Pondělí 11. prosince 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Prověřovací cvičení hasičů z Lužné díl 1.

Ve vícepodlažní budově došlo k požáru nezjištěného množství hořlavých kapalin z příručního skladu v 1. nadzemním patře budovy s možností ohrožení osob v objektu. Na místo byla vyslána JSDHO Lužná v počtu 1+7 s technikou Š 706 RTHP CAS-24 s pomocnou technikou VTA 60.

Po příjezdu na místo velitel zásahu určí průzkumnou skupinu, která provede průzkum se zaměřením na objektovou evakuaci případných osob, vypnutí elektrické energie,vyhledání nebezpečných látek a zařízení a jejich evakuaci, rozsah požáru a možnosti nasazení útočných proudů. Při objektovém průzkumu bude nalezena jedna nezraněná osoba, která bude evakuována do bezpečného prostoru před budovou v bezpečné vzdálenosti, dále průzkumem bude nalezena PB lahev v nejvzdálenější místnosti od požárem zasaženého skladu, která bude rovněž vynesena z objektu na bezpečné místo. Po té na požárem zasaženou místnost příručního skladu bude nasazeno dopravní vedení 2B s rozdělovač, útočné vedení 3C s pěnotvornou proudnicí PP na těžkou pěnu na lokalizaci a ochranu okolí, na likvidaci druhý útočný proud 2B se statickou proudnicí na střední pěnu SP a její následné položení do prostoru příručního skladu. Na místě nalezené kanystry budou ochlazeny a po té vyneseny z objektu. Přes zakouření a zplodiny hoření budou na místě hasiči zasahovat v dýchací technice Saturn S-71/7 a bude nasazen mobilní odsavač kouře VTA 60. Po likvidaci proveden závěrečný průzkum místa zásahu a jednotka provede proplach vedení a uložení všech použitých prostředků do techniky a odsun na vlastní stanici Lužná.

Zbyněk Pochman
velitel JSDHO Lužná

-wej-
Sdílet