Pondělí 11. prosince 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Test zásahového oděvu

Praktická zkouška vlastností zásahového oděvu a doplňků při pádu hasiče do vody bez plovací vesty byla prováděna při výcviku lezecké skupiny HZS Libereckého kraje (HZS LK) směny „C“ spolu se členy Vodní a potápěčské záchranné služby (VPZS) Liberec v květnu letošního roku na řece Jizeře v Ploukonicích.

V květnu 2007 proběhl na řece Jizeře nedaleko obce Ploukonice výcvik lezecké skupiny HZS Libereckého kraje směny „C“ spolu se členy Vodní a potápěčské záchranné služby (VPZS) Liberec. Obě zúčastněné složky při cvičení úzce spolupracovali a vzájemně si předávali zkušenosti ze „svých“ oborů.

Námětem celodenního výcviku byla záchrana osob uvízlých na břehu řeky, kdy bylo simulováno ohrožení stoupající hladinou vody. V praxi není tato situace výjimečná a s podobným zásahem se hasiči mohou setkat například při povodních. Záchranáři si v průběhu cvičení vyzkoušeli vytvoření lanového traverzu za pomoci lan a dalšího lezeckého vybavení. Lanový traverz byl následně využit v kombinaci s nafukovacím raftem k hromadné evakuaci ohrožených osob na bezpečnou část břehu. V tomto případě bylo zjištěno, že lze vyžít dvě různé možnosti pro bezpečné překonání vodního toku.

Celodenní snažení bylo završeno simulací pádu „plně vystrojeného a vyzbrojeného“hasiče do řeky Jizery. V praxi může tato situace nastat kdykoliv při práci poblíž vody, s největší pravděpodobností však při práci s nornými stěnami při likvidaci úniku nebezpečné látky do vodního toku. Tato zdánlivě banální zkouška byla provedena ze zcela praktických důvodů. Dosud totiž nebyl nikdo schopen s určitostí potvrdit, jak bude plně vystrojený hasič při pádu do vody bez plovací vesty ohrožen, nebo naopak podpořen ochranným oblekem a bezpečnostními doplňky. Výsledky našeho cvičení a testu máte zde:


Podmínky pro test: mírně proudící řeka Jizera, hloubka maximálně 2m
Výstroj a výzbroj hasiče figuranta: zásahová přilba Gallet F1, zásahový komplet Fireman Tiger, opasek, zásahová obuv Haix, bavlněné triko a spodní prádlo

Plánovaný průběh testu
Figurant spadne do vody ze člunu při mírné jízdě směrem proti proudu. Po pádu budou sledovány jeho subjektivní pocity úměrně k době strávené ve vodě a po cca 10min pohybu ve vodě bude zachránci vytažen zpět do člunu.

Bezpečnost figuranta budou zajišťovat 3 členové VPZS v neoprenových oblecích připraveni k okamžité pomoci při nečekaném problému. Budou rozmístěni spolu s ostatními účastníky testu na dvou člunech doprovázejících figuranta po celou dobu testu.

Průběh testu
00.00 – figurant je podle plánu vysazen do vody přes hranu raftu (cca 30cm ).
Tělo okamžitě vyplouvá na hladinu a figurant je nadnášen vodou. Podle subjektivního pocitu figuranta by se za těchto podmínek na hladině pohodlně udržel i neplavec. Ve svislé poloze je potopen po ramena, celá hlava je nad vodou. Ve vodorovné poloze je schopen pohodlně zaujmout bezpečnou polohu v proudící vodě (obličejem nahoru a nohama směrem po proudu). Díky pomalému pronikání vody k tělu není figurant zasažen termickým šokem a je předpoklad, že by tento problém byl díky ochrannému oděvu zmírněn i v méně klimaticky příznivých podmínkách. Podle slov figuranta mu prozatím není na obtíž žádná součást výstroje ani výzbroje.

00.02 – figurant pociťuje těžknutí zásahového obleku. Ve svislé poloze se tělo ponořuje po bradu a udržení se ve vodorovné poloze vyžaduje mírné úsilí. V tomto časovém úseku by se již neplavec mohl dostat do obtíží a při případné panice by zde již mohlo reálně dojít k tonutí. Žádná další součást výstroje ani výzbroje figuranta neobtěžovala.

00.04 – figurant potvrzuje, že zásahový oblek je zcela nasáknut vodou a ve svislé pozici by došlo k zanoření do výše očí a ve vodorovné poloze je nutné pro udržení bezpečné polohy umět plavat. U figuranta se dostavuje subjektivní pocit chladu. U neplavce je pravděpodobnost tonutí již vysoká.

00.06 – stav ani subjektivní pocity se již nemění a figurant je stále schopen plavat vlastní silou v bezpečné poloze. Vzhledem k narůstajícímu pocitu chladu a získání dostatečných výsledku je zahájena poslední část test, kterou je vytažení figuranta do člunu.

00.07 – figurant je do člunu vytažen standardním způsobem členy VPZS. V této fázi je třeba upozornit na výrazné ztěžknutí výstroje nasáknutou vodou, která by mohla slabším, či nezkušeným záchranářům způsobit komplikace.

00.08 – figurant ze člunu absolvuje v kompletní ústroji několik pádu do vody za jízdy člunu z důvodu ověření vlastností hasičské přilby v těchto případech. Podle subjektivního pocitu helma není ani při pádu ani ve vodě nebezpečná a ani pocitově nezpůsobuje žádné problémy.

00.10 – test byl ukončen a figurant byl dopraven na břeh.

Vyhodnocení testu a závěr
V případě pádu do vody je postižená osoba po dobu dvou minut dostatečně nadnášena a také ji oděv částečně chrání před nebezpečím termického šoku. Po tuto dobu je i neplavec ve velmi nízkém ohrožení tonutím. S ubíhajícím časem oděv postupně absorbuje vodu. Po 4 minutách je zcela promočený a postižený musí pro udržení se na hladině plavat. Ani při úplném promočení však postižený nemusí vynakládat zvýšené úsilí, aby se udržel na hladině. Podle figuranta stačí být plavcem (tzn. uplavat cca 200m). Helma, boty ani opasek nejsou ve vodě ani při samotném pádu na obtíž a není tedy nutné se jich zbavovat. Helma má na vztlak a stabilizaci postiženého spíše pozitivní vliv. Odkládání částí oděvu má smysl až při vytahování, nebo vylézání z vody, kdy se projeví váha absorbované vody. Podle odhadu se jedná o cca 20kg, což připočteno k váze zachraňovaného může znamenat pro zachránce značnou komplikaci.

Závěrem lze říci, že při včasné reakci zasahujících hasičů by záchrana postiženého neměla být žádným problémem. V našem testu použitá výstroj a výzbroj (standardní vybavení HZS LK) bez doplňků (vesty, vodácké helmy) je v tomto případě na dobu nezbytnou bezpečná a zcela vyhovující.

Poděkování
Rád bych na závěr poděkoval všem účastníkům z řad lezecké skupiny HZS LK stanice Liberec a členům VPZS Liberec, zvláště pak ochotnému figurantovi pprap. Janu Mandlovi, instruktorovi lezecké skupiny HZS LK stanice Liberec.


nstržm. Roman Kupce, HZS LK stanice Liberec, směna „C“

-wap-
Sdílet