Pondělí 11. prosince 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Mladý záchranář 2007

Areál územního odboru Hasičského záchranného sboru ČR – HS Rokycany a zahrada ZŠ T.G. Masaryka Rokycany budou v pátek 18. května 2007 dějištěm třetího ročníku soutěže ,,Mladý záchranář 2007“.

Spolupořadateli akce pořádané Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje, územním odborem Rokycany, jsou MěÚ Rokycany, okresní ředitelství Policie ČR Rokycany, ZZS Plzeňského kraje, ZŠ T.G. Masaryka Rokycany a ČČK Rokycany.

Cílem soutěže je zejména pomoc školám při plnění pokynu MŠMT z roku 2003 k začlenění tématiky ,,Ochrany člověka za mimořádných událostí“ do vzdělávacích programů, doplnění probíhajícího školení učitelů, oslovení dětské populace a doplnění výkladu výše uvedené problematiky o praktickou část.

Společný nástup a zahájení soutěže je naplánováno na 8.30 až 8.45 hodin, samotné soutěžní klání na dobu 8.45 až 11.00 hodin. Doprovodný program je naplánován na dobu od 11.00 do 12.00 a slavnostní vyhodnocení na dobu 12.00 až 12.30. Klání se zúčastní čtyřčlenná družstva žáků šestých tříd ze základních škol okresu Rokycany. Počítá se s účastí šesti až sedmi družstev.

Soutěžní družstva budou plnit úkoly na celkem sedmi stanovištích související s ochranou člověka za mimořádných událostí. Na prvním čeká soutěžící znalostní test. Na druhém stanovišti děti čeká prověrka znalosti varovného signálu, prověrka znalostí chování při požáru a prověrka znalostí hasících přístrojů a hydrantů. Na třetím stanovišti budou soutěžící plnit úkoly spojené s ochranou před následky živelních pohrom, včetně přípravy evakuačního zavazadla a dodržení zásad pro opuštění bytu a ohroženého prostoru. Na dalších stanovištích soutěžící čeká praktické vyzkoušení oznámení mimořádné události na operační středisko hasičů, případně Policie ČR a ZZS, problematika ochrany osob před následky úniku nebezpečných látek do životního prostředí za použití prostředků improvizované ochrany osob, poskytování první pomoci a činnost při nálezu, či obdržení podezřelého předmětu a nebo anonymní hrozbě použití výbušniny. Organizátoři soutěže nezapomněli ani na otázky spojené s integrovaným záchranným systémem a jeho fungováním.

To však není ještě všechno. Po skončení soutěže je pro děti připraven doprovodný program. Ukázku ze své činnosti připravili hasiči a příslušníci Policie ČR. Děti si budou moci také prohlédnout techniku ZZS a PČR a po celou dobu trvání akce i hasičskou techniku.
Dvě první družstva si zajistí postup do krajského kola soutěže ,,Malý záchranář v roce 2008.

por. František Vaško
tiskový mluvčí
HZS Plzeňského kraje

-wej-
Sdílet