Pondělí 24. unora 2020, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner eurofire_tubus OK

Bojový řád 10/Ř: Uzavření místa zásahu

Uzavření místa zásahu je činnost, která vede ke zvýšení bezpečnosti zasahujících jednotek i ostatních osob přítomných na místě zásahu a jejím blízkém okolí.

Cílem uzavření místa zásahu je také:

  1. vymezit vnější zónu, vyloučit z tohoto prostoru všechny nepovolané osoby a odstranit případné překážky,
  2. zajistit ve vnější zóně řízený vstup a výstup prostřednictvím bezpečnostní uzávěry,
  3. zajistit, aby nedošlo k nežádoucímu znehodnocování důkazového materiálu pro následné vyšetřování události,
  4. zajistit, aby nedocházelo k ničení nebo zcizování majetku, který musel být ponechán bez dozoru.

O uzavření místa zásahu rozhoduje velitel zásahu na základě získaných poznatků o charakteru události, nebezpečí a způsobu nasazení sil a prostředků.

Velitel zásahu pro uzavření místa zásahu využívá zejména Policii ČR, obecní policii, popř. pracovníky bezpečnostních agentur nebo strážní služby, kteří smluvně zajišťují ostrahu dotčených objektů a prostor, s cílem omezit nasazení jednotek na tuto činnost.

Uzavřít místo zásahu mohou také hasiči. Velitelé jednotek hasičských záchranných sborů podniků, velitelé jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a jednotek sborů dobrovolných hasičů podniků a velitelé zásahů jsou při plnění svých úkolů na úseku požární ochrany oprávněni nařídit v souvislosti se zdoláváním požáru nebo při cvičení jednotky, aby se z místa zásahu vzdálily osoby, jejichž přítomnost není potřebná, nebo aby se podřídily jiným omezením nutným k úspěšnému provedení zásahu.

Velitel zásahu je při provádění záchranných a likvidačních prací při zásahu několika složek IZS dále oprávněn zakázat nebo omezit vstup osob na místo zásahu a nařídit, aby místo zásahu opustila osoba, jejíž přítomnost není potřebná, nařídit evakuaci osob, popřípadě stanovit i jiná dočasná omezení k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí a vyzvat osobu, která se nepodřídí stanoveným omezením, aby prokázala svoji totožnost; tato osoba je povinna výzvě vyhovět.

Příslušník (HZS ČR) je oprávněn, vyžaduje-li to účinné zabezpečení plnění úkolů hasičského záchranného sboru, vyzvat každého, aby nevstupoval na určená místa nebo aby se podrobil omezením vyplývajícím z provedení služebního zásahu (dále jen „zásah“); zásahem se rozumí zejména ochranná, záchranná a likvidační opatření prováděná hasičským záchranným sborem. Každý je povinen výzvy příslušníka uposlechnout. Příslušník je oprávněn vyzvat osobu, která se nepodřídí stanoveným omezením, aby prokázala svoji totožnost a tato osoba je povinna výzvě vyhovět.

Sdílet
Přiložené soubory
R.10 Uzavreni mista.pdf zobrazit online PDF 184 kB
Banner VIP: Vochoc 970x150 OK