Sobota 2. prosince 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Institut ochrany obyvatelstva má nového ředitele

Ministr vnitra Ivan Langer jmenoval s platností od 1. listopadu 2007 Josefa Janošce ředitelem Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč. Ten dosud vykonával funkci ředitele Výzkumného centra bezpečnosti v Brně.

Šestapadesátiletý doc. Ing. Josef Janošec, CSc. dosud vykonával funkci ředitele Výzkumného centra bezpečnosti v Brně.

Dosavadní ředitel Institutu Doc. RNDr. Petr Linhart, CSc. odchází do důchodu na zasloužený odpočinek.

Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, který je organizační součástí MV – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, slouží jako centrální vědeckovýzkumné, vzdělávací a informační zařízení celého Hasičského záchranného sboru ČR, a to pro oblasti ochrany obyvatelstva, krizového řízení, civilního nouzového plánování a integrovaného záchranného systému.

Institut se profiluje především jako hlavní vědecko výzkumné pracoviště HZS ČR s výrazně multidisciplinárním charakterem. Jeho výzkum se zaměřuje zejména na vypracovávání koncepcí, analýz, zdokonalování metod, postupů, technologií a technických prostředků HZS ČR při zabezpečení ochrany obyvatelstva během provozních haváriích, živelních pohromách a při použití prostředků hromadného ničení-tedy chemických, radiologických či biologických zbraní.

Institut ochrany obyvatelstva slouží rovněž jako centrální vzdělávací zařízení HZS ČR, jež v oblasti ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plánování a krizového řízení pořádá pravidelné vzdělávací kurzy a semináře, zejména vyššího doškolovacího typu. Systematicky se podílí na vzdělávání a výuce nejen příslušníků a zaměstnanců HZS ČR, ale i dalších odpovědných pracovníků státní správy a samosprávy (včetně starostů) – částečně i zástupců zaintersovaných firem.

Více informací o Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč lze nalézt na www.ioolb.czkpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR

-wap-
Sdílet