Sobota 9. prosince 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Oslavy v Doubku a Ondřejově

V sobotu, 23. 6. 2007, proběhla hasičská slavnost v rámci 125 let od založení SDH Ondřejov a další oslava se konala v obci Doubek, kde tamní Sbor dobrovolných hasičů slavil 110 let od svého založení.

Na ondřejovské náměstí se sjelo velké množství techniky, která byla pro návštěvníky slavností velkým lákadlem. K vidění stálo v parku několik cisteren na podvozku Škoda 706, a to v provedení klasickém, tedy prodloužená kabina, tak i s krátkou boudou. Na spodní cestě stála dvojice cisteren na podvozku Tatra 148, z nichž jedna byla po znatelné úpravě nástavby. Byla zde ovšem ještě i další Tatra, tentokrát typ 805 v provedení valník, nacházející se ve skvělém stavu. Senohrabští dobrovolní hasiči přijeli s vozem RZA. Na oslavách nechyběl ani zástupce té nejstarší hasičské techniky. Svým nádherným veteránem se předvedl požární sbor Tehovec. Moderní techniku reprezentovala trojice vozidel od pražských městských hasičů – plošina Bronto a chemické Iveco/Schmitz z HS 5 Strašnice, speciál Toyota s hasícím zařízením Cobra z CPS Sokolská a jedno od pražských drážních hasičů – chemická Avia s nástavbou THT. Na oslavách se měl prezentovat i jejich vyprošťovací tank, ale z důvodu technické závady jej nebylo možné do Ondřejova a následně ani do Doubku přepravit.

V rámci oslav proběhlo několik klasických ukázek a také samozřejmě ocenění členů sboru. Přítomným zástupcům ostatních sborů byl předán pamětní list a překrásná keramická památka na výročí založení SDH Ondřejov. Celý program mírně narušil déšť, který se na Ondřejov začal snášet kolem poledního.

Zhruba ve 13:00 hod. se pak přesunula technika HZS hl. m. Prahy a HZS ČD Praha v koloně do nedaleké obce Doubek. Tamní dobrovolný sbor slavil 110 let od svého založení.

Akce se konala na místním fotbalovém hřišti a i ji provázel během konání déšť, což ale nebránilo v oslavách. Byla zde rovněž vystavená požární technika již zmíněných pražských městských i drážních hasičů, cisterna Škoda 706 SDH Doubek a také veterán DA Mercedes od SDH Nouzov. Pražští hasiči předvedli svoji Cobru a plošinu Bronto, pak společně s HZS Českých drah také ochranný protižárový oblek a dvojici protichemických obleků. Během celého odpoledne se zde konala celá řada netradičních soutěží, do kterých se zapojil snad každý přítomný včetně společného družstva pražských městských a drážních hasičů (jedna disciplína a druhé místo v ní) a také proběhl skoro „klasický" požární útok, v němž dominovalo se svým strojem soutěžní družstvo nouzovských hasičů. Doubečtí hasiči měli na tuto disciplínu připraveny speciální dresy – plavky krasoplavců… Své umění zde předvedla také pyrotechnická služba Policie České republiky, která představila speciálního robota a vozík na přepravu výbušnin.

Vyvrcholením oslav byl večerní nástup, kde byl doubeckému sboru předán z rukou starosty obce nový překrásný prapor. Pak následoval ohňostroj.

I když během celého dne několikrát zhatil program déšť, obě akce to nijak výrazně nenarušilo a každý, kdo přišel, byl jistě spokojen.

-wap-
Sdílet