Sobota 9. prosince 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Únik ropných látek do řeky Litavky

Jednotka HZS Středočeského kraje ze stanice Beroun s technikou VEA-Hyundai, CAS 16-Iveco s lodním přívěsem, kontejnerový automobil KA-Avia A31 s chemickým kontejnerem s člunem a týlovým kontejnerem a VEA Š Fabia Combi společně s dobrovolnými jednotkami z Králova Dvora a Zdic zasahovala ve spolupráci s Policií ČR u úniku ropných látek do vodního toku ve Zdicích.

28. 10. 2007 13:19 hodin

Událost byla při vyhlášení poplachu specifikována jako zapáchající látka zelenofialové barvy tekoucí od bývalých kasáren ve Zdicích na hladině řeky Litavky. V průběhu jízdy na místo zásahu bylo cestou OPIS preventivně požádána jednotka SDH města Králův Dvůr o položení norné stěny na toku řeky Litavky u jejich hasičské zbrojnice (ve vzdálenosti cca 5 km od hlášeného místa události).

Průzkumem podél vodního toku ve Zdicích byly nalezeny stopy ropných látek na hladině
- u jezu poblíž železničního mostu byla položena norná stěna ze sorbčních hadů a z hadice B naplněné vzduchem a na kontaminovanou hladinu byl aplikován hydrofobní sorbent. Hledáním zdroje znečištění pěším průzkumem proti proudu bylo nalezeno místo úniku
a následně i původce havárie. V areálu bývalých kasáren ve Zdicích byl objeven tahač, z něhož uniklo do lokální kanalizace blíže nespecifikované množství nafty, která následně přes přeplněný lapol vytékala do řeky Litavky.

Po nalezení zdroje úniku byla u vyústění kanalizace do řeky Litavky použita norná stěna ze sorbčních hadů a hladina byla posypána hydrofobním sorbentem. Únik nafty z vozidla do kanalizace byl zastaven sypkým sorbentem a z kanálových šachet byla nafta ručně odebírána do záchytných nádob. Vzhledem k rozsahu kontaminace kanalizace byla cestou krajského operačního a informačního střediska povolána na místo specializovaná havarijní firma k likvidaci ropných havárií.

S ohledem na vzdálenost jednotlivých míst nasazení JPO bylo místo zásahu rozděleno
na 3 úseky. Na prvním úseku v areálu bývalých kasáren ve Zdicích zasahovala jednotka HZS SČK a jednotka SDH města Zdice s úkolem zamezit úniku ropných látek do vodního toku. Na druhém úseku – jez u železničního mostu ve Zdicích – zasahovala jednotka HZS SČK s úkolem zachycení již uniklých ropných látek a zamezení jejich šíření dále po toku. Třetí úsek byl na Litavce u hasičské zbrojnice v Králově Dvoře a zde jednotka SDH města Králův Dvůr preventivně vytvořila záchytnou bariéru proti případnému šíření ropných látek po vodním toku Litavky do Berounky. Záloha na stanici HZS SČK Beroun byla zajišťována jednotkou SDH obce Chyňava.

Po příjezdu zástupce havarijní firmy na místo události byl v čase 17.10 hodin ukončen zásah složek IZS a místo zásahu bylo protokolárně předáno původci havárie k odstranění následků havárie prostřednictvím havarijní firmy. Z jednotek PO zůstala na místě události v úseku 2 jednotka SDH města Zdice jako asistence havarijní firmě do ranních hodin dne 29. listopadu 2007.

mjr. Ing. Tomáš Hradil
velitel stanice Beroun
HZS Středočeského kraje
vrchní komisař

-wej-
Sdílet