Neděle 1. října 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

FIRE WRECK a CAR II.

Již druhý ročník prestižní hasičské soutěže ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel s následným požárem pod názvem Fire Wreck a Car (Hašení vraků) se koná pro dobrovolné jednotky hasičů v neděli 26. srpna 2007 v Lužné u Rakovníka.

Cílem akce „Fire wreck a car“ je:

a) prověřit připravenost a akceschopnost jednotek, prověření organizačních a velitelských schopností velitelů jednotek a družstev, schopnosti strojníků v ovládání požární techniky, schopnosti členů jednotek v používání technických prostředků, spojové techniky, použití ochranných pomůcek k zásahu a ověření znalostí taktiky z bojových řádů pro JPO

b) prověřit připravenost členů JPO k poskytování první pomoci a poskytnutí pomoci při posttraumatických stavech osob, dále připravenost a vybavení jednotek na ošetření drobných zranění při dopravních nehodách

c) prověřit velitele jednotek PO ve zpracování dokumentace k zásahu – ZOZ

Téma

Záchrana a bezpečné vyproštění zraněné osoby z osobního motorového vozidla po dopravní nehodě za použití ručních mechanických páčidel a následná lokalizace a likvidace požáru osobního motorového vozidla.

Místo, termín

Místo: Lužná, okr. Rakovník, základna JSDHO Lužná, odbočka směr Hlavačov, na sil. komunikaci bude po 200 m označená spojka (reflexní vesta), u které zastaví každá jednotka PO – od spojky bude možné použít výstražné rozhlasové a zvukové zařízení (majáky).

Termín: 26. 8. 2007 od 10 hod., JPO budou postupně vyslány telefonicky na místo události po domluvě s vedoucím cvičení Z. Pochmanem tel. 724 21 82 42 nebo Lukášem Vejvarem.

Velitel zásahu, vedoucí

Velitel zásahu: velitel zúčastněné jednotky PO
Vedoucí akce: FIRE WRECK A CAR: Zbyněk Pochman, tel. 724 218 242,6­02 129 794,602 129 767, email: hasici.luzna@ email.cz a Lukáš Vejvar tel. 724 775 331

Způsob provedení

Jednotka PO bude na místo události vyslaná telefonicky pořadatelem – jízda bez použití VZRZ (majáků), při dojezdu k místu zásahu se spojí s označenou spojkou na příjezdové komunikaci, která podá bližší informace k místu zásahu a události – je možné použití VZRZ. Jednotka po příjezdu na místo provede průzkum, zabezpečí místo události, bezpečně stabilizuje vozidlo, provede protipožární opatření (odpojí zdroje elektrické energie u vozidla, trojí ochrana, atd.). Zjistí zdravotní stav a zranění osoby, zajistí stabilizaci životních funkcí zraněné osoby, provede prvotní ošetření zranění osoby a bezpečně a opatrně vyprostí zraněnou osobu za použití ručních mechanických páčidel z vozidla. Po té bezpečně a ohledem na zranění uloží osobu na nosítka a odnese na určené místo, kde zajistí předání zraněné osoby odpovědné osobě (pořadatel v reflexní vestě). U vozidla prohledá zavazadlové a ostatní prostory vozidla na přítomnost nebezpečných látek. Poté jednotka PO uloží použité prostředky a materiál do své techniky a odjede na pokyn pořadatele s technikou z místa zásahu na přípravné parkoviště k označené spojce, kde vyčká na další instrukce a pokyn pořadatele k zásahu na požár motorového vozidla. Mezitím dojde k požáru osobního vozidla. Jednotka bude vyslána spojkou na likvidaci požáru motorového vozidla. Jednotka PO provede lokalizaci a likvidaci požáru. Po likvidaci požáru jednotka PO opět uloží použité prostředky do techniky a na pokyn pořadatele opustí místo zásahu a odjíždí na základnu jednotky SDHO Lužná, kde doplní hasivo do své techniky z nadzemního hydrantu. Velitel jednotky PO vypracuje dokumentaci k zásahu „Zprávu o zásahu“, kterou předá pořadateli a poté odjede zpět na vlastní základnu. Po odjezdu jednotky z místa zásahu bude na místo vyslána po domluvě s vedoucím cvičení další jednotka PO.

Materiálové zabezpečení

Výzbroj a výstroj hasičů zúčastněných na cvičení:
-kompletní vícevrstvý zásahový oděv, zásahové rukavice, zásah. přilba, obuv, svítilny, zásahové opasky

Použité síly a prostředky

-zásahový cisternový automobil CAS, jednotka PO v počtu 1+3, mechanická ruční páčidla, VRVN 1, 2 díly nastavovacího žebříku, 2 ks přejezdových můstků, vázací prostředky – nastavovací pásy (kurty) nebo lanové či jiné vázací prostředky, zdravotní materiál, nosítka, možnost použít u zásahu osvětlení (osvětlovací agregát) z techniky. Při likvidaci požáru bude použito každou jednotkou PO útočné vedení C s možností aplikace pěny. Při zásahu je zakázané použít motorový nebo ruční hydraulický agregát a tlakovou vodu (vysokotlak. hadici + průtokový naviják), aby jednotky měly stejné podmínky k zásahu.

Spojení v průběhu cvičení

Během cvičení bude používán mob.tel.pořadatele 724 21 82 42 , 602 129 767, 602 129 794, mob.tel. velitelů jednotek PO.

Bezpečnost práce

V důsledku toho, že se jedná o simulovanou dopravní nehodu osobního motorového vozidla se zraněním osoby, vyplývá pro všechny zasahující hasiče zvýšená opatrnost při všech vykonávaných činnostech a za použití všech ochranných a předepsaných pomůcek. Činnost jednotky PO by měla být vykonávána dle bojového řádu PO. V případě skutečného zásahu je nutno věnovat zvýšenou pozornost na záchranu zraněné osoby a její zdravotní stav a monitoring základních životních funkcí osoby. Při cvičení budou všechny jednotky PO dbát na zvýšenou opatrnost při stabilizaci vozidla a vyprošťování zraněné osoby z vozidla po DN, dále i na bezpečnost zasahujících hasičů. Při příjezdu k místu zásahu bude kladen důraz na dodržování pravidel silničního provozu a na hustotu provozu v denní době. Dále za bezpečnost práce při činnosti na zásahu jednotkou PO, tak i za bezpečné vyproštění zraněné osoby a bezpečnou manipulaci se zraněnou osobou. Za dodržování pravidel sil. provozu s technikou PO je odpovědný velitel zúčastněné JPO. Při závažném porušení bezpečnosti při zásahu a vyproštění osoby bude činnost JPO pořadatelem přerušena a jednotka bude ihned odvolána ze zásahu a odeslána zpět na vlastní základnu!

Jízda na Fire wreck a car není jízda k zásahu, a proto nepoužívejte VZRZ (majáky atd.) !!!!

Pozvané jednotky:
1) JSDHO Nové Strašecí
2)JSDHO Lány
3)JSDHO Kněževes
4)JSDHO Lužná A
5)JSDHO Slabce
6)JSDHO Rynholec
7)JSDHO Kolešovice
8)JSDHO Lužná B
9)JSDHO Chráštany
10)HZSP Spolana Neratovice – vyslání jednotky PO bude domluveno
11)HZSP Aero Vodochody – vyslání jednotky PO bude domluveno
12)JSDHO Cvikov – vyslání jednotky PO bude předem domluveno
13)JSDHO Ruda
14)JSDHO Jesenice
15)JSDHO Křivoklát
16)JSDHO Řevničov
17)JSDHO Hřebeč
18)154. záchranný prapor Rakovník – vyslání jednotky PO domluveno
19)HZSP České dráhy Praha
20)JSDH Zličín (Praha)

Podmínkou účasti na FIRE WRECK A CAR je písemný souhlas zřizovatele JPO, a to Obecního úřadu nebo vysílající organizace, dále si musí každá JPO okresu Rakovník dopravit své vozidlo (DN) na zásah na základnu JSDHO Lužná, a to týden předem a vozidlo musí mít přední a zadní nepoškozené okno.

Technický dohled: Zbyněk Pochman JSDHO Lužná, Lukáš Vejvar


O akci Fire Wreck a car je vyrozuměno KOIS HZS Střed. kraje se sídlem v Kladně, informováni OÚ Lužná, město Rakovník a Policii České republiky OO Rakovník, Městská policie Rakovník, majitele pozemku

Kontakt pořadatel a informace: Zbyněk POCHMAN tel. 724 218 242 JSDHO Lužná
Email: hasici.luzna@email.cz.

Fotografie a článek z předchozího ročníku naleznete : ZDE..

-wej-
Sdílet