určené prostory.

Potom co školka odešla na procházku, byl proveden cvičný zásah na nejvzdálenější místo v budově pomocí 3×C 52, 3×B 75 a následné vynesení figuríny.

Celé cvičení bylo vyhodnoceno jako velmi úspěšné a ze strany učitelek velmi zajímavé. Pro posouzení zásobování požární vodou byly zkontrolovány v den cvičení okolní hydranty a možnosti odběrných míst.

Následně vše bylo zpracováno formou prezentace a plakátu pro závěrečný WORKSHOP soutěže. Na řadu přišli frýdeckomístečtí jako poslední. Jakub Šejna si dokázal velmi lehce upoutat publikum. Po následné poradě komise bylo SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku uděleno celkové 1. místo v soutěži a cena za nejlepší plakát.

Závěrečný WORKSHOP se pak konal 4.11. 2013 na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě na Fakultě bezpečnostního inženýrství.

Sdílet