Sobota 9. prosince 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Přebor České republiky hasičů v disciplínách TFA

TFA také pro JSDHPořadatel: Hasičský záchranný sbor Olomouckého krajeSportovní klub při Hasičském záchranném sboru Olomouckého krajeČeská hasičská sportovní federaceTermín: 23. 5. 2007Ilus­trační foto

Propozice

Pořadatel: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Sportovní klub při Hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje
Česká hasičská sportovní federace

Termín: 23. 5. 2007

Místo: Olomouc, Jeremenkova 40a, přednádraží, výšková budova RCO

Průběh a pravidla soutěže: Soutěž je pojatá jako modifikace TFA (simulace zásahové činnosti v převlečníku za použití dýchacího přístroje). Trať je postavena paralelně pro současný postup dvou soutěžících startujících zároveň. Jde o soutěž jednotlivců i družstev, pro družstvo platí sestava max.3 hasičů (nahlášené předem), součtem dosažených časů vzniká výsledný čas pro družstvo.

Discipliny: Po startu soutěžící provádí následující disciplíny v tomto pořadí:
 uchopí dvě nezavodněné hadice B i s proudnicemi a poté je roztáhne na 40 m, kde proudnice odloží (neodhodí) na metu,
 provede 30 úderů kladivem na trenažéru (nahoru a dolů = 1×),
 překoná 2 m bariéru,
 následuje transport figuríny na 20 m směrem k lešeňové konstrukci, kde figurínu odloží na určené místo,
 doběhne ke konstrukci, kde se zapne karabinou na jistící lano,
 vystoupí po pevném žebři na konstrukci lešení, kde provede vytažení 20 kg závaží lanem a položí je na podlážku lešení, poté sestoupí stejnou cestou a odjistí se ze záchranného lana,
 vběhne do výškové budovy, kde pokračuje po značené trase ve výběhu do prostoru cíle (18. NP)
 všechny disciplíny se provádí v jednom čase.
Vybavení soutěžícího:  triko s krátkým nebo dlouhým rukávem, kompletní třívrstvý zásahový oblek včetně odnímatelných vrstev, přilba, ochranné zásahové rukavice
 kompletní dýchací přístroj
 sportovní obuv (nikoli zásahová s černou podrážkou)
 pracovní polohovací pás
Kategorie: A…………do 40-ti let
B…………nad 40 let
C…………družstva
D............­....člen SDH bez rozdílu věku

Podmínky účasti: Účastníci závodů kategorie „A“ a „B“ mohou být jen příslušníci HZS ČR a zaměstnanci HZSP, fyzicky a zdravotně způsobilí.
Účastníci závodů kategorie „D“ musí mít platné členství v SDH, zdravotní způsobilost ve smyslu Nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků, platné osvědčení o odborné způsobilosti nositele dýchací techniky (NDT)

Přihlášky: Do 15. 5. 2007 poštou na adresu:
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, P.O.Box 128, Schweitzerova 91, 772 11 Olomouc, tel. 950770318, mobil 777 17 16 19
nebo E-mailem na: jiri.moskva@hzsol.cz
příp. na fax: 950770008
Do přihlášky je nutno uvést jméno a příjmení závodníka, ročník narození, služební číslo, platné zařazení do příslušného družstva, vysílající složku HZS kraje, ÚO, JSDH. příloha č. 2 a 3

Prezence: Středa 23. 5. 2007 od 8:30 do 9:30 hod.;
Olomouc, Jeremenkova 40a, přednádraží, výšková budova RCO, recepce;
Při prezenci je nutné předložit:
pro kategorie „A“ „B“ služební průkaz
pro kategorii „D“ OP, členský průkaz člena SDH, potvrzení o zdravotní způsobilosti, osvědčení o odborné způsobilosti NDT.

Losování: Středa 16. 5. 2007 ve 14:00 areálu HZS Olomouckého kraje
Losující: Mgr. Jakub Krček. Přísedící: oddělení vnitřní kontroly a interního auditu HZS Olomouckého kraje

Start: 5 minut před startem – kontrola výstroje a výzbroje. Soutěžící startuje s kabátem obleku zapnutým do úrovně krku, kalhotami obleku, nasazenou přilbou a maskou dýchacího přístroje za použití tohoto přístroje a s nasazenými rukavicemi. Dále pracovním polohovacím pásem a karabinou. Takto připraven ke startu musí být soutěžící min. 30 sekund před startem. Po celou dobu činnosti nesmí soutěžící žádnou součást výstroje sundat ani rozepínat, či jinak upravovat žádnou součást výstroje s výjimkou nevolnosti nebo zdravotní indispozice.

Příspěvek za start: 200,– Kč/osoba

Diplomy a ceny: První tři v každé kategorii obdrží diplomy, věcné ceny a poháry (pouze při osobní účasti při vyhlášení).

Časový program: Středa 23. 5. 2007, 8:30 hodin presence, 9:30 zahájení před budovou RCO – účastní se všichni soutěžící, 9:40–9:50 instruktáž trati, 10:00 start soutěžících, od 12:00 do 15:00 strava v budově RCO, 40 minut po skončení závodů vyhlášení výsledků před budovou RCO.

Parametry tratí: viz příloha č. 1

Technické prostředky:  2× 4 hadice B 75 mm, dvě proudnice B
 2× (8) kg kladivo (perlík), Hammer box
 2× 80 kg figurína
 2× bariéra pro požární sport
 lešení s plošinkou nahoře, na kterou je možno vylézt po žebři a provést vytažení barelu s vodou (při postupu dvou závodníků zároveň – 2NP)
 2× záchranné lano s jistícími prostředky pro výstup a sestup s plošiny
 2 ks 20 l barelů naplněných vodou
 2× pracovní lano na uchycení barelů s vodou
 v doběhovém prostoru cíle žíněnka pro odpočinek závodníků okamžitě po doběhu

Ubytování: Zajišťují si účastníci samostatně. Nabídka ubytovacích kapacit (29 postelí) SVPS HZS Olomouckého kraje od 22.5. do 24. 5. 2007 na adrese: sport.klub@hzsol.cz, tel.: 777 17 16 19, viz. příloha č. 4

Odřeknutí: Do 15. 5. 2007 E-mailem: sport.klub@hzsol.cz , telefon: 777 17 16 19

Bezpečnostní opatření:  každý soutěžící bude mít (kromě prostředků pro plnění jednotlivých disciplin) vlastní vybavení. Za funkčnost, resp. za stav prostředků, jejich použití, provádění pravidelných kontrol a úkonů, které podléhají splnění podmínek platné legislativy, odpovídá přihlašující organizace
 každý soutěžící předloží potvrzení přihlašující organizace (organizační části – ÚO, kraj) o tom, že je nositelem dýchací techniky a je způsobilý pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou
 za zdravotní stav přihlášeného odpovídá přihlašující organizace
Diskvalifikace: Nesplnění nebo nedodržení dílčího prvku je řešeno diskvalifikací !
 nedotažení hadic za metu, odhození proudnic
 nedodržení počtu úderů kladivem
 nepřekonání bariéry
 vlečení figuríny za nohy, hlavu, nedotažení celé figuríny přes metu,
 nevytažení zátěže na konstrukci
 seskočení z lešeňové konstrukce, z žebře
 upuštění z výše jednotlivých prostředků – nutno položit !
 sejmutí masky DT kdykoliv v průběhu soutěže
 rozepnutí nebo odložení jakékoliv součásti výstroje
 neuposlechnutí pokynů rozhodčího
 nedodržení své trasy
Různé:  zálohované měření času homologovaným měřícím zařízením
 informace o diskvalifikacích bude zveřejněna taktéž u zápisu časů u startu závodu
 výsledky závodů budou zasílány po vyžádání pouze v elektronické formě na e-mailové adresy uvedené v přihlášce. Dále budou výsledky zveřejněny na internetové adrese www.pozary.cz a www.hzsol.cz
 orientační mapka situačního řešení bude umístěna v prostoru startu
 parkování aut za areálem budovy RCO na parkovišti
 startovní pořadí dle losování
 při podání protestu nebo odvolání bude složena finanční částka (kauce) v hotovosti, ve výši 500,– Kč
 orientace a spojení v Olomouci viz. příloha č. 4
 protest či odvolání se podává k hlavnímu rozhodčímu
 zdravotní zabezpečení – ZZS Olomouc
Hlavní činovníci závodu: Ředitel závodu: Ing. Libor Popp
Vedoucí technické skupiny: Ing. Věra Pumprlová
Vedoucí organizační skupiny: Ing. Jiří Moskva
Hlavní rozhodčí: Mgr. Jakub Krček
Ing. Libor Popp v.r.
ředitel odboru IZS a služeb
HZS Olomouckého kraje
Sdílet