Pondělí 4. prosince 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Sešel se i Ústřední krizový štáb

V rámci povodňového cvičení VLTAVA a LABE 2007 proběhlo v pátek dne 7.9. 2007 zasedání Ústředního krizového štábu. Zástupci jednotlivých zainteresovaných složek na něm přednesli informace o simulované situaci vycházející z námětu cvičení.

Ústřední krizový štáb rovněž v souladu s plánem cvičení doporučil předsedovi Vlády ČR vyhlásit od 12:00 dne 7. září 2007 nouzový stav pro území zasažených krajů. Nouzový stav umožňuje prostřednictvím mimořádných opatření (omezení některých práv a svobod občanů, pracovní výpomoc, provádění stavebních prací apod.) efektivněji zvládnout průběh a následky povodní.

Účastníci zasedání rovněž zhodnotili dosavadní průběh cvičení. Shodli se, že cvičení probíhá podle plánu a nedostatky jsou průběžně zaznamenávány a budou předmětem konečného vyhodnocení cvičení. Obce a kraje si procvičily aktivování a činnost povodňových a krizových orgánů, spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému, úspěšně procvičován je také informační tok v rámci systému předpovědní a hlásné povodňové služby, cvičení prověřuje i stav povodňových, havarijních a krizových plánů. Cvičení tak plní svůj účel, protože zjištěné nedostatky bude možné včas napravit. Průběh a výsledky cvičení VLTAVA a LABE 2007 budou důkladně analyzovány odborníky z několika resortů.

Vzhledem ke svému štábnímu charakteru cvičení VLTAVA a LABE 2007 nenarušuje schopnost složek integrovaného záchranného systému a odpovědných orgánů adekvátně reagovat na aktuální povodňovou situaci a proto bude cvičení pokračovat podle plánu až do 15:00 v pátek 7.9.kpt. PhDr. Petr Kopáček
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR

-wap-
Sdílet