Neděle 10. prosince 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Vyhodnotenie zásahov proti lesným požiarom v roku 2007 na Slovensku

V dňoch 19.-20.septembra 2007 sa uskutočnilo v priestore VVP Lesť krátke jesenné sústredenie, spojené s cvičením príslušníkov HaZZ MV SR, zaradených do Modulu leteckého hasenia.

Vyhodnotenie zásahov proti lesným požiarom v roku 2007 a nácvik činnosti Modulu leteckého hasenia HaZZ MV SR

Cieľom sústredenia bolo vyhodnotiť nasadenie modulu pri hasení lesných požiarov v roku 2007 a precvičiť so všetkými príslušníkmi modulu prácu s novo zaradenou technikou a novými postupmi pri likvidácii lesných požiarov. Cvičenie sa uskutočnilo pod vedením veliteľov jednotlivých skupín, skupiny „Východ“ mjr. Jána Šubu z OR HaZZ v Poprade, skupiny „Stred“ mjr. Ota Hudeca z OR HaZZ v Banskej Bystrici a skupiny „Západ“ mjr. Jozefa Rybárika z OR HaZZ v Pezinku, s pomocou vedenia OR HaZZ vo Zvolene a velenia VVP Lesť.
Podľa vyhodnotenia, k najhoršiemu obdobiu tohto roka patrili mesiace apríl, máj a koniec júla, keď niekoľko týždňov panovalo suché počasie a v polovici leta zasiahli Slovensko tropické horúčavy. K najväčším požiarom patrili:

6. apríl – Vysoké Tatry postihli dva väčšie lesné požiare. Neďaleko obce Stráne pod Tatrami plamene zasiahli územie na ploche približne 60 hektároch. Požiar sa podarilo uhasiť ešte v ten deň. O deň neskôr požiar zasiahol asi 6,5 hektára v Rakytovci pri Štrbskom Plese.
15. apríl – Tento deň je dňom začiatku najväčšieho lesného požiaru na Slovensku v roku 2007. Oheň, ktorý pravdepodobne vznikol od cigaretového ohorku pri autobusovej zastávke v Dolnom Jelenci, v katastri obce Staré Hory pri Banskej Bystrici zasiahol územie 113 hektárov a spôsobil miliónové škody. Oheň ohrozoval aj obyvateľov osád Horný Jelenec, Valentová a Rybô, kde sa uvažovalo o ich evakuácii. Z dôvodu ohrozenia cestnej dopravy bola čiastočne uzatvorená aj hlavná cesta na trase B. Bystrica, Donovaly. Hasiči s požiarom bojovali niekoľko dní, napriek tomu sa 17. apríla sa začal požiar rozhárať nanovo. Oheň bol nakoniec zlikvidovaný až 24. apríla.
22. apríl – Požiar vznikol na v nedeľu vrchole ťažko dostupného kopca v rekreačnej oblasti Remata pri Handlovej. Hoci sa na druhý deň oheň podarilo uhasiť, 26. apríla sa rozhorel opäť, zlikvidovali ho až po dvoch dňoch. Oheň sa šíril rýchlo kvôli silnému vetru a zasiahol plochu deväť hektárov.
3. máj – Požiar za dva dni celkovo zasiahol desať hektárov lesa pri obci Šumiac pod Kráľovou hoľou v Nízkych Tatrách. Z toho bolo sedem hektárov polomu z kalamity v roku 2004.
21. máj – Viac ako 25 hodín trvala likvidácia lesného požiaru v kalamitnom území v Lopušnej doline pri Svite. Požiar zasiahol les na ploche asi dvoch hektárov a majiteľom pozemkov spôsobil škodu za 100.000 korún.
22. júl – Vypukol požiar v Národnom parku Slovenský raj. Oheň sa rozhorel na ploche asi dvoch hektárov v nedostupnom teréne kopca Koč neďaleko Hrabušickej píly. Hoci ho hasiči po niekoľkých hodinách dostali pod kontrolu, neskôr sa začal opäť šíriť aj v dôsledku vetra. Požiar zasiahol 16 hektárov lesa a podarilo sa ho uhasiť až po jedenástich dňoch. Situáciu pri hasení požiaru sťažili problémy z nasadením leteckej techniky, kde z dôvodu prepadnutých technických revízií pri požiari nezasahovali vrtuľníky MV SR. Z tohto dôvodu pri požiari zasahovali len vrtuľníky VzS OS SR z LZ v Prešove a vrtuľníky súkromných leteckých spoločností. Navyše, pri nasadení súkromnej techniky sa naplno prejavil doteraz nevyriešený problém ich financovania počas zásahu. Toto bol aj jeden z dôvodov, prečo sa požiar v nedostupnom teréne pre pozemnú techniku rozšíril až na plochu 16 hektárov. Paradoxom zostáva skutočnosť, že pokiaľ bol požiar „len“ v 4. stupni ochrany národného parku, tak MŽP SR nemalo prostriedky na prefinancovanie zásahu. Ako prekročil hranicu 5. stupňa ochrany, tak sa peniaze našli. Počas likvidácie požiaru v tejto lokalite bol nahlásený ďalší požiar v lokalite obce Poráč a obce Osrblie v okrese Brezno.

Prvý deň, formou cvičenia, boli prakticky precvičené zásady využitia GPS v priestore nasadenia, pri zisťovaní základných parametrov požiariska a podkladov pre diaľkovú dopravu vody, manipulácia a jazdy so špeciálnou pozemnou kolesovou technikou, ktorou disponuje modul (napr. SCOTTRAC 2000R, motorová štvorkolka POLARIS AWD SPORTSMAN) a diaľková doprava vody v neprístupnom horskom teréne jazierkovým systémom.
Druhý deň bola veliteľmi skupín teoreticky rozobraná taktika zásahov proti lesným požiarom v roku 2007, s dôrazom na požiar na Remate, Starých Horách a Slovenskom raji. Po rozbore a diskusii k tejto problematike, boli príslušníci modulu oboznámení so zmenami v materiálno – technickom vybavení modulu podľa prílohy 10 Pokynu prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 10 zo 4. apríla 2007 a obsahom Spoločného usmernenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Prezídium Hasičského a záchranného zboru, Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky – sekcia lesnícka a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky – sekcia ochrany prírody a krajiny na jednotnú realizáciu preventívnych protipožiarnych opatrení v priestore postihnutom kalamitou, ktoré vyšlo vo Vestníku MP SR čiastka 13 z 25. júla 2007. S kladnou odozvou bol prijatý, zo strany veliteľov zásahu, najmä 5. bod v časti základných protipožiarnych opatrení pre priestor postihnutý kalamitou, v ktorom sa uvádza:“ V prípade bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia človeka alebo majetku podľa § 29 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov sa zákazy ani obmedzenia podľa tohto zákona neuplatňujú; na účely tohto usmernenia sa za miesto, kde hrozí bezprostredné ohrozenie života alebo zdravia alebo majetku, považuje miesto požiaru alebo miesto požiarom priamo ohrozené“.
V závere velitelia jednotlivých skupín skonštatovali, že úlohy cvičenia boli splnené a v budúcnosti bude nevyhnutné zorganizovať minimálne dve cvičenia, ktorých sa zúčastnia všetci členovia modulu, pred obdobím vzniku lesných požiarov a na záver sezóny z vyhodnotením a odovzdávaním skúseností z vykonaných zásahov proti lesným požiarom.

Ing. Mgr. Ivan Chromek, PhD.
katedra protipožiarnej ochrany
DF TU vo Zvolene

-wej-
Sdílet