Neděle 3. prosince 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Nová Tatra v Lysé nad Labem

Ten nejlepší vánoční dárek dostali hasiči v Lysé nad Labem již několikdní před Štědrým dnem. Od 10. prosince stojí v místní hasičské zbrojnici nové výjezdové vozidlo – CAS 20 – T815 4×4.2.Přidáno foto.

V tomto článku Vám naši Tatru stručně představíme a to včetně výbavy a jejího rozmístění.

Úvodem krátce o lyských hasičích. JSDH Lysá nad Labem je kategorie JPO II/1 a je
zařazena v požárním poplachovém plánu Středočeského kraje. Sídlíme ve své starší
hasičské zbrojnici v centru města. Vybavení jednotky je na velmi dobré úrovni.
Jednotka je vybavena dýchací technikou Pluto i Saturn, radiostanicemi Motorola,
zásahovými obleky FIREMAN, ochrannými přilbami Gallet. K výjezdovým vozidlům
patří AZ 30-IFA, CAS 32-T148 6×6, CAS K 25-T815 8×8 VVN, DA Ford Tranzit/9 a do
listopadu 2007 také 1. výjezdové vozidlo CAS k 25-LIAZ 4×4.

Právě Liazka bude nahrazena novou CAS Tatra. Výjezdové jednotka má družstva o
celkovém počtu přesahujícím dvacet aktivních členů.

A teď už k vozidlu samotnému. Vozidlo zakoupilo Město Lysá nad Labem. Celková cena vozidla byla necelých šest milionů korun. Tato částka byla financována částečně z dotace MVČR (2 mil. Kč), částečně prostřednictvím Ministerstva financí z iniciativy poslance PSP ČR p. Petra Tluchoře (3,5 mil. Kč), z dotace od sponzorů – místních firem Linde Wiemann a Dywidag Prefa a zbytek doplatilo město z částky získané prodejem CAS 25 Liaz. Ve výběrovém řízení na jaře 2007 byla jako dodavatel nové cisternové stříkačky vybrána společnost THT Polička. Celou akci, od myšlenky pořízení nového požárního automobilu,slo­žitých jednáních o získání dotací přes jednání ve výrobním závodě až popřivezení nového vozidla „do garáže“ provázel rok zodpovědné práce užšího týmu našich členů – strojmistra Jindřicha Ziegelheima a dalších, jmenovitě Jiřího Zimy,Miroslava Konečného, Jiřího Havelky, Romana Zimy, Jiřího Ziegelheima a Petra Šáchy.

Přesné označení vozu je CAS 20 S2Z-T815 4×4.2, vůz je hmotnostní kategorie 18t a
je určen pro smíšený provoz. Použit je námi zvolený, osvědčený podvozek Tatra
T815–230R55 19 325 4×4.2/411 a motor T3D-928.30, ten dosahuje maximálního
výkonu 325 kW a splňuje normu Euro 4. Kabina je šestimístná, pro strojníka, velitele
a čtyři hasiče. Nástavba je vyrobena z hliníkových profilů polepených hliníkovým
plechem. Nádrž na hasiva je plastová a má objem 3610l, vody je v ní 3400l a zbylých
210l je odděleno pro pěnidlo. Vůz je vybaven čerpadlem THT TO 3000, které má
jmenovitý průtok 2000 l/min-1 v nízkotlakém režimu, resp. 250 l/min-1 ve
vysokotlakém. Další TTD je zde asi zbytečné popisovat, těchto hasičských aut bylo
v posledním roce předáno už několik desítek. Pokud byste se chtěli na přesné TTD
podívat, odkazuji například na nedávno uveřejněný článek o CASkách pro
Hodslavice a Mořkov.

Lyská CASka je v klasickém hasičském barevném provedení, tedy červená s bílým
pruhem. Celý obvod vozidla je opatřen červenými i bílými reflexními pruhy 3M.
Vpředu na kabině je osazena světelná rampa Tesla VNL 024F BbSbB. Na přední
kapotě jsou dvě modrá záblesková LED světla. Na nástavbě vzadu je pak umístěn
modrý zábleskový maják, dvě modrá záblesková LED světla a výstražná oranžová
alej TC-LED 1067.

Na předním nárazníku je namontován elektrický lanový naviják Ramsey RE 8000.
Jeho maximální tažná síla je 3620kg, 8mm ocelové lano je dlouhé 30m.
V kabině v polici nad čelním sklem je krom ovládacího panelu VRZ umístěna
vozidlová radiostanice Motorola GM360. V zadních sedadlech ale i v sedadle
spolujezdce jsou integrovány držáky dýchacích přístrojů (Meva Pluto 60), vedle
držáků jsou umístěny tři náhradní tlakové lahve. Dýchací přístroj pro strojníka je
uchycen v držáku na krytu motoru. Za sedadly strojníka i spolujezdce jsou umístěny
regály na další drobné vybavení, nad nimi je šikovná police a další materiál je
umístěn pod sedačkami družstva. Jedná se například o protichemické obleky,
záchranná lana, lezecké postroje, křísící přístroj Saturn Oxy, hasičské opasky a
další. V kabině jsou dále umístěny držáky s dobíječi pro čtyři kapesní radiostanice
Motorola GP340 a čtyři kapesní svítilny Streamlight Survivor.

Pravá přední skříň nástavby je určena pro zásahy u dopravních nehod. Je v ní
umístěna hydraulická vyprošťovací sada Lukas – rozpínák, nůžky, rozpínací válec a
příslušenství k vyprošťovacímu zařízení a motorová i ruční hydraulická pohonná
jednotka. Dále zde najdeme VRVN1, řezače na pásy, lékárnu, sadu vakuových dlah
a vakuová nosítka, výstražné kužely a speciální plastovou nádobu na zachycení
unikajících provozních kapalin.

Pravá střední roleta skrývá motorovou pilu Stihl MS 460, motorovou pilu Husqvarna
350 a motorovou rozbrušovací pilu Stihl TS 700. K těmto nástrojům patří ještě
obracecí lopatka Fiskars a nezbytné PHM a náhradní řetězy / kotouče. Nad nimi jsou
umístěny kufry s elektronástroji, kominickým, zámečnickým a dalším nářadím.

Pravá zadní skříň je určená zejména pro prvotní zásah u požárů. Je zde průtokový
naviják s připojenou 60m vysokotlakou hadicí. Naviják je poháněn elektricky. Dále
jsou zde běžné armatury pro hadice B75 a C52, proudnice Rambojet včetně zásoby
smáčedla. Dole jsou dva hadicové koše, v každém je 2×20m zásahová hadice C52.

Zadní skříň jako jediná není krytá hliníkovou roletkou, ale nahoru výklopným víkem.
Ve skříni je umístěno čerpadlo a jeho ovládací panel. Nad čerpadlem je výsuvné
plato, kde jsou méně často používané součásti požárního vybavení jako ejektor,
přiměšovač pěnidla a přiměšovač Pyrocool, přetlakový ventil, hadicové objímky,
vazáky a další.

V levé zadní skříni je umístěno přenosné kalové motorové čerpadlo Honda. Dále je
zde hydrantový nástavec včetně klíče, bourací sekera, polní lopatka, pěnotvorná
proudnice na těžkou pěnu a drobné příslušenství. V držácích na stěně skříně jsou
dva práškové a jeden PHP CO2 a je zde umístěna tlaková lahev se vzduchem pro
vyprošťovací vaky ve vedlejší skříni.

V levé střední skříni dominují požární hadice B a C, pod nimi je umístěn rozdělovač a
kombinované „turbo“ proudnice C 52. Pod hadicemi je umístěna sada zvedacích
vaků včetně příslušenství.

Levá přední skříň obsahuje výkonné agregáty. Jedná se o elektrocentrálu NEEC
H5,5 a přetlakový ventilátor Papin 550. Elektrocen­trála je umístěna na výsuvném
platu. Vedle elektrocentrály je elektrické kalové čerpadlo. Nad centrálou jsou
umístěny prodlužovací kabely na navijáku a dvě halogenové lampy se stativem. Dále
je zde zabudován pneumaticky výsuvný osvětlovací stožár Teklite TF 340 s
4 × 500W reflektory, které osvítí prostor kolem celého vozu pro zvýšení bezpečnosti
práce.

Zbývá horní plošina nástavby. Zde byla klasicky umístěna výsuvná lafetová
proudnice. Ve skříni po levé straně nástavby jsou uloženy savice a sací koš, na víku
skříně jsou upevněny dva hliníkové skládací trhací háky. Druhá skříň s vybavením je
umístěna napříč hned za kabinou. V ní najdeme klasické ženijní nářadí – lopaty,
krumpáče, košťata a další nářadí, na jejím víku jsou skládací nosítka a pěnotvorná
proudnice pro těžkou pěnu. Na nástavbě je dále držák s přejezdovými můstky, dvě
místa pro barely na sorbent a vybavení pro úniky ropných produktů, kanystr
s pěnidlem, pěnotvorná proudnice pro střední pěnu SP350, čtyři kusy nastavovacího
žebříku a ve vybavení povinná tažná tyč.

Většina výbavy byla do nového vozu přesunuta z původní Liazky. Rozmístění výbavy
a úložných prostor bylo řešeno přesně dle našich požadavků vyplývajících ze
zkušeností členů výjezdové jednotky od zásahů tak, aby bylo veškeré vybavení ve
voze logicky rozmístěné a dobře přístupné. Některé drobnější prvky ve voze zatím
chybí, ty budou v nejbližších dnech doplněny.

Vůz v současné době zatím není zařazen do výjezdu. V těchto dnech řešíme
zařazení cisterny do IZS a její pojištění. Poté bude následovat zaškolení všech
strojníků a řádné zajetí vozidla. Po najetí předepsaných 3000km pojedeme na
garanční prohlídku k výrobci do Poličky, kde se ještě doladí poslední detaily. Po
ukončení tohoto procesu bude náš „ottesánek“, jak vozidlu říkáme, zařazen do
výjezdu.

S pýchou ale už nyní můžeme konstatovat, že výjezdová jednotka našeho sboru
vlastní poprvé ve své stotřicetileté historii továrně nový zásahový vůz, navíc je to
z velké části český výrobek. Věříme, že bude dlouho, dobře a spolehlivě sloužit
k ochraně životů, zdraví a majetku všech našich spoluobčanů.

Za SDH Lysá nad Labem
Jakub Nedoma a Roman Zima


-swo-
Sdílet