Neděle 24. ledna 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V Ostravě se po 42 letech sešlo deset českých hasičů, kteří zasahovali u tragického požáru rafinérie v polských Czechowicích – Dziedzicích

K historické události došlo dnes v dopoledních hodinách v Hasičském muzeu města Ostravy. Po dlouhém pátrání se podařilo najít deset ze 74 hasičů, kteří v roce 1971 zasahovali u tragického a rozsáhlého požáru rafinerie v Polských Czechowicích – Dziedzicích.

Prvotním impulsem pro setkání byl vznik nové a podrobné knihy o této události. Pamětníci po setkání kromě ní dostali i další upomínkové předměty. V muzeu se s našimi hasiči setkali také zástupci polské strany, mimo jiné tehdejší první velitel zásahu z podnikové jednotky.

Kniha přináší spoustu fotografií jak ze zásahu, tak z událostí, které následovaly, včetně pohřbů všech zemřelých. Každá z obětí tohoto požáru má v knize rovněž věnovánu svou kapitolu s krátkým životopisem. Zahrnuty jsou zde rovněž dokumenty, výstřižky z tehdejších novin a podobně. Nechybí samozřejmě podrobný popis celé události.

Jako první věc jsem po příjezdu na místo viděl spáleniště požární techniky, bylo tam 10 až 12 kompletně shořelých hasičských automobilů. S tak velkým a tragickým požárem jsme se nikdy předtím a už ani potom nesetkali.

řekl nám velitel tehdejšího českého odřadu Josef Štěpánek, který byl v roce 1971 velitelem krajského útvaru PO.

Na setkání bylo kromě kniky k vidění také několik zvětšených fotografií ze zásahu, dobové dokumenty a podobně. Jednou z archiválií je dopis tehdejšího kardinála Karola Wojtyly, pozdějšího papeže Jana Pavla II. Ten v něm poděkoval zasahujícím, vyjádřil smutek nad tragédií a soucit s rodinami a dalšími pozůstalými po těch, kteří při zásahu zahynuli.

Dne 26. června roku 1971 zachvátil rafinerii v Czechowicích – Dziedzicích tragický požár, který vznikl od atmosférického výboje. Zahynulo při něm 36 osob, další osoby byly raněny.

Akce se účastnilo 196 jednotek požárních sborů, jakož i 14 z Českos­lovenska, dohromady 2423 požárníků, z toho 74 z Českoslo­venska. K hašení požáru bylo použito 277 tun chemických hasicích prostředků.

Ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje plk. Ing. Zdeněk Nytra při své řeči poznamenal, že se v té době jednalo v podstatě o první zásah s přeshraniční spoluprací. Dnes již HZS Moravskoslezského kraje se svými polskými sousedy velmi intenzivně spolupracuje, v některých polských obcích jsou dokonce české jednotky vedeny v prvním stupni poplachu.

Sdílet