Pondělí 11. prosince 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Požár slévárenské pece

Jednotka HZS Středočeského kraje ze stanice Beroun zasahovala u požáru ve slévárně KD Foundry v areálu bývalých Královodvorských železáren ve městě Králův Dvůr.

Jednotka HZS Středočeského kraje ze stanice Beroun s technikou VEA-Hyundai, CAS 16-Iveco, CAS 32-T815, AŽ 30-Iveco, OA-Š Pick-Up a VEA-Š Fabia Combi společně s jednotkou SDH města Králův Dvůr s technikou CAS K25-Liaz, CAS 25-Š706 a VEA-Mitsubishi a jednotkou SDH města Zdice s technikou CAS 32-T148 ve spolupráci s Policií ČR zasahovala u požáru ve slévárně KD Foundry v areálu bývalých Královodvorských železáren ve městě Králův Dvůr.

Po příjezdu jednotek na místo bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár vzniklý
v důsledku propálení vyzdívky 10 t udržovací pece. Dle svědků události došlo při úniku žhavého železa do havarijní jímky ke dvěma výbuchům a rozstřiku tekutého kovu po okolí. Požár zasáhl celý objem místnosti pod pecemi, kde hořela elektroinstalace i hydraulické rozvody, a dále se požár šířil v jednotlivých ohniscích i do střešní konstrukce.

Celkem byly nasazeny 4 proudy C52: první byl nasazen k hašení okolí pece, druhý byl nasazen k ochlazování vyteklého železa aplikací krátkých dávek vody, třetí C-proud byl natažen vnitřkem budovy po technologickém žebříku na portálový jeřáb za účelem hašení ohnisek ve střešním plášti a v závěrečné části zásahu byl nasazen 4. proud C52 za využití vnějšího suchovodu na hašení doutnajícího trámu a desek střešního pláště pod plechovým úžlabím s asfaltovou izolací.

K odvodu tepla a odvětrání páry z místnosti pod pecemi byla použita přetlaková ventilace, v průběhu zásahu byly odtud evakuovány 2 hasící přístroje s oxidem uhličitým. Stav pece, vyteklého kovu i střešních konstrukcí byl průběžně monitorován pomocí termovizní kamery
a bezkontaktního pyrometru. Z důvodu zjištěného skrytého šíření požáru do střešní konstrukce bylo nutné provést rozebrání střešního pláště na ploše cca 2 m2, toto prováděla jednotka za použití ručního nářadí a současného jištění pomocí prostředků pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou.

Oproti zásahu z 15. září 2007, kdy jednotka zde zasahovala naposledy, jsou primární
i sekundární škody způsobené požárem nepoměrně větší z důvodu rozstřiku železa po explozích. Co se týká střešního pláště z dřevěných prken a asfaltové lepenky bylo šíření požáru zastaveno v pověstné „hodině dvanácté“. Po likvidaci požáru bylo místo zásahu předáno zástupci firmy a nařízena dohlídka na požářišti.

Po dobu zásahu prováděla zálohu na stanici Beroun jednotka SDH obce Chyňava s jednotkou SDH Malé Přílepy, jednotka HZS Středočeského kraje ze stanice Hořovice byla vyslána na zálohu pro případný zásah na dálnici D5 do Zdic.


mjr. Ing. Tomáš Hradil
velitel stanice Beroun
HZS Středočeského kraje
vrchní komisař

-kuw-
Sdílet