Pátek 22. září 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Výjazdy HaZZ SR v 31. kalendárnom týždni 2007

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru SR uskutočnili v 31. kalendárnom týždni 2007 spolu 721 výjazdov k požiarom, dopravným nehodám a ostatným udalostiam.Ilus­trační foto.

I. P O Ž I A R E

V týždni od 30. 7. 2007 do 5. 8. 2007 vzniklo na území SR 421 požiarov, ktorými boli spôsobené priame materiálne škody predbežne vyčíslené na 16 952 900 Sk. Pri týchto požiaroch bolo desať osôb usmrtených a devätnásť zranených. Uchránené hodnoty boli vyčíslené na 42 448 600 Sk.
Od 1. 1. 2007 do 5. 8. 2007 vzniklo na území SR 9 869 požiarov, ktorými boli spôsobené priame materiálne škody predbežne vyčíslené na 929 048 890 Sk. Pri týchto požiaroch bolo 33 osôb usmrtených a 121 zranených. V porovnaní s rovnakým obdobím r. 2006 je počet požiarov v tomto roku vyšší o 3 584 a priame škody spôsobené požiarmi sú vyššie o 410 873 440 Sk. Počet usmrtených je vyšší o tri osoby a zranených osôb je o osem viac ako vlani za to isté obdobie.

Vybrané prípady požiarov

Dňa 31. 7. 2007 o 21.25 h bol ohlásený požiar bytu na prvom poschodí bytového domu na Zdravotníckej ulici v Nových Zámkoch. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania (pravdepodobne nedbalosť pri manipulácii s otvoreným ohňom). Zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) v Nových Zámkoch za súčasnej evakuácie osôb a materiálu. Pri udalosti došlo k zraneniu ôsmich osôb (z toho štyri deti), ktoré sa priotrávili splodinami horenia. Následkom požiaru vznikla FNsP Nové Zámky priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 15 000 Sk.
Dňa 1. 8. 2007 o 14.57 h bol ohlásený požiar osobného motorového vozidla Lada Niva s prívesom na Fiľakovskej ul. v Lučenci. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania (pravdepodobne trenie pneumatík v dôsledku preťaženia prívesu). Zasahovali príslušníci OR HaZZ v Lučenci. Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 190 000 Sk.
Dňa 1. 8. 2007 o 15.32 h bol ohlásený požiar suchého trávnatého a krovinatého porastu v katastrálnom území obce Hriňová, okres Detva. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania (pravdepodobne úmyselné vypaľovanie). Zasahovali príslušníci OR HaZZ vo Zvolene (z hasičskej stanice v Detve). Pri udalosti došlo k usmrteniu jednej osoby, ktorá utrpela rozsiahle popáleniny na celom povrchu tela. Následkom požiaru vznikla majiteľovi pozemku priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 1 000 Sk.
Dňa 1. 8. 2007 o 15.22 h bol ohlásený požiar suchej trávy v záhrade rodinného domu na Jeleneckej ul. v Nitrianskych Hrnčiarovciach, okres Nitra. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania (pravdepodobne úmyselné vypaľovanie). Zasahovali príslušníci OR HaZZ v Nitre. V dôsledku požiaru došlo k zraneniu jednej osoby, ktorá utrpela popáleniny I. stupňa na 40 % povrchu tela. Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 1 000 Sk.
Dňa 2. 8. 2007 o 02.28 h bol ohlásený požiar osobného motorového vozidla Jeep Cherokee na parkovisku na ul. A. Kubinu v Trnave. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania (pravdepodobne úmyselné konanie neznámej osoby). Zasahovali príslušníci OR HaZZ v Trnave. Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 1 000 000 Sk.
Dňa 3. 8. 2007 o 01.57 h bol ohlásený požiar ubytovne pre rómskych obyvateľov pozostávajúcej z UNIMO buniek na Rudinskej ceste v Kysuckom Novom Meste. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. Zasahovali príslušníci OR HaZZ v Čadci (z hasičskej stanice v Kysuckom Novom Meste), OR HaZZ v Žiline a zo Záchrannej brigády HaZZ v Žiline za súčasnej evakuácie osôb, kyvadlovej dopravy vody a rozoberania konštrukcií. Pri udalosti došlo k usmrteniu deviatich osôb a ďalších deväť osôb bolo zranených (popáleniny, zlomeniny a intoxikácia splodinami horenia). Následkom požiaru vznikla mestu Kysucké Nové Mesto priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 8 000 000 Sk.
Dňa 3. 8. 2007 o 20.42 h bol ohlásený požiar novostavby hospodárskej prístavby rodinného domu na Lónyaiovej ul. v Bratislave – časť Rusovce. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania (pravdepodobne úmyselné konanie neznámej osoby). Zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy (HaZÚ) za súčasnej evakuácie materiálu a rozoberania konštrukcií. Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 350 000 Sk.
Dňa 4. 8. 2007 o 01.21 h bol ohlásený požiar garáže so zaparkovaným nakladačom HON v obci Oravská Polhora, okres Námestovo. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania (pravdepodobne neodborná manipulácia s otvoreným ohňom). Zasahovali príslušníci OR HaZZ v Námestove za súčasnej evakuácie materiálu, kyvadlovej dopravy vody a rozoberania konštrukcií. Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 400 000 Sk.
Dňa 5. 8. 2007 o 01.38 h bol ohlásený požiar bytu na 5. poschodí bytového domu na Nobelovom Námestí v Bratislave. Príčinou vzniku požiaru bolo ponechanie stravy na zapnutom plynovom spotrebiči bez dozoru. Zasahovali príslušníci HaZÚ za súčasnej evakuácie osôb a materiálu. Pri udalosti došlo k zraneniu jednej osoby, ktorá utrpela popáleniny I. stupňa na tvári a na rukách. Následkom požiaru vznikla majiteľovi bytu priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 30 000 Sk.
Dňa 5. 8. 2007 o 16.17 h bol ohlásený požiar elektrickej rozvodne v pivnici bytového domu na Hornej ul. v Banskej Bystrici. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania (pravdepodobne skrat v elektroinšta­lácii). Zasahovali príslušníci OR HaZZ v Banskej Bystrici. Následkom požiaru vznikla Spoločenstvu vlastníkov bytov v Banskej Bystrici priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 200 000 Sk.

Požiare v prírodnom prostredí

V týždni od 30. 7. 2007 do 5. 8. 2007 bolo na území SR zaznamenaných 247 požiarov v prírodnom prostredí, najmä v dôsledku vypaľovania suchých porastov a používania otvoreného ohňa, následkom ktorých vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 404 000 Sk. Z toho v 28 prípadoch išlo o požiar lesného porastu so škodou 108 000 Sk.

II. ZÁCHRANNÉ A TECHNICKÉ ZÁSAHY
V týždni od 30. 7. 2007 do 5. 8. 2007 uskutočnili príslušníci HaZZ 300 záchranných a technických zásahov na území Slovenskej republiky. Z toho 160 výjazdov bolo k dopravným nehodám, ktoré súviseli s vyslobodzovaním zakliesnených osôb a poskytovaním predlekárskej a technickej pomoci účastníkom cestnej premávky vrátane odstraňovania ekologicky nepriaznivých následkov dopravných nehôd a 140 výjazdov vykonali k ďalším záchranným a technickým zásahom, ktoré ohrozovali život a zdravie občanov.

Dopravné nehody

Pri uvedených dopravných nehodách boli 2 osoby usmrtené, 153 zranených a ďalších 93 osôb bolo priamo postihnutých následkami týchto udalostí.

Vybrané zásahy k dopravným nehodám

Dňa 30. 7. 2007 o 16.24 h bola ohlásená dopravná nehoda osobného motorového vozidla Škoda Fábia na Humenskej ulici v obci Kamenica nad Cirochou, okres Humenné. V dôsledku dopravnej nehody došlo k zraneniu troch osôb. Zasahujúci príslušníci OR HaZZ v Humennom poskytli zraneným osobám predlekársku pomoc a pomohli ich naložiť do vozidiel Záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Havarovaný automobil zabezpečili proti vzniku požiaru a očistili vozovku.
Dňa 31. 7. 2007 o 03.32 h bola ohlásená dopravná nehoda osobného motorového vozidla Honda Accord na štátnej ceste č. I/50 v katastri obce Čoltovo, okres Rožňava. V dôsledku dopravnej nehody došlo k zraneniu troch osôb (z toho jedno dieťa). Zasahujúci príslušníci OR HaZZ v Rožňave vyslobodili zranené osoby z havarovaného automobilu, poskytli im predlekársku pomoc a pomohli ich naložiť do vozidiel ZZS. Havarovaný automobil zabezpečili proti vzniku požiaru a očistili vozovku.
Dňa 1. 8. 2007 o 10.20 h bola ohlásená dopravná nehoda dvoch osobných motorových vozidiel: Škoda Forman a Daewoo Matiz na štátnej ceste č. II/506 v katastri obce Rohovce, okres Dunajská Streda. V dôsledku dopravnej nehody došlo k zraneniu troch osôb. Zasahujúci príslušníci OR HaZZ v Dunajskej Strede vyslobodili zranené osoby z havarovaných automobilov, poskytli im predlekársku pomoc a pomohli ich naložiť do vozidiel ZZS. Havarované automobily zabezpečili proti vzniku požiaru a očistili vozovku.
Dňa 3. 8. 2007 o 11.08 h bola ohlásená dopravná nehoda troch osobných motorových vozidiel: Renault Clio, Škoda Felícia a Škoda Favorit na ceste III. triedy v katastri obce Velušovce, okres Topoľčany. V dôsledku dopravnej nehody došlo k zraneniu siedmich osôb. Zasahujúci príslušníci OR HaZZ v Topoľčanoch vyslobodili zranené osoby z vozidiel, poskytli im predlekársku pomoc a pomohli ich naložiť do vozidiel ZZS. Havarované automobily zabezpečili proti vzniku požiaru a očistili vozovku. Počas vyslobodzovacích prác došlo k zraneniu zasahujúceho príslušníka HaZZ – npráp. Jaroslava Bencku, ktorý si vyvrtol palec na ľavej ruke.
Dňa 4. 8. 2007 o 15.53 h bola ohlásená dopravná nehoda osobného motorového vozidla Peugeot 405 na štátnej ceste č. II/553 v katastri obce Kožuchov, okres Trebišov. V dôsledku dopravnej nehody došlo k zraneniu štyroch osôb. Zasahujúci príslušníci OR HaZZ v Trebišove vyslobodili zakliesnené osoby z havarovaných automobilov, poskytli im predlekársku pomoc a pomohli ich naložiť do vozidiel ZZS. Havarovaný automobil zabezpečili proti vzniku požiaru a očistili vozovku.
Dňa 5. 8. 2007 o 23.49 h bola ohlásená dopravná nehoda osobného motorového vozidla VW Passat na štátnej ceste č. II/548 v katastri obce Belža, okres Košice-okolie. V dôsledku dopravnej nehody došlo k zraneniu štyroch osôb. Zasahujúci príslušníci OR HaZZ v Košiciach-okolí (z hasičskej stanice v Moldave nad Bodvou) vyslobodili zranené osoby z havarovaného automobilu, poskytli im predlekársku pomoc a pomohli ich naložiť do vozidiel ZZS. Havarovaný automobil zabezpečili proti vzniku požiaru a očistili vozovku.

Iné záchranné a technické zásahy

Príslušníci HaZZ uskutočnili v uplynulom kalendárnom týždni 17 ekologických zásahov, 5-krát poskytovali zdravotnícku pomoc, 25-krát technickú pomoc, 1-krát technologickú pomoc, v 30 prípadoch pomáhali pri otváraní bytov, 7-krát vykonávali práce vo výške s použitím mobilnej techniky, 4-krát s použitím lezeckej techniky, 2-krát prácu pod vodou, 5-krát prácu na vode a 44 výjazdov uskutočnili k iným záchranným a technickým zásahom, ktoré ohrozovali život a zdravie občanov.

Následkom dopravných nehôd a ostatných udalostí, pri ktorých zasahovali príslušníci HaZZ, bolo usmrtených 11 osôb, 161 bolo zranených a ďalších 108 osôb bolo priamo postihnutých následkami týchto udalostí.

Spracoval: mjr. Mgr. Michal Hula
Pre médiá upravila: pplk. PhDr. Alena Bučeková

-wap-
Sdílet