Pondělí 4. prosince 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči radí lidem, jak zabránit zbytečnému požáru

Letní období, kdy se skloubí hodně sucha a málo vody, je ideálním poměrem namíchaným na vznik požáru lesa, pole či rodinného domku. Lidé sice o hrozícím nebezpečí vědí, přesto si nedávají pozor, a požár je na světě.

Rady a doporučení:
Lidé by neměli kouřit na polích a v lesích
I deset zákazů kouření v lese nic nezmůže proti jednomu neukázněnému kuřákovi. Proto je dobré zvážit, kde si lidé zapálí dýmku nebo cigaretu.
I když takto způsobený požár nemusí ohrozit přímo lidské životy, rozhodně ohrozí život lesních zvířat a může způsobit nesmírné materiální škody.
Pozor na osobní automobily
Běžným nešvarem kuřáků je, že ponechávají plynový zapalovač volně odložený za čelním sklem svého vozidla. Pokud takové vozidlo stojí nějakou dobu na přímém slunci, může dojít k přehřátí plynové náplně a k destrukci zapalovače. V malém prostoru motorového vozidla pak tento výbuch většinou doprovází i požár.
V létě se o dovolených často přemísťujeme na tábořiště automobily. V těchto případech bychom si měli dát pozor a neparkovat ve vysoké trávě. Ta totiž velice snadno chytne od našeho po jízdě rozžhaveného katalyzátoru.
I v horkých letních dnech se určitě najdou lidé, kteří nechají ve svém automobilu uzamčeného psa nebo dokonce krásně spinkající dítě v autosedačce. I když auto zaparkují pod stromy, postupem času se slunce otočí a na auto může začít svítit. Teplota se pak rychle vyšplhá nahoru a neštěstí v podobě smrti může být na světě.
V lese je zakázáno rozdělávat ohně
Pokud si přece jen někdo chce rozdělat oheň ve volné přírodě, měl by ho zapálit na bezpečném ohništi. To by mělo být vzdáleno alespoň 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů. Pokud však fouká vítr, nemělo by se to raději riskovat vůbec. Jiskry totiž mohou zaletět do obrovské vzdálenosti a zapálit oheň i po několika hodinách. Ohniště i jeho okolí je vždy nutné nakonec řádně polít vodou.
Při grilování nepoužívat grily vyrobené podomácku
Stejně jako v případě otevřeného ohně, i při grilování bychom si měli dát pozor na vhodné umístění grilu, aby odletující jiskry například nezapálily suchou trávu. Poměrně rozšířeným nešvarem pak je grilování na balkóně. Při grilování by se neměly používat grily vyrobené podomácku, lidé by neměli grilovat za silného větru a vhodné je připravit si zásobu vody pro případ nenadálé události. V každém případe se musí dodržovat návod výrobce k použití.
Přísný zákaz vypalování trávy platí neustále
Přestože nevěříme, že by se našel někdo, kdo by v současné době vypaloval trávu nebo pálil jiný odpad, upozorňujeme na přísný zákaz těchto činností.
Velké obezřetnosti by měli rovněž dbát lidé, kteří musejí manipulovat s hořlavými kapalinami.
Vlivem vysokých teplot totiž dochází k enormnímu odpařování, a tudíž velkému vzniku těkavých par. Potom skutečně stačí jen úplně malá jiskra.
Z těchto příčin zaznamenáváme největší množství úrazů popálením. Výpary se totiž vzněcují většinou formou výbuchu, kterému člověk nedokáže uniknout.
Myslím si, že právě teď v období prázdnin je základem poučit děti o bezpečnosti.
Apeluji proto na rodiče, prarodiče a všechny, kteří se přes prázdniny starají o děti, aby je poučili o nebezpečí, které v sobě oheň skrývá, a o tom, aby nemanipulovaly se zápalkami ani zapalovači. Ono totiž známé přísloví, které praví, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán, platí vždy a všude.

Vladimíra Hacsiková
tisková mluvčí
HZS Olomouckého kraje

-wap-
Sdílet