Sobota 9. prosince 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Jak si za pár korun nenechat zničit požárem celý byt – díl 2.

Začátkem listopadu nám do služební e-mailové pošty přišlo upozornění od pozorné čtenářky jednoho deníku, která nás informovala o článku k výrobě kouzelné lucerničky z papíru, čajové svíčky, pivního tácku a voskovek. Ale ani papírová „kouzelná lucernička“ neprošla testem zlínských hasičů.

Dopis v elektronické poště, ale i řada podobných upozornění od dalších čtenářů a kolegů na zveřejněný návod, nám připomněl experiment z loňského roku, který se věnoval podobné a velmi nebezpečné výrobě papírového světélka.

Článek a výroba kouzelné lucerničky

Po vyhledání příslušného článku jsme zjistili, že jde prakticky o totožný výrobek s tím rozdílem, že v letošní kouzelné lucerničce není nebezpečná vata k upevnění čajové svíčky a lucerničku lze i zavěsit za instalovaný drátek.

Experimentu se znovu ujal hlavní krajský vyšetřovatel hasičů kpt. Bc. Libor Netopil, který měl zkušenosti z loňského roku při pokusu s papírovým světélkem. Po přečtení článku a návodu ho zaujalo hned několik vět. Jednak, že tento návod je ověřeným tipem na strávení hezkého odpoledne s dětmi… nebo rada, že máte lucerničku nejlépe rozsvítit ve tmě, aby se dítě mohlo začít hned radovat ze svého výrobku… (pozn. – možná, že je důležité se opravdu radovat hned, protože po patnácti vteřinách hoření už není z čeho se radovat)

Vyšetřovatel si přesně podle návodu vyrobil dva modely, které se lišily nejen výškou, ale i různým materiálem výroby a ozdobami. Zbylo tedy jen kouzelné lucerničky vyzkoušet.

Zapálení svíčky

Stejně jako u loňského papírového světélka můžeme svíčku zapálit mimo sáček a pak ji vložit dovnitř
 – hrozí (a také se stalo) lehké popálení prstů ruky při vkládání i usazování svíčky,
 – hrozí vznícení textilií rukávů oděvu.

Nebo můžete svíčku uvnitř zapálit pomocí špejle, krbové sirky, dlouhým plynovým zapalovačem na sporáky nebo delším papírovým smotkem
 – neopatrnost se opravdu nevyplácí, hrozí zapálení jak papírového obalu ve stísněném prostoru, tak vlivem náklonu dochází k rychlému odhořívání sirky nebo špejle, u plynového zapalovače a většího plamene hrozí neopatrné zapálení papírové stěny.

Umístění čajové svíčky

Oproti papírovému světélku, kde byl kalíšek čajové svíčky relativně pevně umístěn v nebezpečné vatě, u lucerničky není žádný prostředek fixace
 – volně položená čajová svíčka se na hladkém povrchu pivního tácku lehce přesunovala a prakticky nebylo možné ji bezpečně udržet na středu dna za všech podmínek,
 – problémy mohou nastat už při samotném vkládání čajové svíčky do úzkého prostoru papírového tubusu lucerničky.

Manipulace s lucerničkou a nebezpečí vzniku požáru

Jako nejproblematičtější se při experimentu ukázala samotná obsluha a manipulace s papírovou lucerničkou. Největší vliv na vznik požáru má volně se pohybující čajová svíčka v lucerničce.

1. při jakékoliv manipulaci okamžitě docházelo k posunu čajové svíčky a k jejímu přiblížení k papírové stěně
 – to bylo zjištěno nejen při přenášení na různá místa, ale také při třesu rukou a v situaci, kdy je lucernička zavěšena za drátek a může na ni působit sebemenší průvan v domácnosti
 – i malý náklon svíčky na hladkém povrchu pivního tácku znamenal její přesun
následek – POŽÁR

2. převrhnutí světélka
 – nepozornost dětí i dospělých je častou příčinou vzniku požáru
 – při rázném převrhnutí světélka došlo buď k uhašení plamene voskem nebo k vylití vosku na papírovou stěnu
následek – MOŽNOST VZNIKU POŽÁRU

3. roztopený vosk v kalíšku a posun knotu na plíšku
 – známý problém čajových svíček se projevil i v tomto pokusu
 – po roztopení vosku docházelo při manipulaci, pohybu a převrhnutí k posunu hořícího knotu na plíšku, který „plave“ v kalíšku
 – přiblížení plamene k papírovému obalu lucerničky na vzdálenost milimetrů !
následek – POŽÁR

Relativní klady, které by nás ale neměly přesvědčit o bezpečnosti

1. kouzelná lucernička byla oproti papírovému světélku daleko stabilnější
 – vliv pivního tácku, jako základny lucerničky, se jednoznačně projevil ve stabilitě – papírové světélko bylo jen „stojícím“ sáčkem
 – větší odolnost proti lehkému kontaktu a větší jistota stability při usazení na pevnou podložku
neplatí při zavěšení na drátek a při přenášení

2. vliv času na postupné uhořívání svíčky
 – po zapálení svíčky zůstává vosk asi 15 – 20 min. tuhý a nedovoluje volný pohyb hořícímu knotu
 – při přiblížení svíčky k obalu lucerničky je vzdálenost plamene od papíru 2 cm !
neplatí po úplném roztopení vosku v kalíšku svíčky

Závěr

Ani tento druhý experiment nepřesvědčil hasiče, že se jedná o bezpečný výrobek !

Hasiči se proto znovu snaží veřejnost varovat před podobnými návody na domácí výrobu vánočních světélek, které se mohou z počáteční příjemné pohody změnit během několika vteřin na velké neštěstí. Případy požárů od svíček končí často značnými materiálními škodami, ale mohou přivodit i tragédii.

Každý z nás by si měl vždy dopředu uvědomit, zda takové riskování stojí za ohrožení svého majetku nebo sebe sama. Zvláště pak v situacích, kdy je výrobek určen pro děti a může dojít k jejich ohrožení.

Několik zajímavých faktů

Technický ústav požární ochrany HZS ČR vydal pro potřeby vyšetřovatelů výsledky modelové zkoušky, kterou prováděl s čajovou svíčkou. Cílem bylo zjistit, jaké jsou teploty nad plamenem v různých vzdálenostech. Jen pro doplnění uvádíme, že teplota vznícení papíru je kolem 220 0C !

vzdálenost od plamene (cm) 1/ 2/ 3/ 4/ 6/ 8/ 10/ 12/ 14/ 16
teplota vzduchu ( 0C) 524/ 449/ 413/ 350/ 277/ 233/ 209/ 164/ 136/ 95

Poděkování

Touto cestou chci poděkovat pozorné čtenářce, která informovala hasiče o článku s návodem, chci poděkovat vyšetřovateli HZS ZLK Liboru Netopilovi, který experiment provedl, a chci poděkovat několika dalším kolegům ze sboru, kteří neváhali strpět bolest při experimentu – neboj Dalibore, to se zahojí…

Podobný článek, který se věnoval také experimentu s papírovým světélkem , provedeným příslušníky OZPP HZS Zlínského kraje vám zprostředkovaně přinesl náš server Požáry.cz zhruba ve stejnou dobu minulý rok.

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje

-wap-
Sdílet