Sobota 2. prosince 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

KOSÍŘ 2007

Pozvánka na cvičení složek integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje KOSÍŘ 2007, které proběhne ve čt 11.10 na Olomoucku – v Drahanovicích a Čechách pod Kosířem

Ve čtvrtek 11. října proběhne na Olomoucku – v Drahanovicích a Čechách pod Kosířem – taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje KOSÍŘ 2007.
Cvičení, které je prvním svého druhu v historii ČR, má následující námět: Kvůli rozsáhlým povodním na řece Moravě zůstalo na Olomoucku mnoho občanů bez přístřeší a nezbytných prostředků k přežití. Vzhledem k nedostatku kapacit pevných budov a nutnosti akutně zajistit nouzové přežití (ubytování, stravování) pro zhruba 150 evakuovaných osob požádal hejtman kraje prostřednictvím HZS Olomouckého kraje o pomoc MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Správu státních hmotných rezerv a smluvně vázané humanitární organizace.
Účelem cvičení KOSÍŘ 2007 je ověřit připravenost složek IZS a orgánů podílejících se na zajištění nouzového přežití obyvatelstva postiženého mimořádnou událostí.
V průběhu cvičení bude např. rozvinuta materiální základna humanitární pomoci, která poskytne útočiště 150 „evakuovaným“ osobám. Při cvičení bude mj. nasazen také kontejner nouzového přežití HZS Olomouckého kraje a využita část pohotovostních zásob Správy státních hmotných rezerv.

Ukázka v rámci cvičení odstartuje ve čtvrtek 11. října v 10:00 v Drahanovicích. Zde, v areálu skladu Základny Logistiky Olomouc, proběhne předání uskladněného materiálu pro nouzové přežití do rukou profesionálních hasičů, kteří jej dopraví na místo nouzového ubytování evakuovaných osob.
Po předvedení možností skladu Základny logistiky je naplánován přejezd do Čech pod Kosířem (cca 11:00). Tam již bude dobudovávána materiální základna humanitární pomoci. Bude zde předvedeno přijetí evakuovaných, jejich zapsání, provedeno nouzové ubytování, výdej náhradního oblečení, příprava a výdej stravy, zajištění psychosociální pomoci, zdravotnické péče včetně možnosti hygienické očisty atd. Ukončení ukázky je plánováno na cca 13:00.

Z organizačních důvodů novináře žádáme, aby se do Drahanovic dostavili již ve 9:30 a svou účast předem potvrdili na níže uvedené kontakty. Přeprava z Drahanovic do Čech pod Kosířem a zpět je zajištěna. Pro ty, kteří o to předem projeví zájem, bude zajištěna také přeprava z Olomouce do Drahanovic a zpět.

kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: 974 819 944
E-mail:petr.kopa­cek@grh.izscr­.cz

-kuw-
Sdílet