Sobota 2. prosince 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Jihočeské pololetí

V první polovině letošního roku zasahovali hasiči HZS Jihočeského kraje celkem u 4 190 událostí. Z tohoto počtu se v 580 případech jednalo o dopravní nehody, v 786 případech šlo o požáry, v 698 případech o živelní pohromy, v 164 případech o únik nebezpečných chemických látek a v 1 784 případech o technické havárie.

Celkem 178× vyjeli hasiči zcela zbytečně k planým poplachům. Procentuelně vyjádřeno: nejvíce výjezdů jednotek požární ochrany tvořily technické zásahy – 42,58 %, následovaly výjezdy k požárům – 18,76 % a k živelním pohromám – 16,66 %.

Přímé škody vzniklé požárem byly u zásahů s účastí jednotky požární ochrany vyčísleny celkem na Kč 21 945 200,–- a na Kč 438 500,–- u událostí bez účasti jednotek požární ochrany. Výše uchráněných hodnot za toto období činí Kč 134 786 000,–-. Během zásahů spojených s likvidací požáru byly usmrceny 3 osoby (všechny ve věku od 15 do 60 let) a zraněno bylo 14 osob (všechny byly starší než 15 let). V 6 případech došlo ke zranění hasičů HZS Jihočeského kraje, dvakrát byli zraněni hasiči sboru dobrovolných hasičů.

Nejvíce požárů – 661 – tvořily požáry se škodou menší než Kč 10 000,–-, do výše Kč 250 000,–- pak došlo k 105 požárům, 16 požárů mělo škodu do 1 miliónu a čtyři požáry způsobily škodu větší než Kč 1 milión.

Téměř čtvrtinu požárů likvidovali hasiči územního odboru České Budějovice, dále v četnosti hašení požárů následují územní odbory Jindřichův Hradec a Tábor, kde bylo shodně 17 % všech požárů.

Celkem 15× byl požár založen úmyslně, pouze však v jednom případě byl zjištěn pachatel. Děti do 15 let způsobily 7 požárů, v 90 případech byla na vině nedbalost, v 8 komíny, ve 4 topidla, v 5 samovznícení, v 9 mimořádná událost (blesk, dopravní nehoda,…). 71 požárů zapříčinily různorodé technické závady.

Co se objektů vzniku požáru týče, tak nejvíce požárů bylo na volných a skladovacích plochách mimo budovy (271 zásahů), následují požáry odpadů a odpadních produktů (110 zásahů), dopravní prostředky hořely 60×, lesy 58×, k požárům bytů a rodinných domků došlo shodně v 39 případech.

Ilustrační foto.

Vendula Matějů
HZS Jihočeského kraje

-wap-
Sdílet