Sobota 2. prosince 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

VRATIMOV CUP 2007

Soutěž v hasičském víceboji „TFA“ VRATIMOV CUP je součástí „Poháru ředitele HZS Moravskoslezského kraje v TFA 2007“. Koná se dne 16. 6. 2007 v prostorách hasičské zbrojnice SDH Vratimov.

VRATIMOV CUP

Termín: sobota, 16. 6. 2007

Místo konání: Hasičská zbrojnice SDH Vratimov

Časový harmonogram soutěže: 9:00–9:45 registrace soutěžících
9:45–10:00 seznámení soutěžících s tratí
10:00 začátek soutěže
cca 15:00 vyhlášení výsledků


Startovné: 100 Kč za soutěžícího (v ceně startovného je zahrnuto občerstvení)

Kategorie: Soutěžící startují v jediné kategorii (tzv. OPEN). Minimální věk soutěžícího je 18 let (dovršen nejpozději 15. 6. 2007).

Pravidla soutěže: Každý soutěžící je povinen absolvovat celou trať a překonat v určeném pořadí překážky na trati (viz. dále uvedený popis trati). Celou trať musí soutěžící absolvovat s nasazenou maskou dýchacího přístroje. V případě, že soutěžícímu dojde vzduch v lahvi dýchacího přístroje před dokončením trati bude diskvalifikován. Stejně tak pokud si masku v průběhu trati sundá, nebo nedokončí průchod tratí do 15 minut od startu.

Výzbroj a výstroj soutěžícího: Kompletní zásahový oblek (kabát a kalhoty, včetně vnitřní vložky), tričko (musí být oblečeno pod kabátem). Zásahová přilba, zásahová obuv a rukavice. Dýchací přístroj s ochrannou maskou, vše schváleného typu. Veškerou výstroj a výzbroj si zajišťují soutěžící.


Popis trati: Po startu soutěžící rozvine libovolným způsobem na vyznačenou vzdálenost dva proudy B, každý složen ze 3 hadic B zakončený proudnicí. Následuje překonání dvoumetrové bariéry libovolným způsoben. Pro překonání bariéry se nesmí využít boční ocelová konstrukce překážky. Soutěžící pokračuje k „hammerboxu“, kde provede 60 úderů 10 kilogramovým kladivem. 30 do horní desky boxu a 30 do desky spodní. Poté po žebříku vystoupí na plošinu lešení cca 4 m nad zemí a pomoci lana vytáhne na plošinu 30 kilogramové závaží, které vyzvedne přes zábradlí plošiny a odstaví jej na plošině. Při sestupování z lešení není dovoleno na zem ze žebříku seskakovat. Následuje výstup po schodišti do třetího podlaží budovy hasičské zbrojnice. Soutěžící při výstupu nese 2 kusy hadice C upevněné na popruhu a proudnici. Proudnici odloží ve třetím podlaží na určené místo. Hadice snese zpět a odloží před budovou do vyznačeného prostoru. Na posledním úseku trati soutěžící přemístí po dráze dlouhé cca 35 m figurínu o hmotnosti 80 kg. Měření času je ukončeno poté, co soutěžící i celá figurína překoná cílovou čáru.
Celá trať má pevná asfaltový povrch (vnitřní schodiště budovy lino a dlažba). Soutěžící nastoupí na start kompletně ustrojen s nasazenou maskou dýchacího přístroje.

Vyhodnocení: Bude provedeno do 20 minut po ukončení soutěže. O umístění rozhoduje dosažený celkový čas.Čas se měří ručně. První tři soutěžící obdrží věcné ceny.
Jednotliví soutěžící budou dále ohodnoceni příslušným počtem bodů do soutěže „O pohár ředitele HZS Moravskoslezského kraje v TFA 2007“ dle pravidel této soutěže uvedených níže.


POZOR!!!!!!!!! Všichni soutěžící musí být odborně a fyzicky způsobilí používat dýchací přístroj. Soutěžící startují na vlastní nebezpečí!!!!!!!!!!!


Organizační: Počet startujících je omezen na celkově 60 osob. Prosíme proto o potvrzení Vaší účasti a prostřednictvím přihlášky do soutěže uvedené v těchto propozicích nejpozději do 10. 6. 2007. Přihlášku je možno zaslat poštou na níže uvedenou adresu, nebo e-mail. Soutěžící budou přihlašování dle data příchodu přihlášky. Po naplnění výše uvedeného počtu již další soutěžící nebudou do soutěže přihlášeni. O případném nepřijetí do soutěže budou včas vyrozuměni. Prosíme proto aby součástí přihlášky byl i kontakt na přihlašované soutěžící. Propozice a průběžný počet přihlášených soutěžících budou uveřejněny na internetových stránkách sboru (viz. níže)

Kontakt: SDH Vratimov
Na příčnici 31
Vratimov 739 32
e-mail: hasici.vratimov@seznam.cz
www: www.hasici.vra­timov.net
telefon: 604 35 85 46 Ing. Vlček Dalibor daliborvlcek@seznam.cz
604 47 46 80 Biedroň Radim radimvr@seznam.cz

Sponzoři soutěže:

OMV – AUTO –Pončík – Vratimov – autoservis a pneuservis
MAXPORT s.r.o. – prodejem sportovního vybavení
SDH Vratimov
BIKE Sport Vratimov- cykloservis a skiservis, prodej kol a sportovního vybavení
Ro-Roubičkovi Vratimov – prodej kol a sportovního vybavení
Moravskoslezský deník
Hasičská vzájemná pojišťovna a.s.
Dräger Safety
Na Vaši účast se těší pořadatelé!!!!!!

O pohár ředitele HZS Moravskoslezského kraje v TFA 2007


Do poháru jsou zařazeny tyto soutěže v TFA:

13. 5. 2007 Radniční věž
16. 6. 2007 TFA Vratimov CUP
23. 6. 2007 Štramberská Trúba

A – příslušníci HZS ČR a zaměstnanci HZS podniků do 40-ti let
B – příslušníci HZS ČR a zaměstnanci HZS podniků nad 40 let (rozhodující je rok narození-1967, nikoli den)
C – členové jednotek SDH i JSDH podniků

Hodnocení poháru:
• do celkového hodnocení poháru se budou počítat umístění ze všech tří soutěží,
• do celkového hodnocení poháru budou zahrnuti všichni účastníci soutěže tzn. MSK i ostatní kraje ČR popř. i zahraniční účastníci dle následujícího klíče:
1.místo 20 b., 2.-16b, 3.-14b, 4.-12b, 5.-11b, 6.-10b…………15.místo a dále 1 bod,
• vítězem poháru se stává příslušník, zaměstnanec nebo člen, který má nejvyšší počet bodů (max.60),
• při rovnosti bodů rozhoduje větší počet lepších umístění,
• po slavnostním vyhlášení výsledků všech účastníků jednotlivých soutěží bude pořadatelem jen sděleno aktuální pořadí poháru,
• slavnostní vyhlášení výsledků tří nejlepších v každé kategorii poháru bude provedeno dne 23.6. ve Štramberku,
• aktuální stav poháru po jednotlivých závodech bude uveřejněn na www.hzsmsk.cz a na www.pozary.cz v sekci TFA

Přihláška do závodu je zde.

-wap-
Sdílet