Pondělí 4. prosince 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Technický rádce 1905

Železná okna a mříže okenní v domech, továrnách, skladištích, dílnách a p. jsou v případě požáru zhusta velmi nebezpečná, nejsou-li okna nebo mříže zřízeny tak, by se mohly otevříti neb nejsou-li z litiny.

Železná okna v továrnách, skladištích, dílnách a p. byl již příčinou, že lidé v prostorách podobných dlící při vypuklém ohni nemohli býti zachráněni, poněvadž okna zhotovená z kovaného železa a se neotvírající, nemohla v čas býti vyražena a požár zatím lidi v prostoře uzavřené meškající zahubil.

Bylo proto již vícekráte na nebezpečí takové poukázáno a také sdružení dobr. Hasičstva Slovanského podalo ministerstvu žádost za vydání nařízení, aby železná okna neb mříže okenní byly buďto zhotoveny z litiny neb zřízeny tak, by se v případě potřeby otevříti mohly; petice ta dosud nedošla svého vyřízení.

Ze zkušenosti jest známo, že i železná okna a mříže, když ne všechny, přece po většině se dají rozbíti buďsi kladivem nebo sekerou, nutno však hleděti při tom určitého způsobu; při tlučení nesmí býti tlučeno na pruty svisle (od sdola nahoru jdoucí), ani do středu prutů podélných, nýbrž na kraj podélných prutů, tam, kde zapuštěny jsou v pruty svislé, neboť železná okna zhotovena bývají tak, že pruty příčné s podelnými spojeny jsou v zářezech, kde tedy síla prutů jest jen poloviční, tedy při síle 20 mm jen 10 mm a v tomto lomu při rázném úderu prut snáze odletí než jinde, kde po úderu se snad prohne aneb ohne, ale nezlomí.

Autor: p.Michálek, HASIČSKÉ ROZHLEDY, sešit 21, vydaný dne 10. listopadu 1905

Repro: Václav Porkát

-wap-
Sdílet