Neděle 3. prosince 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Prověřovací cvičení v mělnickém cukrovaru

Dne 30. listopadu 2007 se v dopoledních hodinách uskutečnilo prověřovací cvičení Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Mělníka (JSDH) v areálu mělnického cukrovaru.Cílem cvičení byla likvidace požáru v prostorách dopravníku cukru a záchrana osob.

Dne 30. listopadu 2007 se v dopoledních hodinách uskutečnilo prověřovací cvičení Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Mělníka (JSDH) v areálu mělnického cukrovaru.
Cílem cvičení byla likvidace požáru v prostorách dopravníku cukru, záchrana osob z požárem ohroženého místa, prověření funkčnosti hydrantové sítě podniku a stav únikových cest. Cvičení se účastnilo 28 členů JSDH s veškerou dostupnou technikou, jednotka HZS Středočeského kraje, požární stanice Mělník se základní a výškovou technikou. Cvičení byl přítomen zástupce cukrovaru pan Malý, velitel JSDH pan Legner, zástupce městského úřadu paní Bohuslavová, zástupce HZS pan Hadrbolec.
Cvičení bylo zahájeno oznámením události na linku 112 TCTV. Povolané jednotky dle pokynů velitele zásahu, kterým byl pan Petr Benda, po provedeném průzkumu zabezpečili ošetření a záchranu dvou osob z prostor dopravníku cukru, dále rozvinuly jeden útočný vodní proud na hašení požáru v prostoru dopravníku cukru a další dva vodní proudy na ochranu ,a to zásobníku cukru a přilehlého skladu s tlakovými nádobami.
Vlastní záchranu zraněných osob v podobě figurantů a jejich přemístění na zem pomocí lezecké techniky provedla lezecká skupina HZS.
Po ukončení cvičení bylo v zasedací místnosti Požární zbrojnice Mělník-Blata provedeno vyhodnocení. Byly shledány drobné nedostatky, ale lze konstatovat, že stanovený cíl cvičení a úkoly jednotky byly splněny.
Velitel JSDH a zástupce HZS poděkovali všem zúčastněným za činnost nejen při tomto cvičení, ale i za jejich celoroční obětavou práci.

Info a foto: Jana Bohuslavová

-swo-
Sdílet