Neděle 3. prosince 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Lezci cvičili na jeřábu reálné situace

V těchto dnech se uskutečnilo cvičení lezecké skupiny Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje územního odboru Chrudim s cílem provést každoroční ověření znalostí lezců.

„Vybrali jsme praktické provedení záchranných prací dvou osob z jeřábového tělesa, vybrali jsme reálnou situaci, kterou lezci řešili při cvičení prvně,“ řekl vedoucí lezecké skupiny chrudimských hasičů nprap. Radek Svoboda, DiS.

Situace, kterou měli hasiči-lezci řešit, vypadala takto: při provádění revizních prací na rameni jeřábu došlo k mozkové příhodě jeřábníka, který byl v horní ovládací kabině jeřábu. Přitom tělem zavadil o ovládací prvky. Tím provedl nečekaný trhavý pohyb ramenem jeřábu. Revizní technik byl tím pohybem shozen, při pádu byl zachycen jistícím řetězcem přibližně 8 m pod konstrukcí. Přivolaní hasiči-lezci se ihned po příjezdu na místo simulované události vystrojili a vyzbrojili materiálem a velitel zásahu stanovil postup záchrany obou osob.

„Jedna skupina se věnovala záchraně jeřábníka z horní kabiny, druhá pokračovala na rameno jeřábu pomoci reviznímu technikovi, který po pádu nehybně visel na laně. První lezci s sebou nahoru přinesli křísící přístroj „OXY“ a ihned poskytli kyslík obsluze jeřábu postižené mozkovou příhodou, projevující se v tomto případě ochrnutím levé poloviny těla a disartrií,“ popisuje zásah Radek Svoboda. V malé kabince ovládacího stanoviště byl postiženému nasazen záchranný trojúhelník a pomocí kladkostroje byl vytažen nad kabinku, kde byla již připravena nosítka, do nichž byl zraněný přeložen a transportován na zem.

Lezci druhé skupiny se slanili k dalšímu zraněnému – pádem postiženému reviznímu technikovi – a nasadili mu krční límec. Tím z části lezci eliminovali další možné poškození páteře. Zraněný byl uložen do nosítek a poté spuštěn se záchranářem na zem.

„Časový limit lezci splnili, základním hodnotícím kritériem bylo zvolení vhodného postupu záchrany při dodržení bezpečnosti práce a samostatná činnost lezců. Ti prokázali individuální schopnosti při zásahu lezeckou technikou, které vhodně aplikovali při týmové spolupráci,“ uvedl vedoucí lezecké skupiny a dodal, že i: „při tomto cvičení byly objeveny některé nedostatky, z nichž je nutné si vzít ponaučení. Proto se ale taková cvičení provádějí, aby se odhalily chyby, ke kterým by při skutečném zásahu nemělo docházet."

Lezecká skupina HZS Pardubického kraje územního odboru Chrudim má celkem 12 členů rozdělených po čtyřech na směnu. Složení lezecké skupiny je široké spektrum klasických služebních funkcí – od hasiče po velitele čety včetně techniků chemické a spojové služby. Mimo to jsou součástí i dva členové posttraumatického týmu a zatím dva zdravotničtí záchranáři.


por. Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje

-wap-
Sdílet