Sobota 9. prosince 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Dobrovolní hasiči ze semilské jedničky hlásí:SVĚTOVÝ RE­KORD

Sbor dobrovolných hasičů Semily I. po dlouhodobé přípravě se v sobotu 26. května 2007 ve Svojanově u Svitav pokusil společně s dalšími sedmi sbory dobrovolných hasičů v odpoledních hodinách překonat světový rekord v dálkové a výškové přepravě vody historickými parními stříkačkami.

Původně se mělo pokusu účastnit celkem 10 parních strojů, ale dva přípravu nevydrželo. I s tímto omezeným počtem se všech 8 sborů v 15:00 hodin pokusilo světový rekord překonat. Po drobných problémech se v 16 hodin a 13 minut pokus podařil a voda byla dopravena z místní říčky Křetínky do vzdálenosti 2,5 kilometru na věž místního svojanského hradu s výškovým převýšením 132 metrů, kde stříkající proudnice všem oznámila, že rekord v dopravě vody padl. Žádný ze zúčastněných sborů ještě ale ani netušil, že dohlížecí komise z olomoucké pobočky Guinessovy knihy rekordů všem oznámí, že se podařilo pokořit i další dva světové rekordy. Celkem se tedy podařilo zdolat 3 světové rekordy. Za SDH Semily I. se pokusu zúčastnilo mužstvo 5ti bratrů ustrojených v dobových uniformách, a to ve složení: velitelem byl starosta sboru Marek Vrtilka a družstvo tvořila čtveřice bratrů: Karel Šmíd st., Zdeněk Kouble, Jan Žalský ml. a Jan Žalský nejml. Jako doprovod se celé akce účastnilo dalších našich 10 sester, bratrů a rodinných příslušníků. Na tuto akci se přijelo podívat i několik semilských příznivců parních strojů. Celá akce byla součástí oslav 130tého výročí založení SDH Svojanov a 720 let od první zmínky o vzniku Svojanova.

Pokusu se zúčastnilo: stanoviště č. 1. SDH Roztoky u Jilemnice (nejdelší úsek s minimálním převýšením, stanoviště č. 2. SDH Semily 1. (druhý nejdelší úsek), 3. až 8. stanoviště v pořadí SDH Hradec nad Moravicí, SDH Klatovy, SDH Uherský Brod, SDH Vítkovice, SDH Radiměř, SDH Svojanov.

A co tomuto úspěchu předcházelo? Jako vždy spousta a spousta práce, hodin, shánění, běhání. Sbor je vlastníkem parní stříkačky, vyrobené firmou Smékal z roku 1904, v.č. 52, a byl počátkem roku požádán, aby se účastnil pokusu o překonání světového rekordu v dálkové přepravě vody historickými parními stříkačkami. Mělo to ale pár problémů. Prakticky nikdo ze sboru nevěděl, jak ji obsluhovat a jak na ni provést rekonstrukci a opravu. Vždyť taky pomalu 40 let se z jejího komína nekouřilo, píšťalka nepískala. V tomto směru nám vyšli vstříc naši kolegové z SDH Roztoky u Semil, kteří mají ve vlastnictví též obdobnou parní stříkačku a mají již zkušenosti. Provedlo se celkové přetěsnění parního stroje a generální oprava obou vodních čerpadel. Na opravách a úpravách jednotlivých dílů nám vyšlo vstříc spousta našich kolegů, příznivců i firem (Jamas Plus s.r.o. Semily, CHALKO Příkrý, Jaroslav Hájek, SDH Nouzov a mnoho dalších). Touto cestou jim za pomoc a výpomoc moc a moc děkujeme. Po dokončené rekonstrukci bylo ale nutné se také naučit tento semilský historický skvost obsluhovat. I to se podařilo zvládnout. 19. května 2007 proběhla poslední (tzv.generální) přípravná zatěžkávací zkouška a ta dopadla velice dobře. Nic tedy nebránilo jet do Svojanova a spoluúčastnic se pokusu o překonání světového rekordu v dálkové a výškové přepravě vody parními stříkačkami. V pátek 25. května 2007 začala nakládka všeho materiálu a odjezd do Svojanova. Parnička se na nákladní auto naložila pomocí vyprošťovacího jeřábu HZS Semily, a to v prostorech školního hřiště Gymnázia Ivana Olbrachta Semily. Přeprava parničky tam i zpět byla sponzorsky zajištěna vozidlem díky firmě VENTO doprava s.r.o. a na úhradě potřebné nafty se podílela firma: Habakuk Semily, Železářství Metal Semily, Satro Semily, Chaos Semily, ERIKA TOUR Semily. Bez podpory těchto firem bychom velice obtížně do Svojanova jeli, a proto jim patří velké poděkování za jejich podporu a za to, že jsme u toho měli možnost být a naplnit tak staré úsloví „PŘIJELI JSME, VIDĚLI JSME, ZVÍTĚZILI JSME.“ Ještě jednou vám našim sponzorům a přátelům děkujeme.

Ladislav Bruckner – zástupce velitele SDH Semily I.

-kuw-
Sdílet