Sobota 25. března 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

„Vzděláváním k bezpečnosti“ bylo téma Dne požární bezpečnosti v roce 2018

Hasiči se už po několikáté pokusili zlomit pověru o nešťastném pátku třináctého. Česká asociace hasičských důstojníků tradičně vyhlásila, že se pátek 13. dubna 2018 zasvětí požární bezpečnosti.

Praha

Hlavní téma letošního Dne požární bezpečnosti bylo „Vzděláváním k bezpečnosti“. Hasiči proto otevřeli dveře svých stanic, aby všem příchozím z řad široké veřejnosti ukázali nejen prostory stanice, ale i vybavení a prostředky, které hasiči používají na různé typy zásahů.

Jihomoravský kraj

V rámci specifického data byl na požární stanici Lidická HZS JmK ÚO Brno-město představen nový projekt „HASIČI PRO ŠKOLY“.

Přečtěte siProjekt "Hasiči pro školy" odstartoval, bezplatně míří do všech základních škol

Na dnešní pilotní ukázce této hravé formy výuky si děti kromě interaktivní prezentace zkusily také práci s pracovním listem. HZS Jihomoravského kraje se v následujícím období soustředí na to, aby se informace o tomto novém projektu, který zahrnuje také metodickou příručku pro učitele, dostaly do co nejširšího okruhu pedagogů.

Velký zájem vzbudil i dnešní Den hasičů v Kyjově. Hasičské vozy, technika, vybavení a ukázky hasičské práce přilákalo zhruba čtyři sta dětí a stovku dospělých.

Pavla Pražáková, Petr Příkaský
HZS Jihomoravského kra­je

Liberecký kraj

Pátek třináctého, Den požární bezpečnosti, patří každoročně „Dnům otevřených dveří" na hasičských stanicích Libereckého kraje. Do vrat stanic profesionálních hasičů zavítalo téměř 1 600 návštěvníků.

Dopoledního preventivně výchovného programu pro základní školy se zúčastnilo na všech 6 zapojených stanicích HZS LK celkem 29 tříd ZŠ v počtu 744 dětí, a také 124 dětí z mateřských škol. V průběhu odpoledne, které bylo určeno široké veřejnosti, stanice navštívilo okolo 700 návštěvníků.

Velkým i malým návštěvníkům byla představena činnost hasičů, jejich výstroj k různým typům zásahů a samozřejmě i nejnovější technika.

Moravskoslezský kraj

Hlavně stovky školáků z okolních škol s pedagogy, včetně speciálních tříd, zaplavily v pátek 13. 4. 2018 během dopoledne celkem 21 otevřených hasičských stanic HZS Moravskoslezského kraje na letošní celorepublikový Den požární bezpečnosti (DPB).

Zavřeno měla kvůli pokračujícím stavebním pracím pouze 22. stanice HZS MSK – v Bruntálu.

Byl zde pro ně i pro další dospělé návštěvníky připraven bohatý program, prošpikovaný ukázkami činnosti, techniky i spoustou užitečných preventivních informací.

Hasiči ukazovali školákům i pedagogům vše od zásahové techniky po poskytování první pomoci a balení evakuačního zavazadla, často také používání hlásičů požárů, detektorů nebezpečných plynů a hasicích přístrojů. Mezi ukázkami nechyběl zásah u dopravní nehody se záchranou zraněných osob.

Příjemné jarní teplé počasí, které místy narušil silný déšť (například ovlivnil návštěvnost na stanici HZS MSK Rýmařov), podpořilo radost i neutuchající zájem drobotiny o hasičskou techniku a zázemí a umožnilo na řadě ploch u hasičských stanic stříkání hadicemi.

Například na stanici HZS MSK Frýdek-Místek při ukázce zásahu na nebezpečnou chemickou látku děti rozveselilo převlékání hasičů ve spodním prádle a tričkách do ochranných protichemických obleků. Dekontaminační sprchu, sloužící k očistě po „chemickém“ zásahu, školáci zprvu považovali za skákací hrad…


V Hasičském muzeu města Ostravy, kde byl v pátek vstup zdarma, přišla během dopoledne a dvou odpoledních hodin zhruba stovka návštěvníků.

Program na stanicích po pátečním poledni navštěvují stanice v Moravskoslezském kraji hlavně rodinky s dětmi a seniory.

Na několika stanicích Moravskoslezského kraje četli zástupci HZS MSK dětem hasičské pohádky ze stejnojmenné knihy.

Centrální hasičská stanice HZS MSK v Ostravě-Zábřehu měla v pátek třináctého nejvíce ukázek pro školy a veřejnost v rámci krajského města. Nejvíce zaujalo vyprošťování zraněných osob z havarovaného automobilu a „mluvící“ mobilní siréna pro varování a informování obyvatelstva. Během dopoledne areálem proudily stovky školáků.

Hlavně školáci přecházeli po těchto oficiálních ukázkách do velkého stanu prevence a jeho okolí, kde měli hlavní slovo preventisté HZS MSK.

Zde se posluchači dozvěděli nové informace o hlásičích požárů a detektorech nebezpečných plynů, včetně ukázky intenzivního zvuku těchto čidel, o přenosných hasicích přístrojích, ochranných pomůckách pro úspěšné přežití mimořádné události a třeba o evakuačním zavazadle.

Hasičské stanice ve Frýdku-Místku, Třinci a Nošovicích navštívilo během pátečního dopoledne bezmála 1000 dětí z řad mateřských, základních a speciálních škol, s nimi několik desítek pedagogů a osobních asistentů. Již ve čtvrtek večer kontrolovali profesionální hasiči ve Frýdku-Místku a Třinci průjezdnost velkých hasičských vozidel ulicemi.

V okrese Karviná profesionální hasiči během celého pátku rozmisťovali letáky na nástupních plochách pro požární techniku u bytových domů, které jsou zaplněny automobily a ve špatně přístupných lokalitách, kde je snížená průjezdnost požární techniky.

Na stanici do Karviné přišlo během prodloužených tří dní (speciálně pro školní výpravy z okolí) na 500 školáků, na dalších během pátečního dopoledne v desítkách osob (Havířov, Český Těšín, Bohumín).

Také o profesionální hasiče v okrese Opava byl v pátek ráno a dopoledne velký zájem. V rámci Dne požární bezpečnosti se konalo v opavském charitním stacionáři Mraveneček taktické cvičení, zaměřené na požár šatny s vyhledáváním a evakuací tělesně postižených osob.

Mezi pozorovateli byli žáci osmé třídy ZŠ Mařadkova, absolventi preventivně vzdělávacího projektu Hasík CZ.

Tradičním účastníkem DPB bývají i dobrovolní hasiči z obce Hrabyně na Opavsku. Letos opět otevřeli pro zdejší základní a mateřskou školu svou zbrojnici, předvedli techniku, některé činnosti, oblékli děti do zásahových oděvů a hlavně opět jim trochu jinak než v minulých letech vytvořili překážkovou dráhu, kterou všechny děti absolvovaly.

Několik desítek osob přišlo v okrese Bruntál do každé ze dvou otevřených stanic – Krnov a Rýmařov (HS Bruntál byla kvůli stavebním pracím pro veřejnost zavřená). Součástí pátečního odpoledního programu DPB 2017 bude na Bruntálsku kontrola vnějších požárních hydrantů a kontrola průjezdnosti označených nástupních ploch pro požární techniku.

Veliký zájem o návštěvu hasičských stanic evidovali i kolegové v okrese Nový Jičín. Hasičskou stanici v Novém Jičíně navštívilo 350 návštěvníku a integrované výjezdové centrum v Bílovci dokonce 400 návštěvníků. V obou případech se jednalo zejména o školáky a seniory.

V okrese Karviná se největšího zájmu těšila hasičská stanice v Karviné. Tu navštívilo 16 školních tříd s více než 400 žáky, kterým hasiči mimo jiné předváděli činnost a použití hlásičů požárů a detektorů plynů.

V celém okrese Karviná hasiči odpoledne v rámci dne požární bezpečnosti projížděli vytypované ulice a kontrolovali nástupní plochy pro hasičskou techniku.

Volné nástupní plochy a průjezdnost ulic pro hasičskou techniku považují hasiči za velice důležité a tak bylo příjemným zjištěním, že hasiči nenašli v průběhu kontroly žádné nedostatky a oceňovali ohleduplnost řidičů.

Petr Kůdela
tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezské­ho kraje

Olomoucký kraj

I přes nepříznivé počasí, které dopoledne v pátek 13. dubna 2018 panovalo v Olomouckém kraji, navštívily požární stanice profesionálních hasičů stovky dětí a dospělých. Připraven pro ně byl bohatý program plný soutěží a ukázek techniky.

Hlavním tématem letošního pátku 13. bylo VZDĚLÁVÁNÍ. Jak dospělým, tak dětem se proto hasiči snažili prezentovat různá témata z oblasti požární ochrany, zaměřili se na detektory kouře a hlásiče nebezpečných plynů, děti si v různých testech, kvízech a doplňovačkách ověřili své znalosti. V Olomouci a v Konici na stanicích byla pro děti připravena překážková dráha o nejtvrdšího hasiče, zájemci si mohli vyzkoušet zásahové obleky a hasičské přilby.

Zájemci o techniku si mohli prohlédnout cisterny, výškovou techniku a kontejnerový systém. V Olomouci mohli návštěvníci vidět naši novou cisternu, která je ve výjezdu necelý měsíc a je typická speciálním šrafováním pro zlepšení viditelnosti zejména při dopravních nehodách…

V pátek 13. dubna 2018 byly otevřeny téměř všechny stanice, kromě Prostějova, ale ani tam nepřijdou zájemci o hasiče zkrátka. Za 14 dní (v pátek 27. dubna 2018) se na Velodromu koná Den se složkami IZS, takže tam bude k vidění práce hasičů.

Vladimíra Hacsiková
tisková mluvčí
HZS Olomouckého kraje

Pardubický kraj

KŘ HZS Pardubického kraje připravilo pro širokou veřejnost celodenní akci " Den požární bezpečnosti" v Atriu Paláci Pardubice. Akce se konala 10. dubna 2018.

Kromě hlavního tématu „Vzděláváním k bezpečnosti“, kdy jsme jednotlivé cílové skupiny informovali o vzdělávacích akcích, jsme se dále zaměřili na předání informací – jak se nejlépe zachovat při požáru vozidla, jak předejít požáru v domácnostech a co udělat při dopravní nehodě.

K vidění byl i speciální automobil vybavený a určený pro vyšetřovatele příčin požáru. Velkou upoutávkou byly i doprovodné filmy, které byly během celého dne promítány na LCD obrazovce.

Veřejnost zaujal nejvíce instruktážní film „Hasit umí může každý“, který vznikl v IOO Lázně Bohdaneč, kdy hlavními tvůrci a představiteli jsou kolegové z oddělení stav. prevence kontrolní činnosti a ZPP KŘ HZS Pak.

Spoluúčastnící se organizací byl BESIP, kde si především děti mohli vyzkoušet dopravní testy a dospělí tzv. opilecké brýle.

Pro jednotlivé cílové skupiny jsme měli připravené i materiály s preventivně výchovnou tématikou.

Největší zájem byl o „Příručku pro seniory“, záložky (Bezpečná domácnost, Autonomní hlásič požáru, První pomoc při popáleninách…) a o kreslenou brožurku – Domeček, kde nejčastěji hoří. Nejmenší děti si nejvíce vyhrály s pracovními listy Hasičských myší. Účast na akci byla kolem 300 lidí.

kpt. Ing. Eva Kuthanová
HZS Pardubického kraje*

Plzeňský kraj

Hlavní téma Dne požární bezpečnosti bylo „Vzděláváním k bezpečnosti“. HZS Plzeňského kraje se připojil k tomuto dni tak jako i v uplynulých letech.

V Plzeňském kraji hasiči pořádali besedy pro seniory, navštívili vybrané mateřské školy nebo přišly děti navštívit naše stanice.

V Plzni a v Třemošné oslovili naši příslušníci občany před nákupními centry.

Petr Poncar
HZS Plzeňského kraje

Praha

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy se připojil k akci Den požární bezpečnosti vyhlášené Českou asociací hasičských důstojníků v pátek 13. dubna 2018 formou Dne otevřených dveří.

Na všech stanicích pražských hasičů (mimo centrální stanice) se mohla veřejnost seznámit s technikou a dozvědět se informace o vzdělávání veřejnosti v problematice požární ochrany.

Děti si mohly své znalosti z požární bezpečnosti ověřit formou testů a za prokázanou znalost získat odměny. Návštěvníci si prohlédli hasičské stanice a poslechli si výklad zásahových hasičů.

Ivana Svitáková
HZS Praha

Zlínský kraj

První vjem, déšť a zamračená obloha, nevěštil velkou účast veřejnosti. Vše se ale změnilo s protrhávající se oblačností. Každopádně všichni návštěvníci se setkali s úsměvy příslušníků, kteří ochotně poskytovali informace o vystavené technice a své práci.

Největší zájem a nadšení projevovaly děti, které se zájmem naslouchaly nejen výkladu, ale také se aktivně podílely na prohlídce vystavené techniky i vybavení. Lákadlem bylo vyzkoušet si výstražné zařízení, a to hlavně jeho zvukový projev. Některým návštěvníkům se podařilo sepnout i podtlakovou houkačku.

Nakonec se počasí umoudřilo a hasiči na nádvoří ustavili výškovou techniku. Příslušníci lezecké skupiny předvedli návštěvníkům ukázku slaňování a záchrany osoby. Děti si pak vyzkoušely hašení vodním proudem.

Ale i dospělí návštěvníci si přišli na své, hlavně v oblasti odborných dotazů.

Pátek třináctého možná odradil pověrčivé od návštěvy požárních stanic, ale Ti, co se nenechali odradit počasím, získali nové poznatky o práci, výstroji a vybavení hasičů.

Roman Žemlička
HZS Zlínského kraje

Středočeský kraj

Letošní Den požární bezpečnosti, který byl Českou asociací hasičských důstojníků stanoven na pátek 13. dubna, pojali středočeští profesionální hasiči na většině územních odborů jako kontrolní den, kdy s výjezdovou technikou projížděli vytipovanými oblastmi ve svých hasebních obvodech.

Berounští hasiči vyrazili do Košťálkovy ulice, kde je nedostatek parkovacích míst už dlouhou dobu. Získané poznatky budou předmětem jednání, na kterých budou v následujících měsících spolu s vedením města hledat možnosti řešení. Pak se jednotka přesunula do Králova Dvora, kde se k ní přidali nejen místní dobrovolní hasiči, ale i člen zastupitelstva měs­ta.

Společně zajeli k sídlišti Nad Stadionem, kde však dvě křižovatky byly zcela ucpané zaparkovanými vozidly, takže velká technika nemohla projet. Přitom v docházkové vzdálenosti ani ne sta metrů bylo mnoho volných míst vyznačených k parkování. Hořovičtí hasiči větší nedostatky nezaznamenali, tak si aspoň u některých bytových domů vyzkoušeli ustavení výškové techniky.

Také na Benešovsku se testovací jízdy uskutečnily na obou stanicích, to znamená v Benešově a ve Vlašimi. Obdobně jako v Hořovicích využila posádka benešovského automobilového žebříku, který byl navíc vyzdoben jedním z mnoha speciálně vyrobených bannerů k propagaci celé akce, testovací jízdy k jeho ustavení u výškové budovy. Řidič však musel předvést veškeré manévrovací umění, aby se mezi zaparkovaná auta daly z vozidla vysunout stabilizační podpěry – a šlo skutečně o centimetry.

Územní odbor Kladno vyjel do ulic z centrální stanice a také ve Slaném a v Rakovníku. Bohužel kladenský žebřík, který také poutal pozornost bannerem v barvách akce, musel krátce po výjezdu průzkum ukončit, neboť byl společně s velitelským vozem šéfa stanice odvolán k závažnějšímu požáru ve městě. Posádky, které projížděly vytipovanými oblastmi ve zbývajících dvou městech, rozdaly nejvíc „negativních“ letáčků za stěrače špatně parkujících vozidel nejen v sídlištích, ale také v okrajových zástavbách kolem rodinných nebo bytových domů, kde jsou úzké ulice a vozovky lemují travnaté pásy.

Na Kutnohorsku nevyjela do terénu žádná technika, ale veškerá činnost celého územního odboru byla soustředěna na stanici v Čáslavi, která se ve čtvrtek 12. dubna od rána do večera otevřela pro veřejnost. Zájem o prohlídku jedné z nejnovějších a nejmodernějších stanic v republice byl skutečně nečekaný. Mezi půl devátou a půl jedenáctou se u prezence zapsalo téměř šest stovek návštěvníků, převážně z mateřských a základních škol z Čáslavi i ze širokého okolí.

Kromě prohlídky vlastní stanice a zásahové techniky, kterou rozšířilo i několik vozidel z Kutné Hory, byl pro všechny věkové kategorie připraven i další program. Nejčastěji se potlesk ozýval od ukázek výstupu po lezecké stěně nebo do čtvrtého nadzemního podlaží cvičné věže pomocí jednohákového žebříku, které připravilo družstvo požárních sportovců.

Stále živo bylo i u stanu preventistů, kde si děti ověřovaly svoje znalosti a za správné odpovědi získávaly různé drobné odměny.

Mělník jako jediný územní odbor se ke Dni požární bezpečnosti připojil nejen kontrolou průjezdnosti, ale také otevřením centrální stanice. Hlavně děti ze základních škol se prostřednictvím prezentace projektu OČMU seznamovaly s činnosti operačního střediska a následně procvičovaly správný způsob volání na tísňové linky v různých nepříjemných životních situacích, ve kterých se mohou kdykoliv ocitnout.

Zpestřením pak pro všechny návštěvníky byla nejen prohlídka techniky a hasičské výzbroje a výstroje, ale i ukázka práce skupiny lezců. V odpoledních hodinách se pak na průzkum ulic vypravily všechny tři stanice (Mělník, Kralupy nad Vltavou a Neratovice). Nejčastějším nedostatkem bylo špatné parkování vozidel v blízkosti křižovatek nebo v zatáčkách.

Všechny jednotky se musely předčasně vrátit, neboť přes Mělnicko přešla fronta prudkých dešťových srážek doprovázených silným větrem a výrazně stoupl počet výjezdů k popadaným stromům.

Územní odbor Mladá Boleslav rozdělil kontrolní akci do dvou dnů, takže jeho zásahová vozidla viděli obyvatelé všech pěti měst, kde jsou rozmístěny požární stanice, nejen v pátek, ale také ve čtvrtek večer, kdy jsou především sídliště zcela zaplněna auty rezidentů.

To se ukázalo jako velice prozíravé, protože v pátečním odpoledni byl celý okres nejvíce v kraji postižen zmíněnou nepřízní počasí a od 15 do 18 hodin vyjížděly jednotky ke dvaceti událostem. I tak se toho stihlo opravdu hodně. Přímo v Mladé Boleslavi nebyl v žádné ulici zcela znemožněn průjezd hasičské techniky, ale na některých místech byl hodně omezen, takže si řidiči velkých tater museli několikrát najíždět, couvat, sklápět zrcátka nebo potřebovali asistenci navigátora mimo vozidlo. Kromě toho u téměř většiny panelových domů byla na nástupních plochách pro požární techniku zjištěna zaparkovaná vozidla.

Obvyklé potíže s nevhodně odstavenými vozy byly objeveny v Bělé pod Bezdězem i v Mnichově Hradišti, kde navíc bude jedna ulice s nejčastějšími problémy s průjezdností i námětem jednání s vedením města, neboť po zavedení jejího jednosměrného provozu volají delší čas i samotní obyvatelé.

V Benátkách nad Jizerou se průzkum konal ráno i odpoledne za účasti Policie ČR. Na pečlivě vybrané trase s patnácti průjezdnými body bylo nalezeno hodně nedostatků, z nichž ty největší řešili policisté hned na místě. Velice silná sestava vyjela do ulic Staré Boleslavi, kde se kromě místních dobrovolných hasičů přidali do kolony nejen jejich kolegové z druhého břehu dvojměstí, ale i hlídky městských strážníků a policie z Brandýsa nad Labem.

Společným cílem byly opět ulice, ve kterých byly největší nedostatky s parkováním už při předchozích kontrolách. Jak se letos ukázalo, získané poznatky nezapadly, ale odbor dopravy je zapracoval do úpravy parkovacích režimů.

Na dříve problematických místech se objevilo nové vodorovné značení nebo byly u některých křižovatek a zatáček instalovány pevné svislé sloupky, které zabraňují nájezdu vozidel na zatravněné plochy, a tím už ani nelákají řidiče k zaparkování, což naopak kvitují s povděkem řidiči velkých cisteren.

Na Nymbursku zvolili pro letošek jinou strategii a na průjezdnost se zaměřili v jiných městech, než mají své stanice. Nymburští tak zamířili do Milovic, které jsou zřejmě nejvíce se rozvíjejícím sídlem v celé republice. Ne náhodou by do konce příštího roku měla v Milovicích vyrůst i třiatřicátá stanice HZS Středočeského kra­je.

A jak se potvrdilo, i velmi mladé město se potýká se stejnými komplikacemi, jako ta o mnoho set let starší. Přesvědčili se o tom i přítomní členové milovické dobrovolné jednotky a hlídky policie i městských strážníků. Hasiči z Poděbrad se pro změnu vydali do ulic Peček, které sice územně patří pod Kolín, ale jsou v hasebním obvodu jejich stanice.

Příbramský územní odbor zapojil do kontrol své tři stanice a výsledky byly obdobné v Příbrami, Sedlčanech i v Dobříši. V posledně jmenovaném městě projeli hasiči všemi třiceti vybranými ulicemi se zúženým profilem, ale ne všude se dalo jet bez potíží.

Ty nastaly zpravidla opět v křižovatkách, kde majitelé některých aut nerespektovali při parkování pětimetrovou vzdálenost od hranice křižovatky. Řidiči tak zase musel na pomoc vystoupit z vozu spolujezdec, aby mu přes vysílačku nebo aspoň ukazováním ulehčil manévrování.

Největší hříšníci dostali za stěrač nejen informační letáček od hasičů, ale také „pozdrav“ od strážníků v podobě předvolání k projednání přestupku. V rámci průzkumné akce zajeli hasiči i ke čtrnáctipatrovému věžáku, kde k jejich překvapení byla nástupní plocha zcela volná.

por. Ing. Ladislav Holomčík
tiskový mluvčí
HZS Středočeského kra­je

Sdílet