Neděle 10. prosince 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Přijeďte se podívat na Dědkiádu 2007

Soutěž „starších pánů" a družstev SDH v požárním útoku na vodu dle „Pravidel požárního sportu" s úpravami. Sedmičlenná družstva mužů soutěží s vlastním vybavením a materiálem.

Pořadatel : Sbor dobrovolných hasičů ve Velvarech

Datum a místo : sobota 15. září 2007 – Velvary
hasičské cvičiště v areálu Malovarského rybníka /směr Nabdín/.

Zahájení : 9:00 hodin /příjezd jednotek do 8:30 hodin/

Podmínky : Soutěž „starších pánů" a družstev SDH v požárním útoku
na vodu dle „Pravidel požárního sportu" s úpravami.
Sedmičlenná družstva mužů soutěží s vlastním vybavením
a materiálem.
Může startovat neomezený počet družstev za SDH nebo podnik.
Zaslání přihlášky – vrácenky v termínu pořadateli.

Kategorie : 1. Dědkiáda – věkový limit členů družstva od 35 let výše (je
povolen 1 mladší člen).
2. Otevřená – bez rozlišení věku – nově zařazená kategorie.

Výstroj a výzbroj : Libovolná, ale jednotná pro družstvo. Hasičská přilba je při
provádění požárního útoku povinná.

Hodnocení : Vítězem se stává družstvo s nejnižším dosaženým časem
lepšího požárního útoku ze dvou pokusů, a to v každé kategorii
samostatně.
/V případě nepříznivého počasí a při provádění pouze
jednoho pokusu se počítá tento jeden pokus také v každé
kategorii samostatně.)

Protesty : Nepředpokládají se, družstva soutěží a vystupují kamarádsky,
podřizují se rozhodnutím rozhodčích. Připomínky řeší hlavní
rozhodčí.

Startovné : 200 Kč/ na 1 družstvo – uhradíte hotově při prezentaci na místě
soutěže.V opačném případě neobdržíte „tradiční hasičský
gulášek", připravený pro 10 osob přihlášeného družstva.

Občerstvení : Jídelní misky a lžíce s sebou.
Dále zajištěno kvalitní občerstvení hospůdkou „U sv.Floriána"
/za své/, hudba při kytaře apod.

Pojištění : Po dohodě s OSH Kladno, jsou členové pojištěni ze svého
členství ve SHČMS v okrese, kromě cesty k soutěži a zpět.

Ceny : První tři družstva v každé kategorii obdrží poháry, dále
upomínkové předměty SDH a vítěz Dědkiády obdrží zvláštní
cenu – putovní pohár včetně lahodného moku.


Propozice soutěže

Požární útok na vodu – nářadí :
 – 1 ks přenosná motorová stříkačka PS 8, PS 12 nebo DS 16 /bez úprav /,
 – 2 ks savic, 2,5 m dlouhé, průměru 110 mm se šroubením,
/kdo nemá, 3 ks savic 1,6 m – 110 mm/
 – 1 ks sací koš se zpětným ventilem,
 – 3 ks hadic B, průměru 75 mm, délky 20 m,
 – 1 ks rozdělovač vřetenový nebo kloubový,
 – 4 ks hadic C, průměru 52 mm, délky 20 m,
 – 2 ks klíče na spojky /nejsou nutné/,
 – 2 ks proudnice C bez uzávěru, průměr 12,5 mm – jednotné,dodá pořadatel !

Terče elektrické, signalizace po nastříkání 10 l vody.
Plošina pod stříkačku 2×2 m, 10 cm vysoká, veškeré nářadí kromě savic nesmí přesahovat její okraje.
Nádrž na vodu vysoká 0,8 m, obsah 1 000 l, vzdálenost od kraje základny 4 m. Vzdálenost terčů od středu základny činí 95 m, hranice stříkání na terče 5 m.


Provedení discipliny :
Motorovou stříkačku a veškeré potřebné nářadí si družstvo připraví na základnu, limit k přípravě je 5 minut. K zajištění nářadí proti pohybu nesmí být použito žádných podpěr, zuby spojek se nesmí dotýkat a žádné nářadí se nesmí dotýkat země.
Disciplina se může plnit i o zmenšeném početním stavu. Stříkačka se nesmí v době přípravy startovat na základně, ale v okamžiku startu je stroj nastartován.
Po odstartování vyběhne družstvo od startovní čáry, vzdálené 10 m od středu plošiny, provede přívodní, dopravní a útočné vedení a nastříká oba terče. Požární útok se považuje za skončený při signalizaci obou terčů. Časový limit pro ukončení discipliny není omezen. Vzdání pokusu signalizuje strojník vypnutím motoru.

Neplatnost pokusu :
 – není-li po vytažení z vody sací koš našroubován na savici,
 – je-li při stříkání do terčů proudnice opřena nebo se dotýká druhého člena a
překročí-li v průběhu stříkání do terčů kterýkoli soutěžící čáru stříkání nebo
se jí dotýká,
 – pomůže-li druhý proud při stříkání do terče,
 – použije-li družstvo saponátu nebo jiného prostředku k dřívější signalizaci.

Hodnocení pokusů :
Pokud nebude zajištěna elektrická časomíra, měření bude probíhat ručně a bere se průměr časů 3 časoměřičů.
Sbor dobrovolných hasičů Velvary
nejstarší dobrovolný hasičský sbor v Čechách
K.Krohna 270, 273 24 Velvary
tel. 315 761 291, fax : 315 761 291, e-mail: hasici@velvary.cz

-wej-
Sdílet