Pondělí 4. prosince 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Žloukovické brodění se koná již po sedmé

Velmi náročná a vyčerpávající soutěž pro JSDH se koná již po sedmé začátkem července tohoto roku v obci Žloukovice na Berounsku.

Soutěže se zúčastní čtyřčlenná družstva v kategoriích mužů a žen, která
provádějí disciplíny simulující záchranné činnosti.

1) Družstvo vyběhne od startu k prvnímu úkolu. Na stanoveném místě
uchopí náčiní (dva členi družstva po hadici C a dva po proudnici C),
prolezou průlezem o průměru 60 cm a délce 3,15 m. Náčiní odloží na
určeném místě a to tak, jak je vyzvedli (všechny kusy, hadice stočené
a v době opuštění stanoviště stojící).

2) Družstvo přiběhne k žebříkům, uchopí je po dvojicích a každá dvojice
po přenesení na určené místo svůj žebřík zavěsí (ženy položí). Jiná
kombinace družstva pro přenášení a zavěšování žebříku se nepřipouští.

3) Družstvo vyběhne na most a zde od určeného vystrojeného místa slaní
po připraveném laně z mostu do vody, člunu, či na břeh dle
momentálních podmínek stavu vody (bude upřesněno a vyhlášeno při
zahájení závodu v rámci seznámení s tratí). Poté družstvo oblékne
záchranné vesty a pokračuje na připraveném člunu z jeho stanoviště.
Záchranné vesty musí být oblečeny před zahájením plavby.

4) Družstvo ve člunu dosáhne místa, kde je barel s vodou simulující
utonulého. Družstvo barel naloží aniž by kterýkoli člen družstva
opustil člun.

5) Družstvo dopluje ke břehu, kde barel vyloží, odloží vesty a provedou
oživení figuríny (masáž srdce a umělé dýchání). Oživování je
prováděno po dvojicích, kdy jeden provádí masáž a druhý umělé
dýchání. Po úspěšném oživení (signalizováno figurínou) se vystřídají
a uloží figuranta do stabilizované polohy. Obě dvojice provádí jak
oživování, tak ukládání figuranta.

6) Po splnění předchozí disciplíny družstvo uchopí připravená nosítka se
zátěží 80 kg a dopraví je do cíle.

HODNOCENÍ: Pokus je platný, pokud družstvo splní všechny disciplíny
správně. Čas se měří do proběhnutí celého družstva cílem.

USTROJENÍ: pracovní stejnokroj, pracovní boty nebo „kanady", těžký
opasek, přilba, rukavice.

Vzhledem k rizikovosti disciplín bude před startem provedena u každého
družstva namátková dechová zkouška na alkohol.

Ilustrační foto z minulého ročníku Žlouko. brodění Lukáš Vejvar/ Požáry.cz

-wej-
Sdílet