Neděle 3. prosince 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Liberečtí hasiči přivítali ministra vnitra Ivana Langera na krajském ředitelství

Dnes, 4. října 2007, v půl jedné odpoledne přivítalo vedení Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje na půdě krajského ředitelství ministra vnitra Ivana Langera, který přijel v doprovodu hejtmana Libereckého kraje Petra Skokana

. Ministr vnitra navštívil profesionální hasiče Libereckého kraje u příležitosti jeho dnešní cesty po Libereckém kraji.
V zasedací místnosti probíhalo setkání, jehož cílem bylo zjištění situace u HZS Libereckého kraje po přijetí nového zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Ministr vnitra vznesl dotaz, kolik příslušníků HZS Libereckého kraje již odešlo ze služebního poměru v důsledku přijetí nového služebního zákona. Ředitelka kanceláře ředitele HZS Libereckého kraje plk. Mgr. Jaroslava Kučerová ministra seznámila se současným stavem, kdy počet odchodů není dramatický a je výsledkem spíše přirozeného vývoje. Platové propady se týkají pouze jednotlivců a jedná se řádově o stovky korun. Platové propady jsou řešeny individuálně. Také se probírala otázka obsazování služebních míst příslušníků v denní směně podle služebního zákona, která je v současné době jedním z personálních problémů u HZS Libereckého kraje. Dále se ministr Langer zajímal o početní stavy příslušníků na jednotlivých územních odborech a stav požárních stanic, k čemuž se postupně vyjádřili ředitelé územních odborů Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Semily a Liberec.
Krajský ředitel HZS Libereckého kraje plk Ing. Josef Zajíček prodiskutoval otázku financování požární techniky a provozních výdajů. Neopomněl zmínit ani špatný stav vodovodního řadu a nadzemních hydrantů, který komplikuje jednotkám požární ochrany hasební zásahy. Vedení ekonomického úseku otevřelo otázku programového financování, které v současné době znemožňuje hasičským sborům krajů práci s trhem a ekonomičtější hospodaření. Ministr vnitra zmínil, že tato otázka bude projednávána a uvažuje se o zjednodušení systému financování hasičských sborů. Závěrem ministr zdůraznil, že by v současné době nebylo vhodné znovu otevírat služební zákon vzhledem ke skutečné situaci v bezpečnostních sborech. Za schůdnější řešení považuje novelu tohoto zákona, která by měla být realizována na jaře příštího roku.
V půl druhé se pan ministr rozloučil a pokračoval ve svém dnešním programu.

por. Mgr. Iva Michalíčková
tisková mluvčí
HZS Libereckého kraje

-kuw-
Sdílet