Sobota 3. června 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Již pátý ročník ankety Hasič roku zná své vítěze, ocenění si za rok 2013 odnesli jednotlivci i kolektivy

V úterý 15. dubna 2014 byli v pražském TOP Hotelu oceněni příslušníci i občanští zaměstnanci Hasičského záchranného sboru ČR za svoji příkladnou práci v roce 2013. Tituly a ceny v šesti kategoriích předali ministr vnitra Milan Chovanec a generální ředitel HZS ČR brigádní generál Ing. Drahoslav Ryba.

Slavnostní akce se účastnilo téměř 200 příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, včetně ředitelů jednotlivých HZS krajů a zástupců Ministerstva vnitra.

A kdo si cenné trofeje za loňský rok odnesl? Podívejte se na přehled vítězů v jednotlivých kategoriích.

Kategorie Hasič roku 2013

1. místo

Hasičem roku 2013 se stal plk. Ing. Jan Hadrbolec, velitel stanice Mělník, HZS Středočeského kra­je.

Ocenění Hasič roku získal za osobní nasazení při koordinaci sil a prostředků zejména v počáteční fázi povodňové situace v oblasti postižených obcí na Mělnicku v červnu letošního roku. V následujících dnech povodní se podílel na řízení likvidačních prací v části sektoru Mělník a na rychlém odstraňování povodňových škod v postižených obcích.

Oceněno bylo hlavně příkladné velení a nasazení sil a prostředků, které se podílely na záchraně lidských životů a projevily se při odstraňování následků ničivých povodní 2013.

2. místo

Stříbro si v prestižní kategorii odváží pprap. Petr Horáček ze Stanice Prostějov, HZS Olomouckého kraje, který zachránil život muži zraněnému při dopravní nehodě, jíž byl sám svědkem. Zraněného muže, který byl v bezvědomí, vyprostil z havarovaného vozidla, provedl resuscitaci a již při vědomí ho předal do péče zdravotníků.

3. místo

Třetí příčka patří dvěma hasičům-potápěčům z HZS hlavního města Prahy, nprap. Bc. Ondřeji Línkovi, DiS., a nstržm. Martinu Pilátovi, DiS. Ti zachránili život muži, který spadl do nečekaně dravé Rokytky. Martin Pilát pro tonoucího doplaval a s pomocí lana, které ze břehu tahal Ondřej Línek, dokázali muže přes silný proud dostat do bezpečí, a tak mu zachránit život.

Kategorie Zásah roku 2013

1. místo

Titul v této kategorii putuje do Moravskoslezského kraje za společný zásah jednotek HZS Moravskoslezského kraje při výbuchu plynu s požárem ve Frenštátu pod Radhoštěm.

2. místo

Jako druhý nejlepší byl oceněn zásah u dopravní nehody francouzského autobusu na dálnici D5. Ocenění jsou příslušníci směny A územního odboru Rokycany HZS Plzeňského kraje. Při nehodě byla jedna osoba usmrcena, čtyři osoby (včetně francouzského řidiče autobusu) byly zraněny těžce a 36 osob utrpělo lehká a středně těžká zranění.

3. místo

Bronzovou příčku získal zásah HZS hl. m. Prahy při výbuchu plynu v Divadelní ulici v Praze. Výbuch poškodil osm obytných domů, 230 lidí muselo být evakuováno a vyžádal si 43 zraněných.

Kategorie Projekt roku 2013

1. místo

V této kategorii získal titul projekt Komunikace s osobami se zdravotním postižením při mimořádných událostech.

Jedná se o metodické DVD pro odbornou přípravu příslušníků HZS ČR. DVD je sestaveno ze čtyř samostatných bloků, věnovaných jednotlivým typům postižení: zrakovému, sluchovému, mentálnímu a tělesnému. Jednotlivé modelové situace a šoty jsou doplněny komentáři, objasňujícími konkrétní jednání hasičů v určité situaci.

Rady a podněty pro komunikaci s handicapovanými vycházejí z Bojového řádu, metodických materiálů organizací sdružujících osoby s různým zdravotním postižením a podnětů konkrétních osob s handicapem.

2. místo

Druhým nejzajímavějším projektem loňského roku se stal projekt s názvem Včas umět a znát je napořád.

Je to nový a svými výstupy ojedinělý preventivně-výchovný a vzdělávací projekt, který vznikl na podporu pedagogů mateřských škol a jejich pedagogické praxe při výchově a vzdělávání dětí v mateřských školách ČR v oblastech ochrany zdraví, životů, životního prostředí a majetku.

Hlavním cílem projektu je nejen zpřístupnit pedagogům poznatky zaměřené na rozsáhlou oblast běžných rizik i mimořádných událostí, ale dát jim také nové, kvalitní, moderní a atraktivní nástroje a metody, jak v těchto oblastech vychovávat a vzdělávat děti mateřských škol, chránit tak jejich životy, zdraví a bezpečí a učit je i sebeochraně a ochraně životního prostředí.

3. místo

Třetí místo získal projekt HZS Moravskoslezského kraje Ochrana proti nebezpečným plynům a požárům v domácnostech v Moravskoslezském kraji.

Jeho cílem je zvýšit povědomí populace o možnostech ochrany před negativními účinky nebezpečných plynů a požárů v objektech určených k bydlení. Podnětem pro tuto kampaň byly zejména události, které souvisely s výbuchy zemního plynu, ke kterým došlo v České republice v roce 2013 (v únoru ve Frenštátě pod Radhoštěm, v dubnu v Praze a v září v Havířově).

Účelem projektu je především výrazně omezit počet usmrcených a zraněných osob v domácnostech a snížit počty evakuovaných a zachráněných osob.

Kategorie Velitel nebo vedoucí roku 2013

1. místo

V kategorii Velitel nebo vedoucí roku 2013 si titul odnesl plk. Ing. Petr Chalupník, vedoucí IZS a služeb krajského ředitelství HZS Středočeského kra­je.

Ocenění Velitel roku 2013 si zasloužil především za enormní fyzické nasazení, rozhodnost a profesionalitu, které prokazoval při záchraně životů a majetku během celého trvání povodně 2013.

Při záchranných a likvidačních pracích, kdy krizový štáb HZS kraje soustředil v sektoru Mělník více než 1000 profesio­nálních a dobrovolných hasičů, zajišťoval koordinaci všech sil v tomto sektoru, a to včetně zajištění logistického zázemí, stravování, ubytování apod.

2. místo

Stříbrnou pozici pro HZS Plzeňského kraje získal plk. Ing. Pavel Musil, ředitel územního odboru Plzeň. Plk. Ing. Pavel Musil si ocenění zasloužil hned z několika důvodů. V prvé řadě je respektovaným ředitelem zdaleka nejpočetnějšího územního odboru v rámci HZS Plzeňského kraje, pod jehož kvalifikovaným vedením plní příslušníci řadu náročných služebních úkolů.

Své řídicí a organizační schopnosti v roce 2013 osvědčil úspěšným zvládnutím složité povodňové situace, jakož i přímým podílem na řízení několika významných zásahů.

3. místo

Třetí nejlepší velitel za rok 2013 je ppor. Stanislav Kostka, příslušník HZS Moravskoslezské­ho kraje.

Mezi jeho hlavní specializace patří práce ve výšce a nad volnou hloubkou. Stal se nejen lezeckým instruktorem, ale také leteckým záchranářem – examinátorem. V těchto funkcích připravuje a vede výcviky lezců a leteckých záchranářů v kraji.

Jako člen Sboru hlavních instruktorů lezecké techniky HZS ČR se velkou měrou podílí na tvorbě výukových materiálů v oblasti lezecké techniky a provádí lektorskou činnost na základních a opakovacích kurzech instruktorů lezecké techniky. Patří mezi celorepublikově respektované lezecké instruktory.

K jeho dalším činnostem patří práce pro USAR tým ČR. V tomto odřadu zastává funkci velitele čety. Podílel se na úspěšné certifikaci USAR týmu ČR v roce 2010.

Kategorie Kolektiv roku 2013

1. místo

Nejlepším kolektivem roku 2013 byl zvolen kolektiv leteckých a lezeckých záchranářů ze směny „A“ HZS hl. m. Prahy. Kolektiv sedmnácti leteckých a lezeckých záchranářů dlouhodobě prokazuje souhru všech svých členů a při zásazích projevuje vysokou profesionalitu. Jejich připravenost k účinným zásahům se osvědčila i o povodních 2013 v Praze.

2. místo

Druhé místo získal kolektiv záchranářů Záchranného útvaru HZS ČR zasahující při povodních v Čechách v červnu 2013.

Celkem 125 příslušníků Záchranného útvaru HZS ČR se ve dnech 2. 6. – 27. 6. 2013 podílelo na záchranných a likvidačních pracích v rámci povodní, které zasáhly Čechy na přelomu měsíců května a června 2013. Příslušníci Záchranného útvaru HZS ČR byli aktivní na území pěti krajů a hlavního města Prahy.

Při zásahové činnosti najezdili s útvarovou technikou více než 84 000 km a odpracovali přes 600 MH se speciální technikou. Současně provedli 14 demolic staticky narušených objektů, jež ohrožovaly bezpečnost občanů, a celkově se podíleli na odstraňování následků ničivých povodní.

Svým profesionálním přístupem a schopností ovládání techniky přispěli k rychlejšímu a efektivnějšímu vypořádání se s následky řádění přírodního živlu.

3. místo

Bronzové ocenění získal kolektiv Mobilního operačního pracoviště HZS Jihomoravského kra­je.

Vzhledem k rozsahu, jakým loňské povodně zasáhly Středočeský kraj, byl HZS JMK požádán o vyslání operačních důstojníků a techniků z Krajského operačního a informačního střediska jihomoravských hasičů, aby pomáhali s řízením zásahů na Mělnicku.

Vyslaní příslušníci KOPIS HZS JMK se do činnosti zapojili ihned po příjezdu, tj. v pátek 7. 6. 2013 v nočních hodinách a zpět do Brna se vrátili v pátek 21. 6. 2013 po půlnoci.

Na místě po celou dobu zajišťovali řízení zásahů na operační úrovni v sektoru Mělník. Příslušníci tak denně evidovali činnosti všech zasahujících složek IZS nasazených v daném sektoru, zajišťovali dodávky stravy pro zasahující, shromažďovali požadavky jednotlivých velitelů na síly a prostředky a ty následně ve spolupráci se štábem velitele sektoru vysílali na místo určení.

Kategorie Občanský zaměstnanec roku 2013

1. místo

Titul Občanský zaměstnanec roku 2013 získal Ing. Jiljí Gloser z HZS Středočeského kraje za osobní přínos při likvidaci následků povodní na území Středočeského kraje v červnu 2013, kdy působil jako vedoucí směny stálé pracovní skupiny krizového štábu.

Svým nasazením, přístupem, odbornými znalostmi, všeobecným přehledem a klidným a rozvážným jednáním přispěl k motivování ostatních členů krizového štábu tak, že se po celou dobu fungování dařilo poskytovat veškerou podporu jak občanům a členům samospráv postižených obcí, tak i zasahujícím jednotkám.

2. místo

Druhou příčku obsadil Ing. Hubert Rebok ze Záchranného útvaru HZS ČR.

Ing. Hubert Rebok je zaměstnancem Záchranného útvaru HZS ČR ode dne jeho vzniku 1. 1. 2009. V období 1. 1. 2009 – 30. 11. 2012 zastával pozici vedoucího Pracoviště řízení vozidel – autoškola, ode dne 1. 12. 2012 u Záchranného útvaru HZS ČR působí jako lektor-instruktor Oddělení vzdělávání zodpovědný za plánování, organizaci a provádění odborného výcviku v řízení vozidel.

Za jeho významného přispění a pod jeho vedením bylo Pracoviště řízení vozidel – autoškola Záchranného útvaru HZS ČR v roce 2009 akreditováno jako první a jediné pracoviště v rámci HZS ČR, které pro celý HZS ČR zabezpečuje kurzy k získání řidičských oprávnění v široké škále skupin.

3. místo

Bronzové ocenění získala pro HZS Pardubického kraje Olga Slejšková, která po bezmála třicet let svého působení u sboru udržuje velmi vysoký standard kvality práce na svěřeném úseku personální a mzdové agendy příslušníků. Svým přístupem k práci a k pracovnímu kolektivu se podílí na zvyšování prestiže Hasičského záchranného sboru České republiky.

Galerie osobností HZS ČR

Brigádní generál Ryba v závěru uvedl do galerie osobností HZS ČR svého předchůdce ve funkci generálního ředitele genmjr. Ing. Miroslava Štěpána.

Ing. Miroslav Štěpán působil v čele hasičů více než deset let, v oboru pracoval přes 35 let a téměř celý svůj profesní život zasvětil požární ochraně. Od roku 1965 je členem dobrovolné požární ochrany, v letech 1973–1987 působil u Okresní inspekce požární ochrany v Rychnově nad Kněžnou, 1987–1991 v KS Sboru požární ochrany v Hradci Králové, v roce 1991 byl jmenován náčelníkem Okresní správy Sboru požární ochrany v Hradci Králové, v roce 1995 ředitelem Hasičského záchranného sboru v Hradci Králové a v roce 1997 vrchním požárním radou ČR na MV – ředitelství HZS ČR. V letech 2000–2006 byl náměstkem ministra vnitra pro požární ochranu, integrovaný záchranný systém a civilní nouzové plánování, do funkce generálního ředitele HZS ČR byl uveden 1. 1. 2001 a do hodnosti generálmajora povýšen v květnu téhož roku.

Genmjr. Štěpán se významným způsobem zasloužil o vznik Hasičského záchranného sboru České republiky i o přijetí právních předpisů, které upravují jeho současné postavení a kompetence. Pod jeho vedením sbor přešel na krajské uspořádání a přebudoval se do moderní akceschopné podoby, připravený za všech mimořádných událostí chránit životy, zdraví a majetek občanů České republiky.


Slavnostní odpoledne uváděl Miroslav Vaňura, o hudební doprovod se postaral Betty Lee kvartet se zpěvačkou Alžbětou Pourovou a v roli nastupující generace hasičů se představili Maxíci z Brandýsa nad Labem.

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR
Sdílet