Úterý 21. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

HZS Zlínského kraje bude vyžadovat za některé práce úhradu

Hasiči se brání zneužívání výjezdů a pracím nad rámec povinností, obecné povědomí o levné pracovní síle hasičů by mělo být změněno. HZS Zlínského kraje se rozhodl změnit některé zažité a mylné představy veřejnosti o neomezené bezplatné pomoci hasičů.

Množící se případy zneužívání profesionálních hasičů k likvidačním a pomocným pracím zvedly tlak vrcholných představitelů HZS Zlínského kraje v boji proti akcím nad rámec služebních povinností. HZS ČR je povinen požadovat úhradu nákladů za některé případy likvidačních prací a za vykonané obnovovací práce u zásahu. Tato povinnost vyplývá jednak přímo ze zákona o IZS (§ 24 odst.2 písm.f) a jednak z Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 15/2006.

Přestože legislativa umožňuje požadovat úhradu některých činností, tak v praktickém životě nebyly takové případy zatím řešeny a realizovány. To umocňuje domněnku veřejnosti, že všechny práce hasičů jsou zcela zdarma a vykonávané kdykoliv. V praxi se objevují i takové případy, kdy lidé kalkulují s tímto přesvědčením a zvou si hasiče na nejrůznější práce, které jednak nejsou jejich povinností a za druhé je lze vykonávat jen za úhradu. Objevují se i případy smyšlených důvodů, jen aby nemusel poškozený za služby platit soukromým firmám.

Pomyslná kapka poháru v našem kraji přetekla po zásahu hasičů v kopcích u Buchlovic, kde dne 27. 8. 2007 havaroval kamion a zasypal vozovku sklem. O události jsme informovali – zde. Očištění vozovky hasiči nebylo v oblasti záchranných prací, ale v oblasti tzv. prací likvidačních, které měly být provedeny za úhradu nákladů.

Právní oddělení HZS Zlínského kraje dostalo za úkol vypracovat, na základě platných zákonů a interních předpisů, jednoduchý manuál, který bude sloužit pro velitele zásahu k rozlišení našich povinností a dalších prací. Vypracovaný návod shrnuje nejdůležitější body této problematiky, stanovuje seznam prací, u kterých lze vyžadovat úhradu a dává k dispozici kalkulátor sazeb za provedené práce. Součástí sazebníku prací je rozlišení vzdálenost místa zásahu a prací, nasazení i použití techniky a hodinové mzdy hasiče.

Nejdůležitější je samotné rozlišení zásahu na jednotlivé fáze, které také určují možnost zapojení mechanismu úhrady prací.

1. část tvoří záchranné práce, které jsou zcela zdarma a naplňují poslání HZS ČR, 2. část tvoří likvidační práce, za které je možno v případě havárií vyžadovat úhradu od právnických nebo podnikajících fyzických osob a 3. část tvoří obnovovací práce, které jsou zcela za úhradu a týkají se každého občana.
Záchranné práce
Likvidační práce
Obnovovací práce
zásahová činnost
bezúplatně
zásahová činnost
bezúplatně / za úhradu
není zásahová činnost
za úhradu
všechny činnosti zdarma
za úhradu pouze likvidace tzv. havárií
hradí
právnické nebo
podnikající fyzické osoby
jestliže je to součástí dohody

práce zanedbatelného rozsahu

na žádost poškozeného


Ceník vynaložených nákladů při použití techniky k poskytnutí likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací HZS ZLK
Druh techniky, věcného prostředku požární ochranyKč / kmKč / MThhasič / hod
CISTERNY148 Kč7 022 Kč 270 Kč
VÝŠKOVÁ TECHNIKA720 Kč. 13 728 Kč 270 Kč
NÁKLADNÍ AUTOMOBILY71 Kč 8 330 Kč 270 Kč
OSTATNÍ VOZIDLA24 Kč 6 656 Kč270 Kč
PLNĚNÍ LAHVÍ – 298 Kč 270 Kč
POMOCNÁ TECHNIKA933 Kč 270 Kč


Cílem těchto opatření je seznámit veřejnost s možností pomoci hasičů, která bude nad rámec jejich povinností a lze za ni vyžadovat úhradu. Druhou stranu problému tvoří naše zákonné povinnosti, které nechceme porušovat a zároveň nechceme plýtvat prostředky daňových poplatníků, kteří si ze zákona platí veškeré záchranné práce.

Mezi nejčastěji diskutované zásahy, které by měly být zpoplatněny, se hovoří např. o úklidech po dopravních nehodách, odstranění překážek silničního a železničního provozu, vytyčení objížděk, rozřezání stromů padlých na komunikace, omytí vozovky, ale také práce spojené s otvíráním bytů, odstranění použitých sorbentů, vysoušení objektů, demolice, odstranění sutin, odstranění sněhových převisů a ledu z okapů a střech nad veřejnými prostranstvími a chodníky k zamezení ohrožení osob a majetku, odstranění vzniklého odpadu, čerpací práce bez nebezpečí z prodlení a další. Velmi žádanou službou veřejnosti je stále odchyt volně se pohybujících zvířat, která byla chována v zajetí nebo v podmínkách domácího chovu, včetně rojů včel.

Lidé se naopak nemusí v žádném případě obávat podobných opatření při záchraně osob, ochraně lidského života nebo majetku před požárem, případně u jiných známých záchranných pracích.

prezentace a doprovodné texty
prezentacepojmy a právopříklady likvidačních pracípříklady obnovovacích prací


Ilustrační foto.

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje


-wap-
Sdílet