Čtvrtek 30. listopadu 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Výročí 140. let hasičů v Bílovci

V letošním roce si Sbor dobrovolných hasičů v Bílovci připomíná 140 let svého trvání. K založení Sboru, původně německého, došlo 13. prosince 1867 po rozsáhlých požárech ve městě v předchozích letech.

Oslavy tohoto významného výročí probíhaly v průběhu měsíců května a června 2007.

První akcí bylo pořádání okresního kola celostátní hry Plamen. Soutěž mladých hasičů se konala 19. května 2007 na hasičském areálu a fotbalovém hřišti v Bílovci. Bílovečtí mladí hasiči se v konkurenci 17ti týmů umístili na druhém místě a vybojovali počtvrté v řadě postup do kola krajského.

Oslavy pokračovaly 8. června 2007 netradičním měřením sil mezi jednotkami PO, jejichž zřizovatelem je město Bílovec. Hasiči z Bílovce, Bravinného, Lubojat, Staré Vsi a Výškovic se sešli na hasičském areálu v Bílovci, kde změřili své síly v netradičním požárním útoku a netradičním štafetovém běhu.

Hlavní oslavy proběhly 30. června v Bílovci na Slezském náměstí jako součást každoročně pořádaného Dne města. Během celého odpoledne byly připraveny v prostoru parku před kostelem statické ukázky techniky a soutěžní hry pro děti. Na ploše před Radnicí předvedli hasiči ve čtyřech vstupech komentované dvacetiminutové ukázky.

Při slavnostním zahájení dne města Bílovce přivezla starostka města Ing. Sylva Kováčiková na historické hasičské stříkačce nový prapor Bíloveckého Sboru. Ten poté za přítomnosti mnoha hostů na pódiu předala do rukou starosty SDH Bílovec Stanislava Fešara.
Po kratičké pauze, vyplněné Bíloveckou dechovou hudbou Rozmarýnka, Bílovečtí hasiči v prvním dvacetiminutovém vstupu s notnou dávkou nadsázky předvedli, ve spolupráci s dobrovolnými hasiči z Lubojat, jak vypadal zásah hasičů před mnoha lety.

Při druhém vstupu lezecká skupina HZS MSK stanice Nový Jičín předvedla vytažení a spouštění osoby pomocí lanové techniky, záchranu zraněné osoby pomocí automobilového žebříku s nosítky v koši a výstup a spouštění hasiče lezce na laně.

Během třetího vstupu mohli přítomní shlédnout fingovaný zásah na únik nebezpečné látky, který předvedli opět profesionální hasiči HZS MSK ze stanic Nový Jičín a Bílovec.
Poslední vstup připomínal hasičský koktejl. Během něj své umění ukázali Bílovečtí mladí hasiči v ukázkách soutěžních disciplín hry Plamen. Členové jednotky předvedli používané ochranné obleky a také zacházení s ručními hasícími přístroji. Na závěr tohoto bloku se hasiči rozloučili jménem celého SDH Bílovec malou „ohnivou show".

Ve večerních hodinách se poté konala Slavnostní valná hromada, které se zúčastnili pozvaní hosté starostka města Ing. Sylva Kováčiková, zástupce HZS MSK Ing. Tomáš Klos, starosta KSH Ing. Leo Kuběna, starosta OSH Stanislav Kotrc, zástupci pozvaných SDH z okolních obcí a zástupci hasičů z partnerských měst Bad NeuStadt (SRN) a Kietrz (PL).

Po zahájení valné hromady byla zmíněna historie SDH Bílovec. Následovalo předání vyznamenání, kde mimo jiné vyznamenané byli oceněni Rostislav Hudec a Zdeněk Řeháček za 50 let členství ve sboru. Poté v diskuzi zazněly zdravice hostů a starostce města byla jménem SDH Bílovec předána pamětní stuha k městskému praporu. Po ukončení schůze bylo připraveno pohoštění a následovala volná zábava s hudbou.

Ing. Tomáš Fešar
velitel JSDH Bílovec

-wap-
Sdílet