Úterý 6. prosince 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Jak se chovat na přelomu roku při zacházení se zábavní pyrotechnikou

V období přechodu roku požáry vznikají častěji než v období vánoc. Silvestrovské

veselí je již tradičně spojeno s používáním zábavní pyrotechniky, tedy nejrůznějších světlic, dělobuchů, petard, rachejtlí či pokročilejších povyražení (rakety, bengálské ohně atd.).

Bohužel každý rok nechtěné následky této zábavní pyrotechniky zaměstnávají hasiče a záchrannou službu, zejména ve městech. Způsobené škody se pohybují v řádech milionů korun. (Jen loni na Silvestra se škody na majetku vyšplhaly na téměř 30 milionů korun). Nejčastěji hoří trávní porosty, kontejnery s odpady, okrasné keře nebo věci na balkonech.

V poslední době dochází i k zapálení odstavených aut, každoročně se objevují případy vyhořelých bytů, do kterých vletěly zapálené světlice atd. Naštěstí se většinou jedná o menší, lokalizované požáry, které se v minulých letech obešly bez vážnějších zranění.

Bohužel naopak vážná zranění často s trvalými následky způsobuje každý rok neopatrná manipulace se zábavní pyrotechnikou. Největší nebezpečí pak představuje zejména ta podomácku vyráběná pyrotechnika.

Jak postupovat při nákupu pyrotechniky

Kupujte výhradně zábavní pyrotechniku uvedenou legálně do oběhu. Tedy opatřenou návodem výrobce v českém jazyce, který informuje jak tyto výrobky správně skladovat (např. ne blízko hořlavin) a používat. Co je nejdůležitější, tento návod by měl pak každý při odpalování pyrotechniky ve vlastním zájmu striktně dodržovat.

Ve stáncích lze dle vyhlášky prodávat jen zábavní pyrotechniku 1. třídy, tedy tu nejméně nebezpečnou.

Prodej petard a dalších předmětů upravuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 174 z roku 1992. Ta stanovuje, komu a jak lze zábavnou pyrotechniku prodávat:

 • např. ve stánkovém prodeji lze nabízet jen lehkou pyrotechniku, zařazenou do první, nejlehčí třídy nebezpečnosti,
 • předměty II. třídy lze prodávat jen osobám starším 18 let a předměty III. třídy pouze lidem s kvalifikací odpalovače ohňostrojů
 • pyrotechnika II. třídy (dostupná osobám nad 18 let) se nesmí používat v uzavřených prostorách a v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských zařízení, domovů důchodců, škol, při sportovních akcích atd.

Při zacházení se zábavní pyrotechnikou je třeba dodržovat několik zásad

 1. Dbejte na to, abyste při používání zábavní pyrotechniky neohrozili zdraví ani majetek svůj či někoho dalšího.
 2. S pyrotechnikou je nutné manipulovat zásadně na volném prostranství, daleko od obydlí, tak aby nemohlo dojít např. k vniknutí světlice do oken či zapálení střechy, nebo zapálení aut a keřů. Obzvláště rizikové jsou pak prostory blízko zdravotnických či školských zařízení. Zábavní pyrotechnikou se samozřejmě nesmí mířit do oken či dokonce na lidi.
 3. Se zábavní pyrotechnikou nesmí nemanipulovat nezletilé děti bez dozoru dospělých. I její skladování před použitím musí být mimo dosah dětí.
 4. Pozor si dejte také na zvukové efekty nejrůznějších petard. I když nejsou nebezpečné z požárního hlediska, mnohdy jsou doprovázeny značnými zvukovými efekty. Ty mohou v případě nevhodného odpálení poškodit sluch.
 5. Pokud si chcete udělat radost něčím větším, např. ohňostrojem, mějte prosím na paměti, že tak může učinit jen odborně způsobilá osoba. Svěřte tedy jejich realizaci radši odborníkům či si zajděte na ohňostroj pořádaný vaší obcí.

Konec roku je spojen i s nadměrnou konzumací alkoholu a stejně jako v případě jiných návykových látek, bych za těchto okolností velmi varovala před manipulací se zábavní pyrotechnikou. Obzvláště varovné jsou pokusy některých lidí odpalovat pyrotechniku zasazenou do skleněné láhve. Snad ani nemusím říkat, jaká neštěstí a vážná zranění mohou tyto experimenty způsobit.

Když už začne hořet

Když přece jen dojde k požáru, snažte se v prvé řadě zachovat klid a nepodlehnout panice. Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek.

 • Jestliže je to možné, snažte se požár uhasit nebo alespoň zabránit jeho dalšímu šíření.
 • Využijte hasicí přístroje, hydrant na chodbě, kusy látek (z neumělých vláken) apod., dávejte si přitom pozor, aby vám oheň neodřízl únikovou cestu.
 • Pozor na elektrické přístroje či věci napojené do elektřiny. Pokud dojde např. k požáru vánočního stromku s elektrickými svíčkami, musí se nejprve vypnout proud a teprve pak lze hasit. A pamatujte, zařízení, které může být pod elektrickým proudem, nikdy nehasíme vodou ani pěnovým hasicím přístrojem!
 • Pamatujte, že lidské zdraví je vždy cennější než majetek a rozhodně se nepokoušejte požár zlikvidovat za každou cenu sami.
 • Požár co nejdříve oznamte hasičům prostřednictvím tísňové linky 150 či 112. Při ohlášení vždy nejdříve uveďte, co se stalo, kde k tomu došlo, zmiňte také důležité okolnosti, které mohou napomoci či naopak zkomplikovat zásah záchranářů. Poté uveďte své jméno a přímý kontakt na sebe. Důsledně se řiďte se pokyny operátora tísňové linky.
 • Pokud se v hořícím objektu nachází více osob, varujte je a snažte se jim pomoci (zejména dětem, starým a nemohoucím osobám).
 • Při pohybu v zakouřeném prostoru si dávejte pozor, abyste se nenadýchali toxických zplodin hoření, držte se při zemi a dýchací cesty si chraňte navlhčenou rouškou z textilie (stačí kapesník).
 • Hořící objekt co nejrychleji opusťte a přesuňte se do bezpečné vzdálenosti. Buďte připraveni poskytnout pomoc zasahujícím hasičům.

Ohlédnutí za novoročními oslavami

Důkazem zvýšení počtu požárů spojených s oslavami nového roku jsou statistiky hasičů, které jasně dokazují nárůst požárů především v prvních šesti hodinách nového roku (dlouhodobý průměr je 56 požárů denně).

Sdílet