Pátek 1. prosince 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči opět školili učitele základních a středních škol

V pondělí 8. října 2007 proběhla na území Libereckého kraje již třetí část školení učitelů základních a středních škol, které bylo určeno pedagogům okresu Liberec. Školení bylo svými čtyřmi tématy zaměřeno na doplnění a rozšíření problematiky „Ochrana člověka za mimořádných událostí“

, která je v současnosti vyučována na základních a středních školách v rozsahu šesti vyučovacích hodin ročně. Svým obsahem plynule navazuje a doplňuje školení z jara a podzimu 2006. Garanty celého školení jsou Národní institut pro další vzdělávání a Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje.

Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS LK zvolil pro již třetí část školení tyto následující témata:
1. Ochrana člověka za mimořádných událostí – výuka na základních a středních školách (projekty, možnosti financování, spolupráce, …),
2. Kynologie a její využití při mimořádných událostech a součinnost s ostatními složkami integrovaného záchranného systému,
3. Český červený kříž, organizace a činnost nejen při mimořádných událostech, právní předpisy pro zajištění chystaných akcí,
4. Příprava člověka k ochraně při mimořádných událostí z pohledu psychologie aneb o co tady jde.

Jednotlivá témata učitelům přednesli kvalifikovaní lektoři z řad krizového řízení obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kynologů, Českého červeného kříže a Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje.

Školení pro pedagogy Libereckého kraje bude dále probíhat pro další okresy v následujících termínech:
Semily: 17. 10. 2007
Česká Lípa: 30. 10. 2007
Jablonec nad Nisou: 7. 11. 2007

Vzhledem k tomu, že jsme se při pondělním školení učitelů okresu Liberec nesetkali s příliš velkou účastí (17 pedagogických pracovníků z minimálně 100 školských zařízení), rádi bychom touto cestou pozvali všechny učitele základních i středních škol, aby si přišli vyslechnout zajímavé přednášky, podělit se s vlastními zkušenostmi a zahrnout nás nejrůznějšími dotazy typu „jak a proč učit děti právě tuto problematiku“. Učitelé středních škol si navíc odnesou příručku „Výchova a prevence v oblasti požární ochrany“ včetně doprovodného DVD.
Problematika ochrany obyvatelstva se přestala na základních i středních školách vyučovat v devadesátých letech a děti nebyly s tímto tématem obeznámeny skoro 15 let. Mezitím vzniklo několikaleté vakuum, kdy vyrůstala téměř jedna celá generace bez základních vědomostí, jak se chovat při vzniku mimořádné události. Dnes se nejedná o ohrožení válečným stavem nebo použití bojových látek. Jde spíše o situace, které mohou potkat každého z nás v běžném životě, jako je požár v domě či vozidle, dopravní nehoda, únik nebezpečných látek z výrobních provozů, povodně a základní znalosti jako „proč a kdy houká siréna“, atd.

Neměli bychom zapomínat, že „štěstí přeje připraveným“.

por. Mgr. Iva Michalíčková
tisková mluvčí
HZS Libereckého kraje

-kuw-
Sdílet