Pátek 22. září 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Lze toto říci o požární technice i dnes?

Přinášíme vám pochvalný dopis, vyjadřující obdiv nad kvalitou hasičské stříkačky od firmy R.A.Smekal, Praha-Smíchov, od dobrovolných hasičů Doudlevce z roku 1903, který byl otištěn v Hasičských Rozhledech v témž roce.

(Zasláno)

Panu R. A. Smekalovi, c. k. priv. továrna na stříkačky, čerpadla, hasičské a tělocvičné náčiní v Praze-Smíchově.

Při dnešní zkoušce Vaší ct. firmou dodané nám čtyřkolové stříkačky na pérách tak zvané normálky zhotovené dle předpisu slavné Zemské ústřední hasičské jednoty král. Českého učinili jsme si o výrobcích Vašich co nejpříznivější úsudek.

Důkladná a elegantní stavba stříkačky, čisté a solidní provedení jednotlivých součástek ústrojí do nejmenších podrobností, jež opatřeno jest průlivem z děloviny, patentními přístroji proti zamrznutí zámyček a excentry ku rychlému a snadnému vytažení kuželů, kteréž osvědčily se znamenitě, neboť vyndání a opětné zasazení těchto docíleno bylo během několika vteřin, došly uznání a ocenění u všech přítomných odborníků.

Stroj, který jest soustavy dvoukuželové, docílil při zkoušce na sací sílu pomoci vacuumetru 56 cm a po dvou minutách ukazovala ručička vacuumetru opět 56 cm, při zkoušce na tlak vzduchu manometrem 4 atm. a po dvou minutách konstatovány byly opětně 4 atm., v obou případech tudíž rafie ani dost málo neklesla; na vodu vzdorovaly části ústrojí tlaku 18 atm., kterýž násilím k dosažení úplné jistoty byl docílen a po dvou minutách klesla ručička manometru pouze na 14 atm.

Dostřik jednoproudně obnášel 32 metrů, dvouproudně 28 metrů.

Co nás nejvíce překvapilo jest lehký chod dodaného nám stroje, neboť ačkoliv průměr bot měří 125 mm, nicméně přece lehkým chodem při poměrně malém počtu sil pumpovacích se osvědčil.

Rovněž hadice se stříkačkou dodané jsou velice dobré jakosti a výzbroj pro náš sborhasičský též přesně dle předpisu slavné „Zemské ústřední hasičské jednoty“ zhotovený, svojí praktičností a vkusnou úpravou všem přítomným se velice zamlouval.

Na ctěnou firmu Vaší obrátili jsme se na radu vůkolních obcí, jímž závod Váš vesměs stříkačky a hasičské náčiní dodal, v kterýchžto obcích a vůbec v celém našem plzeňském kraji Vaše výrobky nejlepší pověst mají a musíme doznati, že rozhodnutí nelitujeme, neboť nabyli jsme úplného přesvědčení, že stříkačka co dokonalosti stavby, trvanlivosti, výkonu a spolehlivosti se týče, taktéž i hadice a výzbroj svojí výbornou jakostí, praktičností, úhledností, prvé místo a chválu zasluhují.

Považujíce tudíž co milou povinnost za dodání výrobků při levné ceně tak znamenitých, úplnou spokojenost naši na jevo Vám dáti, vzdáváme Vám touto cestou své nejsrdečnější díky s podotknutím, že osvědčený solidní závod Váš zasluhuje v každém ohledu plné důvěry a můžeme jej směle každému co nejvřeleji doporučiti.

V Doudlevcích u Plzně dne 8. února 1903.

Fr. Kohout,
velitel sboru dobr. hasičů

fy. P. Piette v Plzni,
jako povolaný znalec

Pečeť obce Doudlevské

Josef Špaček,
velitel

Frant. Pechman,
starosta

Matěj Krámský,
radní

Václav Henžlík,
radní


Otištěno v Hasičských Rozhledech, Sešit 4, Ročník IX, strana 87–88.

Ilustrační foto: hasiči Dražice

Do elektronické podoby přepsal: wap
Sdílet