Sobota 16. ledna 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

U hasičů v Pardubickém kraji v těchto dnech jednaly bezpečnostní rady

V těchto dnech se v zasedací místnosti Krajského operačního a informačního střediska HZS Pardubického kraje konaly hned dvě bezpečnostní rady – města i kraje.

Pro svá jednání si vybrali jak primátorka, tak hejtman právě nové prostory ředitelství hasičského sboru. Například Bezpečnostní rada Pardubického kraje na svém jednání odsouhlasila nový havarijní plán kraje. Je to základní dokument pro řešení mimořádných událostí, např. havárií, živelních pohrom nebo jiných nebezpečí, která ohrožují životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí. Plán vymezuje role jednotlivých složek IZS, krajské i obecní samosprávy, ale i dalších orgánů a organizací veřejného i soukromého sektoru.

Členové obou bezpečnostních rad si po řádném jednání prohlédli prostory nového Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Na vlastní oči měli možnost sledovat práci operátorů tísňové linky 112 i operačních důstojníků.

Všichni přítomní měli možnost si prohlédnout také nově zakoupenou techniku zakoupenou z Integrovaných operačních programů EU (dále IOP). Mezi tuto techniku patří evakuační autobus pro 40 osob, smykem řízený nakladač Bobcat, automobilový žebřík se záchranou výškou 39 metrů, dále dva kusy cisternových automobilových stříkaček CAS 30 se zásobou 9 tisíc litrů vody a 540 litrů pěnidla, dva kusy cisteren CAS 20 se zásobou vody 4000 litrů a 240 litrů pěnidla. Mezi novou techniku pořízenou z IOP patří také velitelsko-spojový automobil, požární nosič kontejnerů a technický automobil, který slouží hasičům při chemických haváriích a únicích ropných produktů na Chrudimsku.

por. Bc. Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje
Sdílet