Úterý 19. ledna 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Tři hasičské jednotky cvičně zasahovaly u požáru firmy v Jílovém, cílem bylo ověřit připravenost hasičů

Ve čtvrtek 21. listopadu 2013 byl po devatenácté hodině na tísňovou linku (150) Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru kraje Ústí nad Labem oznámen požár lisovny odpadového papíru firmy DS Smith Packaging v Jílovém.

Na místo události vyjely jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále jen JSDH) Jílové – Modrá, Děčín XI-Horní Žleb a Libouchec. Plynulost provozu na komunikaci ul. Teplická zajišťovala městská policie Jílové.

Naštěstí se nejednalo o reálnou situaci, ale o Taktické cvičení vybraných jednotek požární ochrany (dále jen JPO) uvedených v I. stupni poplachového plánu Ústeckého kraje pro město Jílové. Cvičení proběhlo bez účasti jednotky profesionálních hasičů HZS ÚK a to z důvodu jeho četnosti zaměřených na objekt firmy DS Smith Packaging.

Důvodem cvičení je plnění předmětu smlouvy uzavřené s městem Jílové „o poskytování pomoci při zajišťování požární ochrany“. Za tuto a jiné pomoci jsou dle dané smlouvy městu Jílovému poskytovány finanční prostředky přispívající na plnění úkolů JSDH Jílové – Modrá, vyplývajících ze zákona č 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem tohoto cvičení bylo především ověřit koordinaci jednotek požární ochrany při zásahu, jejich odbornou připravenost a prohloubit schopnosti JPO. Dále pak ověřit součinnost zaměstnanců firmy DS Smith Packaging při plnění pokynů Požárně poplachového plánu podniku.

Velmi důležitá je koordinace záchranných složek se zaměstnanci firmy tak, aby v případě skutečného požáru byli zaměstnanci schopni provést řízenou evakuaci a tím co nejvíce usnadnit práci záchranářům.

Foto: Tomáš Straka

Pavel Mošner
velitel
JSDH Jílové – Modrá

Sdílet