Pondělí 11. prosince 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Nová požární stanice ve Stříbře

Ve čtvrtek 8. listopadu 2007 v 16.30 hodin bude v areálu bývalých kasáren ve Stříbře slavnostně otevřena nová požární stanice hasičů Plzeňského kraje

Ve čtvrtek 8. listopadu 2007 v 16.30 hodin bude v areálu bývalých kasáren ve Stříbře slavnostně otevřena nová požární stanice. Pozváni byli: ministr vnitra MUDr. Mgr. Ivan Langer, jeho první náměstek Ing. Jaroslav Salivar, generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán, zástupce hejtmana Plzeňského kraje a poslanec parlamentu ČR Ing. Vladislav Vilímec, představitelé státní správy a samosprávy, ředitelé HZS krajů, představitelé Policie ČR a ZZS Plzeňského kraje, hosté ze SRN, zástupci Stavebních montáží, spol. s.r.o., Plzeň a firmy FHK stavební projekty, spol. s.r.o., Plzeň, a další významní hosté.
Projektovou dokumentaci pro stavbu nové požární stanice vypracoval na základě výběrového řízení a schválené studie Ing. Vladimír Fuksa z FHK, stavební projekty, spol s.r.o., Plzeň. Investorem stavby byl HZS Plzeňského kraje, zhotovitelem firma Stavební montáže, spol. s.r.o., Plzeň a technický dozor zajišťoval Josef Zíka ze Stříbra. Výstavba stanice byla zahájena v listopadu 2006. Práce byly ukončeny 9. července 2007. Celá stanice byla postavena za 228 kalendářních dnů. Kolaudace objektu se uskutečnila 20. července 2007 a v současné době jej hasiči využívají. Celkové náklady na stavbu činily 37,655 milionů korun. Na financování výstavby se částkou 15 milionů korun podílel Plzeňský kraj a částka 22,655 milionů korun byla uvolněna ze státního rozpočtu.
Od roku 1992 profesionální hasiči obývali historický objekt na náměstí ve Stříbře, který je ve vlastnictví města a hasičům poskytoval pro výkon služby velmi stísněné a nevyhovující prostory. Krom toho se na využívání budovy zbrojnice podíleli i dobrovolní hasiči města Stříbra. Od počátku se vědělo, že jde pouze o jakési provizorní řešení. Zvažovalo se několik variant, až zvítězila ta, která počítala s výstavbou zbrusu nové stanice.
Nová stanice i přes svoji relativně malou velikost obsahuje veškeré prostory, potřebné pro činnost profesionální jednotky. Hasiči zde mají k dispozici například věž na sušení hadic, mechanickou dílnu pro chemicko – technickou službu, plnírnu lahví k dýchacím přístrojům, kompresorovou stanici, včetně rozvodu tlakového vzduchu, náhradní zdroj elektrické energie, mycí box, čističku odpadních vod, garáže s pěti stáními, dílnu, montážní jámu, ložnice mužstva, místnosti pro výuku a stravování, šatny, sociální zázemí aj. Nechybí ani technologická místnost s rozvody a zařízením slaboproudých technologií.
Důstojný stánek pro výkon náročné profese profesionálních hasičů se podařilo postavit jen díky pochopení a finančnímu přispění Plzeňského kraje a Ministerstva vnitra ČR.

por. František Vaško
tiskový mluvčí
HZS Plzeňského kraje

-kuw-
Sdílet