Pátek 1. prosince 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Výcvik nositelů dýchací techniky

Ve dnech 5. – 6. 5. 2007 proběhl kurz nositelů dýchací techniky NDT 16 pro jednotky SDH obcí z hasebního obvodu stanic Žatec a Podbořany.

Výcvik probíhal v bývalém armádním objektu v katastru obce Tuchořice, kde jsou k dispozici rozsáhlé podzemní prostory. Celý kurz byl rozdělen do několika částí v souladu s platnými učebními osnovami:
-zahájení kurzu
-zásady při používaní dýchací techniky, toxické zplodiny vznikající při hoření
-popis vzduchového dýchacího přístroje, kontrola před použitím
-výcvik v nezadýmeném otevřeném prostoru
-výcvik v zakouřeném prostoru zaměřený na vyhledávání a záchranu osob
-ověření znalostí formou testu
-vyhodnocení kurzu, občerstvení
Kurz absolvovalo celkem 21 hasičů především z jednotek, kterým budou tento měsíc dlouhodobě zapůjčeny IDP Saturn S7 z majetku HZS. Od roku 2004, kdy začal ÚO Žatec organizovat výcvik nositelů dýchací techniky, bylo proškoleno celkem 148 hasičů z jednotek kategorií JPO II, III a V.

text:
mjr. Ing. Petr Klíma
velitel stanice Žatec

Foto.
npor. Václav Hančar
velitel stanice Podbořany
HZS Ústeckého kraje

-kuw-
Sdílet