Neděle 29. března 2020, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner VIP: Vochoc 970x150 OK

Bojový řád 5/P: Hašení požáru za nedostatku vody

Hašení požáru za nedostatku vody probíhá tehdy, když v místě zásahu není z jakéhokoliv důvodu k dispozici potřebné množství vody k přerušení nežádoucího hoření nebo pro chlazení.

Při zjištění nedostatku vody se provedou následující opatření:

  1. organizační – spočívající zejména v průzkumu vodních zdrojů a vyžádání dalších sil a prostředků k zajištění zásobování vodou, při požáru v přírodním prostředí může být použita letecká technika,
  2. technická – přijatá pro snížení spotřeby vody, např. vhodné přísady ke zvýšení hasebních účinků vody nebo se použijí jiné vhodné hasební prostředky. Přednostně nasadit mlhové a roztříštěné proudy nebo zvolit prioritu jejich použití, např. na

únikové cesty, na ochranu cenného zařízení a materiálu nebo takového zařízení a materiálu, který může nebezpečně havarovat a způsobit výbuch, intenzivní hoření a případné zamoření okolí nebezpečnými zplodinami,

  1. taktická – organizuje se požární obrana.

Při hašení požáru za nedostatku vody je nutno udržovat vstřícný přístup ke sdělovacím prostředkům, zejména provést zdůvodnění postupu hasebních prací s ohledem na podmínky na místě zásahu. Jde o preventivní opatření vzhledem ke zvýšené nervozitě postižených a ostatních osob. Ve zprávě o zásahu je nutné vyhodnotit nedostatek vody na místě zásahu a přijatá náhradní opatření.

Sdílet
Přiložené soubory
P.05 Nedostatek vody.pdf zobrazit online PDF 170 kB
Banner MEVA OK