Sobota 2. prosince 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cvičení IZS Olomouckého kraje Košíř 2007

Ve čtvrtek 11. října proběhlo na Olomoucku – v Drahanovicích a Čechách pod Kosířem – taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje KOSÍŘ 2007.

Námět cvičení byl následující: V důsledku rozsáhlých povodní na řece Moravě došlo ke zničení části města Olomouce a některých obcí podél toku řeky Moravy a více než 2000 občanů zůstalo bez přístřeší. Cvičení probíhá v době, kdy hladina vody klesá, některé stavby jsou zatopeny a u některých staveb je možno již provádět sanační a obnovovací práce (vysoušení). Kapacity pro náhradní ubytování ve stacionárních zařízeních uvedené v havarijním plánu Olomouckého kraje jsou vyčerpány nebo zničeny. Chybí materiál pro nouzové přežití obyvatelstva, které zůstalo bez nezbytných prostředků, zejména náhradní ubytování, oblečení, hygienické potřeby, jídlo a nápoje. V postižených obcích chybí materiál nutný k odstranění následků povodní, zejména elektrocentrály, malé odvodňovací soupravy a vysoušeče.
Akutně je třeba zajistit nouzové ubytování pro zhruba 150 osob. Vzhledem k tomu, že jiné možnosti náhradního ubytování již byly vyčerpány nebo zničeny, hejtman po jednání krizového štábu Olomouckého kraje požádá prostřednictvím HZS Olomouckého kraje o pomoc MV- generální ředitelství HZS ČR, dále pak Správu státních hmotných rezerv a humanitární organizace v Olomouckém kraji.

V souladu s havarijním plánem kraje padlo rozhodnutí o vybudování materiální základny humanitární pomoci v Čechách pod Kosířem, která je i s veškerým příslušenstvím a dalším materiálem pro nouzové přežití uložena v Drahanovicích, ve skladu Základny logistiky Olomouc (účelové zařízení MV- generálního ředitelství HZS ČR). Výstavbu základny vedle odborníků Základny logistiky zajišťovali příslušníci HZS Olomouckého kraje ve spolupráci s dobrovolnými hasiči a nevládními organizacemi.
Evakuovaní občané – figuranti – byli mezitím ze zasažených míst hromadně přepraveni do materiální základny humanitární pomoci, která byla budována v polních podmínkách.

„Všichni víme a máme bohužel i zkušenost, že povodně mohou přijít velice snadno. Cvičení KOSÍŘ 2007 jsme se snažili naplánovat tak, aby se maximálně blížilo reálné situaci. Evakuovaní v materiální základně humanitární pomoci prochází příjmem, zdravotní prohlídkou, jsou zaevidováni a ubytováni v jednotlivých stanech. Evakuovaní také obdrží náhradní oblečení a polní kuchyně pro ně připraví dostatek stravy. Součástí základny jsou také WC a polní umývárny, na místě je připraven pomoci i psycholog HZS ČR a speciální psychosociální intervenční tým. Na základně stráví evakuovaní v nouzových podmínkách čas do doby, než se budou moci vrátit do svých domovů poničených povodní či do náhradních obydlí,“ vysvětlil plk. Václav Hrubý z HZS Olomouckého kraje.


„Cvičení KOSÍŘ 2007 je nejen jedno z nejvýznamnějších letošních cvičení složek IZS v Olomouckém kraji, ale je i netypické svým námětem a charakterem, neboť není zaměřeno na samotné záchranné a likvidační práce, ale na zajištění nouzového přežití evakuovaného obyvatelstva“ upozornil plk. Ivan Koleňák, z MV – generálního ředitelství HZS ČR, který celé cvičení řídil.


Účelem cvičení KOSÍŘ 2007 bylo ověřit připravenost složek IZS a orgánů podílejících se na zajištění nouzového přežití obyvatelstva postiženého mimořádnou událostí.
Cílem cvičení bylo sjednotit postup Hasičského záchranného sboru ČR, jednotek SDH obcí a vybraných ostatních složek IZS v činnosti při odstraňování následků mimořádné události, zejména při zajišťování nouzového přežití obyvatelstva. Smysl akce spočíval i v procvičení činnosti Základny logistiky Olomouc ve výdeji věcných prostředků v případě vzniku mimořádné události a také procvičení rozvinutí materiální základny humanitární pomoci. Ta umožňuje nouzové přežití 150 lidem „postiženým“ povodní.

„Dnešní cvičení proběhlo podle plánu, cíle byly v zásadě splněny a poznatky z jeho průběhu dále využijeme ke zkvalitnění našich schopností pomáhat lidem postiženým mimořádnou událostí. Zpracujeme například metodickou pomůcku pro budování těchto základen humanitární pomoci,“ shrnul plk. Ivan Koleňák

Cvičení osobně navštívili předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček a také ministr vnitra Ivan Langer, který vyzdvihl potřebnost podobných cvičení, při nichž si složky integrovaného záchranného systému mohou ověřit svou připravenost.


Při cvičení byl nasazen také kontejner nouzového přežití HZS Olomouckého kraje, k shlédnutí byly centrální zásoby nouzového přežití a součástí cvičení byla i ukázka pohotovostních zásob uložených ve skladu Základny logistiky. Správa státních hmotných rezerv navíc předvedla pohotovostní hygienické a potravinové balíčky pro postižené obyvatelstvo.


Účastníci cvičení:
Kromě MV – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Základny logistiky Olomouc a HZS Olomouckého kraje se cvičení KOSÍŘ 2007 účastnily rovněž jednotky SDH obcí, složky Policie ČR, Správa státních hmotných rezerv, město Olomouc, obec Čechy pod Kosířem, jednotky humanitární pomoci Českého červeného kříže, psychosociální intervenční tým z Olomouckého kraje a také figuranti – studentky Střední zdravotnické školy Olomouc.

Celkem se do cvičení KOSÍŘ 2007 zapojilo více než 100 lidí včetně figurantů.

MV – generální ředitelství HZS ČR v současnosti disponuje celkem pěti soupravami Materiálních základen humanitární pomoci, v každé z nich může najít přístřeší až 150 osob. Tyto soupravy jsou rozmístěny ve skladech na různých místech v ČR. Umožňují nouzové ubytování, stravování a základní hygienu osob postižených mimořádnou událostí (např. povodně) nebo krizovou situací. Ubytování je zajištěno ve stanech, strava je zabezpečována dovozem nebo vařením v polních kuchyních, které jsou součástí soupravy. Základna je vybavena veškerým potřebným materiálem a náčiním (od stanů, přikrývek a oblečení přes nářadí a kamínka až po elektrocentrálu), takže dokáže fungovat soběstačně.
„Pokud by přišly povodně nebo jiná mimořádná událost, tak jsme schopni materiál pro nouzové přežití obyvatelstva nejen během několika hodin vydat, ale v případě potřeby i na místo určení sami dopravit, a to i do zahraničí,“ říká ředitel Základny logistiky Olomouc Jiří Němeček.

Jednotlivé HZS krajů navíc disponují také kontejnery nouzového přežití pro 25–50 osob. Kontejner nouzového přežití je určen k poskytování rychlé, účinné, neodkladné a krátkodobé pomoci obyvatelstvu postiženému mimořádnou událostí způsobenou zejména živelními pohromami, hromadnými dopravními nehodami, železniční nebo leteckou nehodou, rozměrnými destrukcemi budov, při mimořádných složitých, rozsáhlých nebo dlouhodobých zásazích složek integrovaného záchranného systému a jako specializované místo pro řízení zásahu.
Kontejner má kapacitu 25–50 osob, kterým může poskytnout ochranu před povětrnostními vlivy počasí, pro tyto osoby poskytuje zázemí pro přípravu a poskytování horkých nápojů i teplé a studené stravy, základní hygienickou očistu rukou a obličeje, předlékařské ošetření současně pro 3 osoby. Součástí kontejneru je kromě nafukovacího stanu (o ploše 56m2) také kuchyňka, WC, elektrocentrála, vytápěcí agregát apod. Kontejner je konstruován pro práci v rozmezí od –30 do +50º C a dvě osoby ho jsou schopny zprovoznit do jedné hodiny. Kontejner může být přepravován pozemní cestou (na kontejnerovém nosiči) i vrtulníkem. Jednotlivé kontejnery je možno spojovat v jeden celek, napájet z jednoho zdroje více kontejnerů a to jak z pevné sítě tak z vlastních elektrocentrál. Kontejner nouzového přežití je schopen nepřetržité autonomní činnosti po dobu 24 hodin.


kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR

Pozn. redakce: Během několika dní zde bude představena Základna logistiky Olomouc

-wap-
Sdílet