Úterý 28. listopadu 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Likvidace chovu krav onemocnělých slintavkou a kulhavkou

V úterý 18. a ve středu 19. září 2007 organizuje HZS Libereckého kraje ve spolupráci s Krajským úřadem taktické cvičení složek IZS, jehož námětem bude zdolávání následků nákazy a likvidace chovu krav onemocnělých slintavkou a kulhavkou (SLAK).

Zúčastněné složky IZS, nasazení sil a prostředků
Cvičení se zúčastní kromě profesionálních jednotek HZS LK ze stanic Liberec a Turnov i 14 jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí (JSDHO) – Český Dub, Hodkovice nad Mohelkou, Hradčany, Všelibice, Osečná, Rozstání, Svijanský Újezd, Příšovice, Rychnov u Jablonce nad Nisou, statutárního města Liberec – Vratislavice nad Nisou, Vesec, Pilínkov, Machnín a města Jablonec nad Nisou – Jablonecké Paseky, které jsou zařazeny do požárního poplachového plánu katastrálního území části Hradčany.
Dále budou pro účely cvičení povoláni vojáci Armády ČR (AČR) a to konkrétně z Krajského vojenského velitelství Liberec (KVV) a vojenských útvarů Liberec a Kutná Hora. O uzávěry na komunikacích v blízkosti cvičení se budou starat spolu s dobrovolnými hasiči i vojáci aktivních záloh z KVV Liberec a příslušníci Policie ČR (PČR). Dalšími účastníky cvičení budou zástupci Krajské veterinární správy Liberec (KVS), Státní veterinární správy Brno (SVS), Krajské hygienické stanice Liberec (KHS), České inspekce životního prostředí (ČIŽP), Krajského úřadu Libereckého kraje (KÚ LK) a AGRO Bílá.

Pro potřeby cvičení byl stanoven následující nástin situace
Na území ČR jsou zjištěna ohniska nákazy SLAK. Je vyhlášen nouzový stav a probíhá likvidace ohnisek nákazy na území ČR. Likvidační střediska jsou plně vytížena činností ve větších chovech. V prostoru kravína „Prachárna“ jsou u krav zjištěny příznaky SLAK. Privátním veterinárním lékařem je zjištěno ohnisko nákazy SLAK. Po potvrzení nákazy SLAK od SVÚ je v prostoru před kravínem utraceno všech 10 ks dobytka. 8 ks bude simulováno barevně označenými kládami, 2 ks mrtvého hovězího dobytka, které zajistí KVS, budou spáleny na jedné hranici.

Činnost jednotlivých složek IZS
Jednotky požární ochrany se budou podílet především na procvičení činností při zdolávání následků zjištěné nákazy SLAK dle krizového plánu. Budou zajišťovat dovoz materiálu potřebného pro pálení uhynulých kusů, stavět hranice pro pálení uhynulých kusů dle zpracované metodiky a uhynulé kusy pálit. Dále se budou starat o ohraničení ochranného pásma na příjezdových komunikacích, lesních a polních cestách.
Vojáci AČR budou rovněž cvičit zdolávání následků zjištěné nákazy SLAK dle krizového plánu, především manipulaci s uhynulými kusy. Dále se postarají o vytvoření dekontaminačního prostoru pro osoby a mobilní techniku, o dekontaminaci prostoru „kravína“ a zahrabání spálených pozůstatků.
Hlavní činností příslušníků PČR bude organizace sil a prostředků při ohraničení ochranného pásma na příjezdových komunikacích, lesních a polních cestách.
Také zástupci KVS budou cvičit zdolávání následků nákazy a postarají se o odvoz pozůstatků po pálení 2 kusů hovězího dobytka k odborné likvidaci.

Cíl cvičení
Cílem taktického cvičení je ověření postupů při likvidaci následků nákazy SLAK podle
krizového plánu, především ověření postupů při pálení těl uhynulého skotu a zjištění doby trvání, která je zapotřebí pro dokonalou likvidaci uhynulých kusů.

Základní informace o onemocnění slintavkou a kulhavkou
Slintavka a kulhavka (SLAK) je akutní horečnaté, velice nakažlivé virové onemocnění
sudokopytníků, v jehož průběhu se na sliznicích trávicího ústrojí, na kůži končetin (okolí spárků) a neosrstěných místech kůže tvoří puchýřky a afty. Původcem jsou viry rodu Aphtovirus, které málo odolávají vyšším teplotám.
Primárním zdrojem nákazy slintavkou a kulhavkou je nemocné zvíře, sekundárním
jakékoliv předměty nebo živočichové kontaminovaní původcem onemocnění. Často přenášejí infekci i lidé.
Drastická opatření proti tomuto onemocnění nejsou náhodná. Tato nemoc není sice
smrtelně nebezpečná pro člověka, ale může mít nedozírné ekonomické následky. Velmi nákladná jsou opatření při tlumení a likvidaci ohnisek nákazy. Většinou se porážejí všechny kusy, i ty zdravé, v karanténě se ocitají celé oblasti i s obyvateli. Osvědčeným způsobem, jak zabránit šíření nákazy, je likvidace nakažených kusů (i když je jen podezření z nákazy) a jejich spálení. Proti SLAK lze zvířata očkovat, léčba neexistuje.
V případě propuknutí nákazy slintavky a kulhavky nebo nemoci šílených krav v České republice by Hasičský záchranný sbor České republiky byl hlavním koordinátorem při spalování utracených zvířat.

Ilustrační foto.

por. Mgr. Iva Michalíčková
tisková mluvčí
HZS Libereckého kraje

-wap-
Sdílet