Pondělí 4. prosince 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V září proběhne rozsáhlé protipovodňové cvičení Vltava a Labe 2007

Přibližně 10 let od povodní v roce 1997 a pět let od podobně katastrofálních událostí v roce 2002 si Česká republika ověří, jak je připravena na možnost příchodu povodní velkého rozsahu. Ilustrační foto: Lukáš Vejvar/Požáry.cz

. Ve dnech 5. – 7. září se uskuteční rozsáhlé protipovodňové cvičení Vltava a Labe 2007, které připravuje Ministerstvo vnitra ve spolupráci s dalšími institucemi zodpovědnými za povodňovou ochranu.
Toto třídenní cvičení bude mít komunikačně štábní charakter, jeho cílem tak bude především metodicky procvičit činnost a vzájemnou komunikaci povodňových orgánů a orgánů krizového řízení během povodní velkého rozsahu. Cvičení Vltava a Labe 2007 se bude odehrávat na území celkem 6 krajů a hl. m. Prahy podél toků Vltavy a Labe. Vedle ústředních správních úřadů se ho zúčastní povodňové orgány 31 obcí s rozšířenou působností a 97 dalších obcí. Toto cvičení, jehož rozsah v zásadě kopíruje povodně v roce 2002, tak patří k vůbec největším cvičením svého druhu v historii České republiky. Vzhledem ke štábnímu charakteru by nemělo nějak narušit běžný život občanů.
Do přípravy cvičení je kromě Ministerstva vnitra zapojeno i Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo obrany, Správa státních hmotných rezerv, Český hydrometeorologický ústav a další instituce odpovědné za povodňovou ochranu.

Cvičení Vltava a Labe 2007 bude zároveň vyvrcholením systematické přípravy starostů obcí v oblasti ochrany před povodněmi. Na základě usnesení Bezpečnostní rady státu Hasičský záchranný sbor ČR v roce 2006 zorganizoval pro starosty a zastupitele všech obcí školení o činnosti povodňových orgánů, orgánů krizového řízení a složek Integrovaného záchranného systému při povodních. V květnu pak byla na brněnském výstavišti k vidění moderní technika Hasičského záchranného sboru ČR a proběhly tam ukázky protipovodňových opatření (např. ochrana budovy před povodní), což posloužilo jako praktické doplnění školení představitelů obcí.

Hasičský záchranný sbor ČR se svými jednotkami požární ochrany je významnou součástí systému ochrany před povodněmi. V době povodní HZS ČR koordinuje záchranné a likvidační práce, nasazuje jednotky požární ochrany, prostřednictvím operačních a informačních středisek zajišťuje informovanost obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů a složek Integrovaného záchranného systému o varovných hlášeních v souvislosti s povodní, na základě žádosti příslušné povodňové komise provádí varování obyvatelstva ohroženého území atd.
V době mimo povodňovou aktivitu kontroluje připravenost jednotek požární ochrany na plnění úkolů zabezpečení ochrany zdraví, života a majetku občanů, zabezpečuje výstavbu a provozuschopnost systému varování obyvatelstva a vyrozumění orgánů krizového řízení, podílí se na přípravě nouzového přežití obyvatelstva, zejména v humanitární pomoci povodněmi postiženému obyvatelstvu, plánuje opatření k ochraně obyvatelstva z území ohrožených zvláštní povodní pod významnými vodními díly apod. Hasičský záchranný sbor rovněž sjednocuje postupy evakuace obyvatelstva, navrhuje povodňovým orgánům rozsah evakuačních opatření v povodňových plánech, předává výstražné hlášení ČHMÚ povodňovým subjektům.

Ilustrační foto: Lukáš Vejvar/Požáry.cz

kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR

-wej-
Sdílet