Čtvrtek 21. ledna 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Vrací se do škol období igelitových pytlíků na rukou a nohou nebo vymývání masek hypermanganem? Nikoliv

Do osnov základních a středních škol se ochrana člověka za mimořádných událostí dostala už v roce 2004, od letošního září jsou ale rámcové vzdělávací programy upraveny tak, aby plně pokryly všechna potřebná témata.

Kdo by si ale představil, že se opět vrací období igelitových pytlíků na rukou a nohou, vymývání masek hypermanganem nebo organizovaný odchod do krytu, ten je na velkém omylu. Děti se již nepřipravují na válku, ale na každodenní život a běžné situace, do kterých se mohou snadno dostat.

Zkuste si sami pro sebe odpovědět na tento kvíz:

  1. Co uděláte, zastihnou-li Vás otřesy v budově?
  2. V které části budovy je nejlepší se schovat, pokud dojde k havárii s únikem nebezpečných látek?
  3. Uslyšíte-li varovný signál sirény upozorňující na havárii a jste doma, jak se zachováte?
  4. Pokud se domníváte, že v místě, kde se pohybujete, došlo k úniku nebezpečných látek, co uděláte?
  5. Co uděláte, pokud jste doma, bydlíte ve vyšším poschodí domu a hoří na schodišti?

správné odpovědi na otázky najdete na konci této zprávy

Dokázali jste hned na všechny otázky odpovědět? Jestli ano, pak Vám gratulujeme. Pokud ale ne, zeptejte se svých dětí. Ty se všechny důležité informace o tom, jak zvládat běžná rizika i mimořádné události učí ve škole.


Dnes je lidstvo každodenně konfrontováno s různými nebezpečími většího či menšího rozsahu. Příroda nám dává stále jasněji najevo, že pánem planety ještě nějakou dobu zůstane. Naše civilizace a její vymoženosti také nejsou úplně bez nebezpečí. A proto je logické, že umět ochránit své zdraví, majetek a zejména život patří k základním lidským kompetencím.

Abychom ale dokázali správně reagovat ve vypjatých a stresových situacích, což zrovna mimořádné události jsou, je nutné mít dostatečně zvládnuté (naučené a nacvičené) správné postupy chování a činnosti, čehož lze dosáhnout pouze pravidelným a postupným získáváním znalostí, dovedností a formováním správných postojů právě ve vzdělávacím procesu.

vysvětluje potřebu výuky této problematiky na školách plk. Mgr. Eleonóra Tilcerová, vedoucí oddělení instruktáží a školení generálního ředitelství HZS ČR

Hned v první třídě se tak například děti učí o tom, že oheň je sice dobrý sluha, ale špatný pán, jak snadno může vzniknout doma a jak tomu předejít. Co udělat, když už oheň vypukne nebo pravidlo – zastav se – lehni si – kutálej se, pokud na nich začne hořet oblečení.

V průběhu základní školy jsou pak děti seznamovány také s dalšími tématy z oblasti ochrany obyvatelstva. Osvojí si zásady co dělat před, při a po povodni, co si sbalit do evakuačního zavazadla nebo jak se nouzově ukrýt. Dozví se jak se zachovat v případě vzniku havárie s únikem nebezpečné látky, nebo teroristického ú­toku.

V posledním ročníku základní školy se děti učí charakteristiku všech mimořádných událostí způsobených přírodními vlivy, jako je bouře, vichřice, silné mrazy, sněhové kalamity, extrémní teplo a podobně a také zásady chování při těchto událostech.

Jednotlivé problematiky jsou řazeny do různých vyučovacích předmětů. Snahou je udělat výuku co nejzajímavější, ideálně s praktickými nácviky.

Při zpracování úprav rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání bylo Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR osloveno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, aby gesčně odpovídalo za oblast ochrany člověka za mimořádných událostí a běžných rizik.

Při samotném zpracování byla navázána úzká spolupráce také s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem dopravy, která gesčně odpovídala za další problematiky týkající se bezpečnosti. V poslední fázi k těmto ministerstvům přibylo i Ministerstvo obrany. Pod metodickým vedením Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy se pak tyto ministerstva společně snažili zapracovat všechny problematiky vyváženě tak, aby byly optimálně včleněny do výuky a vzájemně se nedublovali.


Vzhledem ke složitosti problematiky ochrany člověka za mimořádných událostí a běžných rizik, vznikla pro učitele pomůcka „Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách“.

Materiál pedagogům nabízí soubor základních pojmů z oblasti ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, návrh na rozložení učiva do jednotlivých ročníků základní školy včetně očekávaných výstupů, doporučené metody a formy práce, literaturu, pomůcky, užitečné odkazy nebo návrh testových otázek pro jednotlivé ročníky základní školy.

Kompletní materiál je k nalezení na stránkách www.hzscr.cz v sekci ochrana obyvatelstva/ preventivně výchovná činnost. Na uvedených stránkách jsou k dispozici také pomůcky a příručky k výuce uvedené problematiky (volně ke stažení), které připravil Hasičský záchranný sbor ČR jako pomoc učitelům.


Další pomocí školám, která by se však neměla stát náhradou pravidelné výuky, jsou přednášky, které zde pořádají sami hasiči. Jen za minulý rok příslušníci HZS ČR jednotlivých krajů provedli kolem 2600 přednášek v základních školách, oslovili 136 tříd mateřských škol s 5181žáky nebo do roku 2013 odborně připravovali v oblasti ochrany obyvatelstva přes 17 tisíc učitelů. Nemalé úsilí je také věnováno publikační činnosti, kdy je snaha oslovit co nejširší veřejnost, ve snaze preventivně předcházet mimořádným událostem, například vzniku požárů v domácnostech.

Není pochyb o tom, že pokud nastanou nějaké mimořádné situace, musí si s nimi děti často poradit samy. A je docela možné, že to budou právě vědomosti získané v rámci vyučování nebo na přednáškách hasičů, které jim takové situace pomohou zvládnout.

Správné odpovědi:

  1. Přitisknout se k nosným stěnám, popřípadě se schovat pod pevný stůl nebo postel
  2. Na straně odvrácené od havárie, ve vyšším patře.
  3. Vypnout ventilaci, zavřít a utěsnit okna a dveře, zapnout si televizi.
  4. Zadržet dech, přivřít oči a chránit si ústa a nos dlaní. Snažit se prostor co nejrychleji opustit.
  5. Počkat na příjezd hasičů, utěsnit vchodové dveře bytu a vyvěsit prostěradlo z okna, aby o mně věděli.
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR
Sdílet