Neděle 3. prosince 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Petice Odborového svazu hasičů

Petice ke zvláštním (rizikovým) příplatkům. Do loňského roku bylo zákonné rozpětí příplatků rozdělené do tří skupin, limitováno spodní (nárokovou) částku 100 Kč a stropem ve výši 4000,– Kč. Nový zákon o služebním poměru rozděluje činnosti příslušníků z hlediska rizika, vyplývajícího z výkonu služby do dvou skupin (§ 120 odst.3 zák­.č.361/2003 Sb­.).

Do první by měli být zařazeni příslušníci s nejvyšším rizikem, kterým náleží příplatek v rozmezí od 3000 do 6000 Kč a do druhé skupiny by měli být zařazeni příslušníci s nižším rizikem, kterým má být přiznán příplatek v rozmezí od 1000 do 4000 Kč. O zařazení do skupiny podle vykonávaných činností rozhoduje ze zákona svým pokynem (služebním předpisem) ředitel bezpečnostního sboru. Do I. skupiny zvláštního příplatku jsou zařazeni příslušníci zařazení do mezinárodních záchranných operací, potápěči III. stupně, instruktoři potápění, letečtí záchranáři, lezci instruktoři pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou a příslušníci s odbornou způsobilostí pro používání výbušnin a výbušných předmětů. Nebyli tam zařazeni hasiči, kteří „lezou do ohně“. S tím OSH zásadně nesouhlasil již v připomínkovém řízení na konci loňského roku, kdy byl služební předpis připravován, ale naše připomínky nebyly akceptovány. Proto jsme o problému letos jednali několikrát s generálním ředitelem HZS ČR, ale bez výsledku a bez naděje na změnu alespoň k 1. 1. 2008. Proto jsme na problém v průběhu roku upozornili i náměstka ministra vnitra a posléze i ministra vnitra samotného. Předsednictvo OSH 15. října t.r. konstatovalo, že byly Odborovým svazem hasičů dlouhodobě a trpělivě vyčerpány veškeré možnosti docílit přeřazení výjezdových hasičů do vyšší skupiny zvláštního (rizikového) příplatku nejmírnějšími prostředky a že nelze donekonečna jednat se stále stejným výsledkem, kdy druhá strana prostě konstatuje „nejsou na to peníze“. Rozhodlo proto po živé diskusi o volbě dalšího postupu, že uspořádá petici, adresovanou generálnímu řediteli HZS ČR panu genmjr. Ing.Miroslavu Štěpánovi a ministru vnitra ČR panu MUDr. Mgr. Ivanu Langerovi. Petiční archy i průvodní dopis s podrobnějším popisem důvodů, proč „na to nejsou peníze“, jsou v současné době prostřednictvím odborových funkcionářů distribuovány na všechny požární stanice HZS ČR. O situaci bude 27. listopadu 2007 jednat celostátní Výkonná rada OSH.

Z.J.Oberreiter, 1. místopředseda OSH

-wap-
Sdílet