Pátek 18. června 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Dobrovolní i profesionální hasiči v Ostravě převzali novou techniku, financovalo ji statutární město

Ve středu dopoledne proběhlo na Prokešově náměstí před radnicí města Ostrava slavnostní předání nové hasičské techniky jak dobrovolným, tak profesionálním hasičům, sídlícím na území města.

Dobrovolní hasiči z městské části Hrabová obdrželi cisternovou automobilovou stříkačku na podvozku Tatra 815–7 4×4, kterou jsme vám již podrobně představili v naší jedinečné rubrice Technika.

Profesionálové pak obohatí svůj vozový park dalšími čtyřmi cisternami na podvozcích Mercedes-Benz Econic, o nichž jste si u nás také četli a to jak o samotné cisterně, tak i o speciální studii zvýrazňující její viditelnost. Vozidla jsou již samozřejmě standardně vybavena technologickými tablety a také kamerovým systémem.

Econicy nahradí na třech stanicích již dosluhující vozidla CAS K27 Dennis Rapier. Nová vozidla pro profesionální hasiče byla financována z prostředků města Ostravy, pořizovací náklady za čtyři vozy byly 47 milionů a 412 tisíc korun. Vozidlo dobrovolných hasičů z Hrabové bylo většinově financováno z prostředků města Ostravy a poté z dotací Ministerstva vnitra a Moravskoslezského kraje Celková cena vozu byla 6 milionů 37 tisíc korun.

Celé slavnostní akce se za město Ostrava zúčastnil primátor pan Petr Kajnar, za Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje pak statutární zástupce ředitele plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.

Statutární město Ostrava dlouhodobě výrazně přispívá na činnost hasičských jednotek ve městě, a to ať už profesionálních či dobrovolných. Vedení města si je vědomo významu hasičů, a to nejen pro zabezpečení požární ochrany města a občanů, ale i pro případ dalších mimořádných událostí.

Nejen každodenní činnost u bezmála 7 tis. událostí v roce 2013 ve městě, ale i významná pomoc v rámci kraje i mimo něj (výbuch plynu ve Frenštátě, Havířově, Tornádo v Krnově, pomoc při povodních v Čechách či při výpadku proudu ve Slovinsku) má pozitivní dopad na vnímání bezpečnosti v městě Ostravě a přispívá ke zvyšování prestiže krajského města. Hasiči se městu odvděčují svou činností, kdy realizují pomoc občanům v nouzi v tom nejširším měřítku.

Dodávkou cisternových automobilových stříkaček došlo k výraznému posunu při naplnění koncepce obměny techniky profesionálních i dobrovolných hasičů v městě Ostrava, v čemž jde město příkladem v rámci celé ČR. Za tuto činnost patří poděkování vedení města, radě i zastupitelstvu. Doufáme, že v roce 2014 se nám podaří dokončit základní obměnu cisternových automobilových stříkaček, a tím splníme cíl, vytčený pro toto volební období,

řekl za Hasičský záchranný sbor MSK Vladimír Vlček.

Oba jmenovaní ocenili výbornou spolupráci města s hasiči jak dobrovolnými, tak profesionálními a ocenili kvalitu zásahů složek IZS nejen na území Ostravy, ale i celého kraje.

Sdílet